VLÁDA URYCHLILA OTEVŘENÍ OBCHODŮ A SLUŽEB, DOKONCE LZE CESTOVAT I DO ZAHRANIČÍ. A JAK JE TO V TURNOVĚ?

0

Původně přijatý plán postupného uvolňování je od čtvrtka 23. dubna minulostí, vláda ČR přijala i vzhledem k tomu, že epidemie koronaviru je v naší zemi prakticky pod kontrolou, nový „jízdní řád“. Obchody, obchodní centra i restaurace se otevřou dříve, než bylo původně plánováno. Nicméně nouzový stav v České republice platí zatím do 30. dubna, jedná se o jeho prodloužení do 25. května.

Vláda ve čtvrtek 23. dubna mj. zrušila zákaz volného pohybu osob (dosud platilo „z práce domů“). Ve veřejném prostoru se můžeme pohybovat ve skupinách do 10 osob (dosud platilo ve dvojicích), v místě prodeje je povolena konzumace potravin a nápojů (odstup zhruba 10 metrů od výdejního okénka), sportování venku je možné také ve skupinách do 10 osob, od jiných skupin ale s odstupem dvou metrů. Mohou se konat svatby do 10 lidí a bohoslužby do 15 lidí. Za stanovených podmínek lze i vycestovat do zahraničí.

Od 20. dubna jsou otevřeny provozovny související s nějakým řemeslem, autobazary a autosalony, mohou se konat farmářské trhy – v Turnově na náměstí budou první v sobotu 25. dubna.

Od pondělí 27. dubna budou otevřeny provozovny do 2 500 m² s vchodem z ulice, autoškoly, posilovny a fitness centra (bez sprch, šaten a sociálních zařízení), knihovny, zoologické a botanické, dendrologické zahrady bez vnitřních pavilonů.

Od pondělí 11. května mohou být otevřeny všechny provozovny v obchodních centrech, provozovny nad 2 500 m², které nejsou v nákupních centrech, zahrádky v restauracích, hospodách, bufetech, kavárnách, vinotékách, pivotékách (zároveň stále platí prodej přes výdejové okénko), holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, muzea, galerie, hrady, zámky, skanzeny (venkovní prostory), venkovní tréninkové aktivity pro profesionální sportovce s vyloučením veřejnosti.

Od pondělí 25. května budou otevřeny vnitřní prostory restaurací, bufetů, hospod, vináren, kaváren, pivoték, hotely a další ubytovací služby, nelicencované taxislužby, tetovací salony (piercing), divadla, zámky, hrady (vnitřní prostory), zotavovací akce pro děti do 15 let, hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků, kulturní, společenské i sportovní akce (počet osob bude specifikován), svatby, zoo (včetně vnitřních pavilonů).

(Tato opatření samozřejmě platí, že situace se bude vyvíjet příznivě, v opačném případě bude opět přistoupeno k omezení veřejného života.)

JAK SE NOVÉ UVOLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ VLÁDY DOTÝKÁ ŽIVOTA V TURNOVĚ? ZÁSADNĚ!
Od pondělí 27. dubna budou prakticky otevřeny všechny zdejší zbylé obchody a v dalších týdnech další služby s tím, že od 25. května bychom poprvé mohli zajít i na oběd do restaurace.
Na otevření menších obchodů již všichni netrpělivě čekají. Však už také v centru města bohužel přibylo prázdných výloh s nápisy, že obchodní plocha je k pronájmu…
Na otevření svého knihkupectví se těší mj. Alena Radoušová (Kniha Českého ráje v Hluboké ulici), která bude otevírat v pondělí 27. dubna. „Pro knihkupce bylo uzavření prodejen další velkou ranou. Pamatuji krizi před deseti lety, kdy bohužel nákup knih byl až to poslední, a mnoho knihkupců muselo skončit. Nyní se to doufám opakovat nebude, bez knih si neumím život představit. Návštěvníky přivítáme s akcí Kniha ti sluší,“ uvedla Alena Radoušová (www.knihatislusi.cz).

A JAK JE TOMU V ÚŘADECH A ORGANIZACÍCH? (seřazeno abecedě):

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ
Samozřejmě bychom rádi co nejdříve otevřeli, ale v tuto chvíli ani pořádně nevíme, do které skupiny spadáme. Prosíme, sledujte naše internetové stránky a sociální sítě. Každopádně nadále pokračujeme v on-line programu, podpůrném poradenství a také veřejně prospěšné činnosti pro město a jeho obyvatele.
Anna Bergerová, Centrum pro rodinu Náruč, www.naruc.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA
Knihovna bude v pondělí 27. dubna znovu otevřena pro veřejnost, ale v omezeném režimu (některé služby v provozu nebudou). Otevřena bude pouze hlavní budova (Jeronýmova 517), kde budou v provozu oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež.
Informační centrum pro mládež Turnov (ICM) je až do odvolání uzavřeno. Pro veřejnost nebude možné využívat multimediální studovnu (veřejný internet) a také studovnu na oddělení pro dospělé.
Otevírací doba od pondělí do pátku bude na hlavní budově od 8.00 do 16.00 hodin platit pro obě oddělení. Pro rychlejší zpracování svých požadavků využijte možnost rezervací přes náš online katalog, případně nás kontaktujte na e-mail či telefonicky: oddělení pro dospělé: tel. 481 321 470/732 275 006; e-mail: dospeli@knihovna.turnov.cz, oddělení pro děti a mládež: tel. 481 321 841; e-mail: deti@knihovna.turnov.cz.

Další upozornění pro čtenáře:
* Vaše výpůjčky jsme prodloužili až do 8. června 2020, nemusíte tedy chodit do knihovny kvůli vracení knih (či jejich prodloužení) a samozřejmě se nemusíte obávat žádných sankčních poplatků. Případné vrácené knihy musejí totiž strávit pět dnů v preventivní „karanténě“. Nebude tedy možné si je vypůjčit ihned po jejich návratu jiným čtenářem.
* Návštěvníci knihovny musí respektovat podobná nařízení jako v obchodech: povinné nošení roušky (nebo jiné zakrytí úst a nosu), povinná dezinfekce rukou při vstupu do půjčoven, dodržování rozestupů. Pohyb osob v knihovně může být regulován dle aktuální situace.
* Knihovní pobočku na vlakovém nádraží v Turnově II budeme otevírat až v pondělí 4. května. Otevírací doba od pondělí do pátku bude od 9.00 do 15.00 hodin (tel. 484 840 055, turnov2@knihovna.turnov.cz).
* Ostatní pobočky – Mašov, Malý Rohozec a Výšinka – budou otevřeny až na začátku června 2020, pokud by nedošlo k nějaké zásadní změně.
Sledujte, prosím, naše internetové či sociální stránky pro aktuální informace.
Jaroslav Kříž, ředitel, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, http://www.knihovna.turnov.cz

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV
Aktuálně máme v provozu pro veřejnost: atletický stadion, tenisový kurt, in-line dráhu a travnaté hřiště pod halou TSC – vše ale za podmínek plnění hygienických nařízení. Nově i oplocené hřiště u TSC (Duhová energie) u nádraží a na volejbalové hřiště v Dolánkách budeme instalovat síť.
Z nařízení Bezpečnostní rady města je uzavřen skatepark. Zde zatím bohužel nejsme schopni zajistit plnění hygienických předpisů. Bezpečnostní rada by měla jednat v pondělí.
Venkovní koupaliště v Maškově zahradě by se mohlo otevřít 8. června. Zde ale stále čekáme na podmínky, které zatím nejsou vydány (např. hygiena ve sprchách, kapacita atd.). Proto se tento termín může posunout.
Bazén na Výšince je vypuštěný. Zprovozňovat ho budeme až na novou sezonu – tedy v září. Zimní stadion bude v provozu také dle plánu až v průběhu srpna 2020.
Fotbalový areál a Sokolovna Mašov budou zprovozněny s termínem, který doporučí Vláda ČR pro amatérský kolektivní sport, resp. kryté sportovní haly.
Tomáš Špinka, Městská sportovní Turnov, www. maskova-zahrada.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV
Všechny odbory Městského úřadu Turnov plně fungují v původních úředních hodinách. I nadále je ale doporučeno záležitosti řešit e-mailem, telefonicky a až na posledním místě osobní návštěvou. Každý příchozí musí dodržovat platná hygienická nařízení (roušky, rozestupy ad.).

Úřední hodiny odborů – správní, dopravní a Obecní živnostenský úřad
Pondělí a středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 8.00–12.00 hod.

Úřední hodiny ostatních odborů
Pondělí a středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.

Úřední hodiny podatelny (Antonína Dvořáka 335)
Pondělí a středa 8.00–17.30 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 8.00–15.30 hod.

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE
Muzeum Českého ráje je připravené otevřít 12. května. Trochu musíme „zafofrovat“, protože jsme počítali s 25. květnem, ale stihneme to, protože se už na návštěvníky moc těšíme.
Kromě stálých expozic v hlavní budově – reinstalované expozice Luminiscence, expozice Horolezectví a expozice mineralogie, která prošla velkou proměnou a myslím, že se návštěvníci mají na co těšit, protože nejenom technickým řešením, ale i novým obsahem se expozice hodně změnila, připravujeme otevření dvou nových výstav.
Jedné mimořádné – já o ní říkám mimořádná výstava v mimořádném čase, protože výstavou „Z půdy do vitríny“ bychom chtěli veřejnosti představit nejzajímavější akvizice, které jsme získali buď darem, nebo koupí od obyvatel Turnova v posledních letech. Obtížný byl výběr, protože turnovští rodáci, byť žijí jinde, ale i ti místní, jsou k muzeu opravdu štědří.
Další výstavy, které připravujeme, představí práce zlatníků a šperkařů – od 12. května budou ve výstavním sále prezentovány šperky z mezinárodních šperkařských sympozií, na ně pak postupně navážou výstavy předních českých šperkařů Reného Hory a Karla Votipky.
Na Dlaskově statku nyní dokončujeme novou stálou expozici „Kolovrátek, stav i jehla“, věnovanou tradičním textilním technikám v oblasti Pojizeří.
V létě expozice ožije workshopy a ukázkami tkaní na stavu, paličkování, spřádání lnu ad. A v červnu samozřejmě přijedou na statek také řezbáři na tradiční další ročník Řezbářského sympozia. Letní programy připravujeme cíleně pro rodiny s dětmi, ale je jich hodně, takže o nich budeme informovat samostatně během června.
Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje, www.muzeum-turnov.cz

STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŽLUTÁ PONORKA
Žlutá ponorka je nyní zavřená, operativně jsme přesunuli kompletní rekonstrukci topení z prázdnin na jaro, takže je i rozkopaná.
Dle současného vládního plánu uvolňování opatření můžeme otevřít nejdříve 25. května, a to v omezené formě malých skupin. Jakou formou rodičům nabídneme provoz kroužků od tohoto data, se proto bude velmi lišit. Určitou část poplatků za kroužky a kurzy budeme vracet, přestože podle rozkladu ministerstva na to v případě vládního opatření nemají klienti právní nárok.
Zatím doufáme, že letní tábory, včetně pobytových, proběhnou standardně. Jakmile padne nějaké závazné rozhodnutí, budeme rodiče již přihlášených dětí informovat.
Naopak máme v plánu navýšit přes léto nabídku příměstských táborů. Pokud budeme nuceni jakékoli tábory zrušit, budeme za ně vracet poplatky v plné výši.
Tomáš Zakouřil, vedoucí Žluté ponorky, www.ponorkaturnov.cz

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV
Recepce KC Střelnice se pro veřejnost otevře v úterý 5. května. Minimálně do 25. května bude otevírací doba recepce upravená, bude otevřeno denně od 8.00 do 14.00 hodin.
Kdy otevřeme kino (případně letní kino) a v jakém formátu, v tuto chvíli nedokážeme říci, dřív jak 25. května to ale jistě nebude. Otazník i nadále visí nad Funkin´ Turnovem, akcemi Festivalu na Jizeře i Filmovým víkendem. Pevně však věříme, že se vše podaří realizovat.
David Pešek, jednatel KC Turnov, www.kcturnov.cz

TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH
Na základě rozhodnutí vlády z 23. dubna otevíráme informační centrum na náměstí 27. dubna, hrad Valdštejn – venkovní prostory od úterý 12. května a vnitřní expozici od úterý 26. května. Synagoga Turnov bude vzhledem k domluveným zápůjčkám a dalším okolnostem otevřena od 1. června.
Zatím ale nemáme další pokyny, jak provoz a prohlídky budou muset probíhat a jaká budou další omezení. Prozatím ale počítáme s těmito termíny.
Informační centrum na náměstí bude otevřeno od pondělí 27. do čtvrtka 30. dubna v době od 9.00 do 16.00 hodin. Stejně tak od 4. do 7. května. Od pondělí 11. května by měl být zahájen celotýdenní provoz včetně sobot. Návštěvníci infocentra musí dodržovat platná hygienická nařízení, tj. povinné nošení roušky (nebo jiné zakrytí úst a nosu), povinná je dezinfekce rukou při vstupu, dodržování rozestupů. Pohyb osob bude regulován dle aktuální situace. V prostorách infocentra mohou být maximálně tři lidé.
Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, www.tpcr-turnov.cz

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV
Vzhledem k tomu, že situace je hlavně politicky poněkud turbulentní, zatím s otevřením vyčkáváme, abychom se příliš neunáhlili a za týden nemuseli zase vše omezovat. Minimálně do konce dubna jsou tedy všechny naše aktivity pozastaveny a podle vývoje situace stran restriktivních opatření se teprve na začátku května rozhodneme, zda provoz nějak obnovíme, příp. v jakém rozsahu. Prosíme, sledujte naše internetové stránky.
Jan Voňavka, Vzdělávací centrum Turnov, www.vctu.cz

SPORTCENTRUM TJ TURNOV
Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 23. dubna a dosud známých podmínek provozu fitness center jsme za Sportcentrum TJ Turnov přijali ke dni 24. dubna následující rozhodnutí o spuštění provozu Sportcentra TJ Turnov:
Sportcentrum TJ Turnov bude spuštěno v omezeném režimu od pondělí 4. května. Přesné podmínky, časový rozvrh a seznam otevřených provozů upřesníme do 30. dubna. Sledujte prosím stránky TJ Turnov a rezervační systém Sportcentra.
Filip Stárek, vedoucí TJ Turnov, www.tjturnov.cz

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ŠTIKA TURNOV
Činnost Junáka – českého skauta je pozastavena oficiálním rozhodnutím ústředních orgánů Junáka. V nejbližší době čekáme stanovisko ústředí reflektující aktuální vývoj situace, nicméně nepředpokládáme zahájení činnosti dříve než s obnovením školní docházky – tedy dříve než 25. května.
Co se týká letních stanových i příměstských táborů, čekáme na podrobnější pokyny, zda případné omezující podmínky budeme moci při zajištění akce dodržet. V souvislosti s posunem zkouškového období na vysokých školách řešíme i personální obsazení táborů. Pořádání letošních táborů je tedy stále zatím nejasné. Pokud se situace změní, budeme neprodleně rodiče dětí informovat.
Stanislav Šéfr, vůdce střediska Štika Turnov, www.scouting.turnov.org

Související články (celkem 223)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.