PRVNÍ TÝDEN OBNOVENÉ VÝUKY V TURNOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

0

(Aktualizace) V pondělí 12. dubna se do škol vrátila část dětí prvního stupně základních škol a posledního ročníku škol mateřských. Děti ve školách musely dvakrát týdně projít antigenním testováním na covid-19, což vyžadovalo poměrně náročné přípravy a také vlastní průběh nebyl pro jednotlivé školy jednoduchý, přesto ve všech třech velkých turnovských základních školách vše proběhlo bez větších problémů a všichni kvitují, že hlavně pro menší děti snad už definitivně skončilo období domácího vysedávání před obrazovkou počítače.

Kancelář odboru školství turnovské radnice se nyní proměnila v improvizovaný sklad roušek

Distribuce sad pro antigenní testování pro školy v ORP Turnov probíhá prostřednictvím Libereckého kraje, resp. odboru školství a kultury turnovské radnice. Sem sady na testování rozváží hasiči a na místě si je přebírají zástupci jednotlivých škol. „Aktuálně jsme obdrželi zásilku roušek pro školy v celém ORP, příští týden nás opět čeká distribuce testů. Pomalu si na tento systém všichni zvykáme, zatím předpokládáme, že testování ve školách vydrží do prázdnin, možná bude i na podzim, záleží na epidemické situaci,“ uvedla vedoucí odboru Martina Marková.
Ve školách probíhá testování dvakrát týdně, testováni jsou žáci, pedagogové a nepedagogičtí pracovníci, jednou týdně jsou testováni zaměstnanci škol, kteří přímo nepřijdou s dětmi do styku, například uklízečky. Výuka ve školách probíhá od prvního do pátého ročníku tzv. rotačním způsobem podle jednotlivých tříd, které se v týdenních cyklech střídají.

 

Zeptali jsme se ředitelů škol na postřehy z prvního týdne obnovené výuky:

ZŠ SKÁLOVA
Postupný návrat do školy vítáme, testování již méně, přesto se snažíme vše zvládnout co nejlépe. Chápeme obavy a nesouhlas rodičů s testováním a vše komunikujeme. Testování nenařizují školy, ale ministerstvo zdravotnictví, na které je také třeba směřovat výtky. Vypovídající hodnota Ag testů je velmi diskutabilní. Z pohledu školy by byly lepší české, neinvazivní PCR testy s frekvencí jednou týdně, což ale zřejmě naráží na kapacitu laboratoří a stát to mnoho zatím neřeší a dává přednost nejlevnější, čínské variantě.
Příští dodávka testů bude zřejmě jiná, současné Lepu testy se nahradí ještě levnějšími a složitějšími na provedení Singclean testy. Budeme si s tím opět muset poradit, nahradit chybějící stojánky kostkami z lega apod. Otázka je, proč stát nejde školám a rodičům naproti?!?
Michal Loukota, ředitel školy

ZŠ 28. ŘÍJNA
Testování pro 1. stupeň proběhlo jak v pondělí, tak ve čtvrtek naprosto bez závad a zdržení. Otestovalo se vždy celkem zhruba 140 dětí a 40 zaměstnanců, žáci 1. až 3. ročníku přišli s rodiči do předem určených tříd, škola je pro všechny otevřena od 6.45 hodin. Testování probíhalo hladce, průběžně, žádné fronty ani shromažďování neprobíhalo. Všechny testy byly negativní!
Do školy přišly všechny děti (mimo jedno nemocné), nikdo testování nerozporoval ani neodmítal. Rodiče i děti naprosto vzorní, už v 8.00 hodin jsme ve třídách v pohodě učili. Děkujeme všem za bezproblémový průběh. Použili jsme celkem 360 testů, pouze pět bylo nefunkčních, a tak jsme je opakovali.
V pátek ráno navíc přišlo do školy pět skupin žáků a s nimi někteří učitelé na skupinové konzultace, opět všichni na testech negativní, vše organizačně bezproblémové.
Školní družina, hlídání dětí z integrovaných složek (tři žáci), školní jídelna – vše bez zádrhelu a sebemenších problémů.
Celkové pocity: žáci, rodiče i učitelé spokojení, že se může učit prezenčně ve škole s osobním a sociálním kontaktem. Kéž by brzy byla obnovena prezenční výuka ve všech třídách.
Jaromír Frič, ředitel školy

ZŠ ŽIŽKOVA
Testování žáků od pondělí v naší škole probíhá zatím bez problémů. Děti se nebojí, na vše je jistě připravili rodiče, za což jim patří poděkování. Poděkoval bych také našim učitelkám a vychovatelkám, které velice milým přístupem a i svým příkladem samotestování žáků organizují. Máme za sebou první týden, děti jsou spokojené ve škole a výuka se pomalu rozjíždí. Od pondělí 19. dubna zase uvítáme žáky 2. a 5. ročníku, na které se už těšíme. Veškerá opatření se nám daří zajišťovat. Opět u nás probíhají přijímačky nanečisto v rámci konzultačních hodin pro žáky pátého a devátého ročníku.
Ivo Filip, ředitel školy

AKTUALIZACE

Přidán pohled ze ZŠ Mašov
Na první týden prezenční výuky a testování jsme se ve škole pečlivě připravovali. Doma zatím rodiče i žáci mohli na stránkách školy shlédnout krátké video o průběhu testování, s prvňáky proběhl i nácvik při poslední hodině distanční výuky.
V pondělí 12. dubna do školy přišli optimisticky naladění žáci 1. a 2. ročníku, šťastní, že vidí své kamarády.
Testování proběhlo hladce, všichni žáci měli test negativní.
Velké poděkování patří i rodičům našich žáků, kteří celou záležitost s testováním vzali velmi rozumně
a tím přispěli k hladkému průběhu celé akce.
Renata Šulcová, ředitelka školy
(Výuka mašovské školy v tomto školním roce probíhá u nádraží v bodově střední školy v Alešově ulici.)

Související články (celkem 223)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.