Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 505 přečtení 0

KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tradiční rubriku uvádíme poděkováním: Ráda bych touto cestou jménem všech zaměstnanců naší Mateřské školy v Mašov poděkovala za finanční dary v roce 2019, které byly použity na nákup didaktických pomůcek pro děti a na stavbu zahradního altánu…

Kronika
 | 805 přečtení 0

DUBNOVÁ A KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začínáme několikerým poděkováním: Děkuji všem kamarádům, kamarádkám a přátelům ze skal, lesů, vod a strání za společné zážitky z (ne)dávné minulosti a za to, že si na mě při mé devadesátce vzpomněli…

Kronika
 | 570 přečtení 0

NÁRUČ V DOBĚ „SOCIÁLNÍHO BLACKOUTU“

Za jiných okolností bychom touto dobou zveřejňovali květnový program. Po rozjezdovém lednu a únoru bychom za sebou měli po okraj naplněný březen. Odpočatí z jarních prázdnin bychom se začali připravovat na nápor mimořádných akcí pro veřejnost, pomalu bychom chystali také pobyty a tábory…

Kronika
 | 1 073 přečtení 0

BŘEZNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

I v době pandemie koronaviru jsou zde události smutné a veselé, vzpomínky, gratulace k výročí, soustrast s úmrtím. V této dnešní pravidelné rubrice nabízíme i ohlédnutí za známým divadelním ochotníkem Láďou Johanem z Přepeř…

Kronika
 | 812 přečtení 0

ÚNOROVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Na úvod jedno poděkování: Velké díky Pohřební službě Křelina za provedení smutečního obřadu mého manžela Josefa Daďourka. Dále velké poděkování za květiny od podniku Juta a od zaměstnanců této firmy, od spolku rybářů a kamarádů rybářů, dále od spolku hasičů z Podháje…

Kronika
 | 853 přečtení 0

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ OSLAVILO DVACETINY

Dvacet let působí Centrum pro rodinu Náruč v Turnově jako místo ke společnému hraní, zpívání, výletům, ale i k učení se nových dovedností pro rodiny s dětmi. A náruč rozevírá až do Mnichova Hradiště nebo Mladé Boleslavi. Své jubileum si připomněla organizace v pátek 10. ledna ve svém turnovském sídle…

Kronika
 | 1 313 přečtení 0

PROSINCOVÁ A LEDNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

I novým rokem nás bude provázet pravidelná rubrika o věcech smutných i veselých, jak už to v životě bývá. Začínáme poděkováním: Děkujeme mnohokrát učitelskému sboru ZŠ Alešova za pozvání na předvánoční rozjímání. Hudební program i mluvené slovo nás uvedly do vánoční atmosféry, mile nás překvapilo připravené občerstvení. Jsme potěšeny, jak škola žije…

1 2 3 38