Prohlížíte: Kronika

Kronika
 | 670 přečtení 0

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ OSLAVILO DVACETINY

Dvacet let působí Centrum pro rodinu Náruč v Turnově jako místo ke společnému hraní, zpívání, výletům, ale i k učení se nových dovedností pro rodiny s dětmi. A náruč rozevírá až do Mnichova Hradiště nebo Mladé Boleslavi. Své jubileum si připomněla organizace v pátek 10. ledna ve svém turnovském sídle…

Kronika
 | 899 přečtení 0

PROSINCOVÁ A LEDNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

I novým rokem nás bude provázet pravidelná rubrika o věcech smutných i veselých, jak už to v životě bývá. Začínáme poděkováním: Děkujeme mnohokrát učitelskému sboru ZŠ Alešova za pozvání na předvánoční rozjímání. Hudební program i mluvené slovo nás uvedly do vánoční atmosféry, mile nás překvapilo připravené občerstvení. Jsme potěšeny, jak škola žije…

Kronika
 | 1 538 přečtení 0

DĚKUJEME VERČE, ŽE V NÁS ZNOVU OŽIVILA KOUZLO VÁNOC

…je napsáno na symbolickém šeku s částkou 73 tisíc korun, kterou turnovští skauti vybrali ve stánku Pro dobrou věc na Vánočních trzích, resp. ještě dodatečně někteří dárci přispěli rovnou na účet. Dohromady se jim letos podařilo vybrat 93 tisíc! …

Kronika
 | 788 přečtení 0

KRAJSKOU CENU „KŘESADLO“ ZÍSKALA DOBROVOLNICE Z TURNOVA

Letošní den Dobrých skutků si děti v turnovských školách na začátku prosince připomněly společně s humanitární organizací ADRA v kampani Giving Thuesday. Děti přinesly hračku, se kterou si již nehrají, a darují ji charitativním obchůdkům ADRA…

Kronika
 | 1 022 přečtení 0

ŘÍJNOVÁ A LISTOPADOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začínáme poděkováním: Dovoluji si vyjádřit velké poděkování za obětavou, profesionální péči při dlouhodobé léčbě zákeřné nemoci paní Věře Ferbasové, MUDr. Elišce Macounové a zdravotní sestře Lence Otýpkové…

Kronika
 | 1 097 přečtení 0

ZÁŘIJOVÁ A ŘÍJNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začneme poděkováním: Všem, kteří mně a mé manželce Miladě v srpnu blahopřáli k 50 letům naší společné cesty životem, a všem přátelům, kteří se s Miladou přišli rozloučit 27. září do obřadní síně, patří náš veliký dík. Jiří Čihulka, manžel, dcera Veronika a syn Jiří s rodinami…

Kronika
 | 1 239 přečtení 0

SRPNOVÁ A ZÁŘIJOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pravidelnou rubriku začínáme jedním poděkováním: Za péči poskytnutou mé mamince Mileně Linhartové po dobu její hospitalizace patří mé poděkování lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu personálu interního oddělení a oddělení následné péče turnovské nemocnice…

1 2 3 37