PÍŠE OMBUDSMAN: VE ZBOROVSKÉ ULICI K POCHYBENÍ NEDOŠLO

0

„Vážený pane tajemníku, tímto mi dovolte, abych vás informoval o svém rozhodnutí ukončit záležitost podnětu manželů Rakoušových ze Zborovské ulice v Turnově, uplatněnému proti Městskému úřadu Turnov při posuzování průběhu stavby rekonstrukce povrchu této místní komunikace. K posouzení věci přispělo poskytnutí podkladů ve věci ze strany vámi vedeného městského úřadu. Protože jsem dospěl k závěru, že se Městský úřad Turnov jako příslušný obecný stavební úřad a současně speciální stavební úřad nedopustil v daném případě pochybení, která by vyžadovala opatření z mé strany, uzavírám celou tuto záležitost,“ píše se v dopise, podepsaném veřejným ochráncem práv Pavlem Varvařovským, který v těchto dnech obdržel tajemník MěÚ v Turnově Miroslav Šmiraus.

Manželé Rakoušovi se na ombudsmana obrátili vloni v souvislosti s rekonstrukcí Zborovské ulice. Především namítali, že jim nebylo umožněno být účastníky stavebního řízení, že stavba byla realizována v rozporu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací stavby. Podle jejich názoru se v rámci stavby nepočítalo s úpravou navazujících komunikací v křižovatkách, došlo ke změně spádů komunikace ad.

Ve zdůvodnění ombudsmana věc uzavřít se uvádí i přehled dokumentace a šetření, které jeho úřad ve věci provedl. Podle něho úřad v případě oznámení o rozhodnutích kolem stavby vše řešil formou veřejné vyhlášky, což bylo označeno jako vhodný postup. Podle stavebního úřadu byla stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací. „Za daných okolností neshledávám v postupu stavebního úřadu závady, pro které bych považoval za vhodné přistoupit k opatřením dle zákona o veřejném ochránci práv,“ píše se mj. v závěru dopisu Pavla Varvařovského.

Rekonstrukce Zborovské ulice probíhala v rámci projektu Čistá Jizera.

Související články (celkem 20)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.