DĚTI SE POSTUPNĚ VRACEJÍ DO ŠKOL

0

Omezení veřejného života způsobené epidemií koronaviru jsou postupně rozvolňována. Turnovské mateřské školy se budou otevírat postupně, první už v pondělí 11. května. Pro část žáků se otevřou také základní školy.

Podle místostarostky Petry Houškové se mateřské školy otevírají postupně podle zájmu rodičů o umístění dětí. V pondělí 11. května se otevřou základní školy pro žáky 9. tříd, otevřeny budou také ZUŠ Turnov, Středisko volného času Žlutá ponorka a Mateřská škola Turnov-Mašov.
Od 18. května mají zájem obnovit provoz MŠ Jana Palacha, Alešova, Zborovská, Bezručova a Kosmonautů (zde i speciální mateřská škola).
Od 25. května obnoví provoz zbývající mateřské školy, současně se základními školami zahájí provoz i denní stacionář při MŠ a ZŠ Sluníčko u nádraží.
Základní škola Sluníčko a Základní škola Turnov, Zborovská ulice, zůstávají z rozhodnutí ministerstva školství uzavřené do 30. června.
„Školy jsou ze strany zřizovatele vybavovány potřebnými ochrannými pomůckami a dezinfekcí, aby provoz mohl být bez problémů zahájen. A ještě důležitá informace k ZŠ Mašov – vzhledem k rozsahu a náročnosti stavebních prací v mašovské škole nebude provoz školy obnoven v této budově, ale výuka bude již přesunuta do náhradních prostor. Do 30. června to bude v ZŠ Zborovská, od 1. září bude výuka probíhat v budově střední školy v Alešově ulici,“ přiblížila Petra Houšková.

JAK SE NA NÁVRAT ŽÁKŮ PŘIPRAVUJÍ V JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH?
Ředitelům čtyř turnovských základních škol jsme položili dvě otázky:

1. Od 11. května se do školy mohou vrátit deváťáci za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy (skupiny max. po 15). Jak toto ve vaší škole probíhá?
2. Žáci prvního stupně se mohou do školy vrátit 25. května. Výuka na prvním stupni bude omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze 15 dětí. Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek v hodině bude rozhodovat učitel a ve společných prostorách budou povinné (tolik z materiálu ministerstva). Jak se na tento stav připravujete?

ZŠ SKÁLOVA
1. Snažíme se s tímto „kočkopsem“ smysluplně popasovat tak, abychom zachovali distanční výuku pro ostatní žáky. Příprava na zkoušky na střední školy probíhá v určených skupinách za daných hygienických pravidel. Od úterý do čtvrtka dopoledne ve dvou blocích – matematika a český jazyk.
2. Stejně tak i na prvním stupni je maximální povolený počet žáků ve skupině 15. Oslovili jsme rodiče, abychom věděli s kým počítat. Budeme se řídit materiálem z ministerstva. Stále bude třeba myslet na distanční výuku pro ostatní žáky, kteří se rozhodnou zůstat doma. Předpokládáme zapojení všech pedagogických pracovníků, včetně vychovatelek a asistentů pedagoga, každý den od 8.00 do 16.00 hodin.
Michal Loukota, ředitel školy

ZŠ 28. ŘÍJNA
Všechny rodiče jsme informovali o možnosti dobrovolného nástupu do školy, a to jak pro deváťáky, tak pro žáky prvního stupně. Rodiče musí vyplnit přihlášku a podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu.
Skupiny vytvoříme dle počtu zájemců maximálně po 15 žácích, příprava na přijímací zkoušky bude probíhat třikrát týdně v blocích podle jednotlivých předmětů vždy od 8.00 hodin do 12.30 hodin.
První stupeň nastoupí v pondělí 25. května, skupiny budou předem připravené dle počtu přihlášených, nebudou se míchat. Pokud bude více skupin z jedné kmenové třídy, třídní učitel se ve skupinách vystřídá, aby mohl učit nosné předměty. Škola bude otevřená od 7.30 hodin do 16.00 hodin, takže děti ve skupinách pohlídáme i odpoledne. Od 25. května budeme vařit i obědy. Stravovat se budou jednotlivé skupiny se svým učitelem, který dětem jídlo roznese, budou sedět každé zvlášť u jednoho stolu. Bude nastaven harmonogram na přestávky i na obědy, aby se děti minimálně potkávaly. V případě příznivého počasí budou chodit i na školní hřiště.
Budou dodržena všechna hygienická nařízení – roušky, dezinfekce, rozestupy… Věřím, že to zvládneme!
Jaromír Frič, ředitel školy

ZŠ ŽIŽKOVA
1. Oslovili jsme rodiče deváťáků o rychlý předběžný zájem poslat děti do školy a dle výsledků zajistíme vše organizačně a pošleme rodičům podrobnější instrukce.
2. Také oslovíme rodiče a budeme zjišťovat zájem posílat děti prvního stupně do školy. Až na základě zjištěných počtů jsme schopni vše zajišťovat organizačně.
Ivo Filip, ředitel školy

ZŠ MAŠOV
Epidemie covid-19 nejenom uzavřela naši školu, ale zároveň urychlila začátek stavebních prací při její rekonstrukci. Při posledním kontrolním dnu na stavbě bylo rozhodnuto o uzavření objektu školy z bezpečnostních důvodů. Pro výuku žáků od 25. května byly zajištěny náhradní prostory v ZŠ Zborovská. V současné době zjišťujeme zájem rodičů o vzdělávání dětí ve škole.
Přihlášení žáci budou poté rozděleni do skupin a vše bude připraveno tak, abychom splnili metodický pokyn ministerstva.
Renata Šulcová, ředitelka školy

Související články (celkem 223)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.