Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 597 přečtení 0

ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začínáme jednou gratulací: Dne 10. července 2020 oslavil pan Jaroslav Košek z Chutnovky 90. narozeniny. Popřát mu přišla rodina, kamarádi a známí. Ještě jednou rodina všem děkuje za přání…

Kronika
 | 776 přečtení 0

ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začínáme poděkováním: Touto cestou chceme poděkovat naší skvělé paní učitelce Mgr. Jarmile Šichové ze ZŠ Žižkova, která nás toho tolik naučila! Děkujeme též za její důslednost, trpělivost, obětavost, laskavost a vstřícnost…

Kronika
 | 561 přečtení 0

I LETOS BUDE NADACE B. J. HORÁČKA ROZDĚLOVAT PENÍZE NA DROBNÉ PROJEKTY

Správní rada Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji rozhodla, že pro rok 2020 uvolňuje částku 250 tis. Kč na financování projektů, které budou svým obsahem v souladu se Statutem a Nadační listinou, tj., budou zaměřeny na realizaci obecně prospěšných cílů pro region Českého ráje a jeho nejbližšího okolí k rozvoji duchovních hodnot,…

Kronika
 | 1 031 přečtení 0

KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tradiční rubriku uvádíme poděkováním: Ráda bych touto cestou jménem všech zaměstnanců naší Mateřské školy v Mašov poděkovala za finanční dary v roce 2019, které byly použity na nákup didaktických pomůcek pro děti a na stavbu zahradního altánu…

Kronika
 | 1 116 přečtení 0

DUBNOVÁ A KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začínáme několikerým poděkováním: Děkuji všem kamarádům, kamarádkám a přátelům ze skal, lesů, vod a strání za společné zážitky z (ne)dávné minulosti a za to, že si na mě při mé devadesátce vzpomněli…

Kronika
 | 611 přečtení 0

ZNOVUOTEVŘENÍ NÁRUČE

V souvislosti s postupným rozvolňováním se pomalu rozjedou také některé aktivity v Náruči. Pokud naše vláda opatření zase nezpřísní, chystáme se za stanovených hygienických podmínek obnovit následující…

Kronika
 | 657 přečtení 0

NÁRUČ V DOBĚ „SOCIÁLNÍHO BLACKOUTU“

Za jiných okolností bychom touto dobou zveřejňovali květnový program. Po rozjezdovém lednu a únoru bychom za sebou měli po okraj naplněný březen. Odpočatí z jarních prázdnin bychom se začali připravovat na nápor mimořádných akcí pro veřejnost, pomalu bychom chystali také pobyty a tábory…

1 2 3 45