Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 417 přečtení 0

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SPOLKU POVYK V ROCE 2017

Letos je tomu přesně osm let, co se v turnovské letní prázdninové nabídce začal objevovat termín „příměstský tábor“. Jako první s ním přišel náš spolek, tehdy ještě občanské sdružení. Od té doby se nabídka příměstských táborů rozrostla do veliké šíře a jistě i k velké spokojenosti turnovské veřejnosti…

Kronika
 | 214 přečtení 0

VÍKENDOVÝ POBYT PRO PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU

Turnovské centrum pro podporu náhradní rodinné péče Náruč pořádalo 22. a 23. dubna pravidelný každoroční vzdělávací víkend pro pěstouny na přechodnou dobu. Ti opět potěšili hojnou účastí a dobrou náladou.

Kronika
 | 545 přečtení 0

DUBNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování, gratulace, životní výročí, vzpomínky, zemřeli. Tradiční rubrika, která je tu pro všechny, kteří chtějí něco ostatním sdělit…

Kronika
 | 293 přečtení 0

KRAJ HLEDÁ NEJLEPŠÍ KRONIKY

Obecní a městští kronikáři mohou zazářit v soutěži „O nejlepší kroniku Libereckého kraje“. Třetí ročník této soutěže vyhlašuje Liberecký kraj ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní společnosti a Severočeským muzeem v Liberci.

Kronika
 | 861 přečtení 0

BŘEZNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V dalším pokračování společenské kroniky se sešlo opět několik milých poděkování, vzpomínek i rozloučení. Začínáme poděkováními: * Děkuji panu primáři…

Kronika
 | 1 191 přečtení 0

MODRÝ DEN

V Centru denních služeb SLUNCE VŠEM v Turnově u nádraží proběhla oslava Dne autismu. Dnem autismu byl Valnou hromadou OSN v roce 2007 určen 2. duben. Slaví se mj. tím, že si lidé oblečou něco modrého, osvěcují se touto barvou veřejné budovy a co je asi nejvíce důležité: probíhají diskuze v médiích a na sociálních sítích.

Češi Českého ráje
 | 2 341 přečtení 0

ZA JITKOU PETRUŠKOVOU

V neděli 19. března ve věku nedožitých 63 let zemřela dlouholetá pracovnice Muzea Českého ráje Jitka Petrušková. Poslední rozloučení s ní se uskuteční v pátek 24. března od 12.00 hodin ve smuteční síni v Turnově.

Kronika
 | 670 přečtení 0

ÚNOROVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku tentokrát uvádíme dvojím poděkováním: Děkuji lékařům pod vedením primáře MUDr. J. Tomáška, především pak MUDr. M. Slugeňové, a zdravotním sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu interny turnovské nemocnice za péči o moji maminku M. Linhartovou po dobu její hospitalizace. Radek Drašnar

1 2 3 37