Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 958 přečtení 0

LEDNOVÁ A ÚNOROVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelná rubrika přináší oznámení smutná i veselá, gratulujeme k výročí, vzpomínáme spolu s rodinami, kamarády a příbuznými na ty, kteří již z našeho světa odešli… VZPOMÍNKY – Ve čtvrtek 23. ledna uplynuly čtyři roky od chvíle,…

Kronika
 | 1 873 přečtení 0

PROSINCOVÁ A LEDNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku uvádíme jedním oznámením: Se zármutkem v srdci oznamujeme, že 28. prosince 2022 nás navždy opustil náš vážený a milý spoluobčan, pan Jindřich Jakubec, emeritní zastupitel obce Karlovice a dlouholetý kronikář obce. Těžko hledat slova,…

Kronika
 | 1 523 přečtení 0

ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Úvodem poděkování: Chtěla bych touto cestou poděkovat internímu oddělení JIP pod vedením MUDr. Iriny Herašenko a oddělení následné péče a…

Kronika
 | 1 844 přečtení 0

ZA SLAVOMÍREM ŘÍMANEM

„Byl jsi světlem, které nám ukazovalo směr. A tím navždy zůstaneš…“ Toto poselství nese smuteční oznámení o odchodu Ing. Slavomíra Římana. Muže, který se svým charakterem a celou svou osobností trvale zapsal do srdcí a mysli nejen lidí z oblasti kultury, ale široké občanské společnosti nejen Turnovska…

1 2 3 43