ROZVOLNĚNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ PLATÍ OD PONDĚLÍ, DO ŠKOL SE VRACÍ I ČÁST DĚTÍ NA TURNOVSKU

0

Od pondělí 12. dubna platí první část rozvolňujících opatření vlády. Počty nakažených koronavirem postupně klesají, Česko přestálo další vlnu epidemie. Od pondělí už nebude platit zákaz cestování mezi okresy a nočního vycházení. Také se rozšiřuje seznam obchodů, které mohou mít otevřeno – prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví a provozovny s prodejem pietního zboží. Mohou se také konat farmářské trhy.

Stále uzavřena jsou muzea a galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty, neotevřou se ani vnitřní prostory restaurací. I nadále se nebudou konat koncerty či divadelní představení. Povolují se pouze spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, pokud je maximální účast ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb.
I nadále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest na veřejných místech a v dopravě.

OTEVŘENÍ ŠKOL
Co je ale zásadní, v pondělí 12. dubna se do škol vrací první část dětí prvního stupně základních škol a posledního ročníku škol mateřských. Budou platit poměrně přísná pravidla. Děti ve školách budou muset dvakrát týdně projít antigenním testováním na covid-19.
Distribuce sad pro antigenní testování v rámci obce s rozšířenou působností Turnov probíhala prostřednictvím odboru školství a kultury turnovské radnice. „Sady do jednotlivých ORP rozváželi z krajského úřadu hasiči, my jsme obdrželi celkem 12 900 testů. Zástupci škol si testy odebírali přímo u nás na Nové radnici ve Skálově ulici,“ potvrdila vedoucí odboru Martina Marková. Ve školách se bude testovat dvakrát týdně – žáci, pedagogové a nepedagogičtí pracovníci, jednou týdně budou testováni zaměstnanci škol, kteří přímo nepřijdou s dětmi do styku, například uklízečky. „Tento počet testů by nám měl vydržet následující dva týdny, pak bychom měli obdržet další dodávku. Ta už bude přesnější, protože jak budou jednotlivé školy testování evidovat, zjistíme přesný počet testů, který budeme potřebovat,“ shrnula Marková.

ZŠ SKÁLOVA
V pondělí 12. dubna se do školy vrací první stupeň formou rotace tříd v lichých a sudých týdnech. Podmínkou prezenční účasti žáků je Ag testování dvakrát za týden formou neinvazivního samotestu. Předpokládáme, že si žáci zvládnou testy udělat sami. Žádáme rodiče, aby do budovy nevstupovali, i když u těch nejmenších mají právo u testu asistovat. Nicméně by to bylo velmi organizačně složité, časově náročné a rizikové z epidemického hlediska. Rodičům, kteří odmítnou testování svých dětí, se budeme snažit vyjít vstříc a dle možností žáky zapojíme také. Fungovat bude i školní družina.
Situace není ideální, ale je to pokus o postupný návrat dětí do škol, který je nutný! V dlouhodobém horizontu může vzdělanostní krize zastínit současnou krizi zdravotní! Spolu se zákazem organizovaného pohybu dětí nám tu tiká časovaná bomba.
Michal Loukota, ředitel školy

ZŠ 28. ŘÍJNA
Žáci prvního stupně budou učit od 12. dubna rotačním způsobem, liché týdny prezenčně třídy 1. A, 2. B, 2. C, 4. B, 5. A, 5. B, sudé týdny (od 19. 4.) třídy 1. B, 2. A, 3. A, 3. B, 4. A, 5. C. V týdnech, kdy nebude prezenční výuka, bude vyučování probíhat distančně. Škola bude otevřena pro žáky od 6.45 hodin. Jednotlivé třídy budou po celou dobu pobytu ve škole oddělené. Rodiče prosíme, aby děti byly vybavené nejlépe rouškami, nemusí mít respirátor.
Školní družina (pro 1. až 3. ročníky) bude otevřena do 16.00 hodin. Vyzvedávání dětí bude probíhat vždy v celou hodinu před školou. Ostatní děti budou odcházet ze školy po skončení výuky. Obědy budou zajištěny.
Testování antigenními testy (v pondělí a ve čtvrtek ráno) bude probíhat před zahájením výuky. Se žáky 4. a 5. tříd testování provede ve třídě učitel, u žáků prvních až třetích tříd prosíme rodiče, aby pomohli se samotestováním svých dětí, bude pro ně a pro jejich děti vyhrazen oddělený prostor.
Zároveň nabízíme pro žáky 1. stupně, jejichž rodiče pracují v integrovaných záchranných složkách (např. zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci…), možnost dozoru ve školní družině i ve dnech, kdy nebudou mít prezenční výuku. V pátek budou navíc chodit na skupinové konzultace k přijímacím zkouškám deváťáci.
Jaromír Frič, ředitel školy

ZŠ ŽIŽKOVA
U nás do školy nastoupí jako první žáci prvních, třetích a čtvrtých tříd tak, aby se jednalo o přibližnou polovinu žáků prvního stupně. Využívat budeme i možnost individuálních konzultací. Dále se budeme řídit podle pokynů ministerstva školství a zdravotnictví.
Ivo Filip, ředitel školy

ZŠ MAŠOV
V naší škole budeme vyučovat rotačním způsobem. Od 12. dubna nastoupí k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3., 4. a 5. ročníku o týden později. Připravujeme vše tak, abychom vyhověli všem protiepidemickým opatřením a zajistili hladký průběh testování. Těšíme se na naše žáky a doufáme, že i oni na nás.
Renata Šulcová, ředitelka školy
(Výuka mašovské školy v tomto školním roce probíhá u nádraží v budově střední školy v Alešově ulici.)

Související články (celkem 223)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.