Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 1 389 přečtení 0

ČERVNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Úvodem poděkování: Chtěla bych touto cestou poděkovat internímu oddělení JIP pod vedením MUDr. Iriny Herašenko a oddělení následné péče a…

Kronika
 | 1 699 přečtení 0

ZA SLAVOMÍREM ŘÍMANEM

„Byl jsi světlem, které nám ukazovalo směr. A tím navždy zůstaneš…“ Toto poselství nese smuteční oznámení o odchodu Ing. Slavomíra Římana. Muže, který se svým charakterem a celou svou osobností trvale zapsal do srdcí a mysli nejen lidí z oblasti kultury, ale široké občanské společnosti nejen Turnovska…

1 2 3 43