NOUZOVÝ STAV II – JAK SE DOTKNE TURNOVA?

0

(Aktualizováno) Od pondělí 5. října vláda vyhlásila již v pořadí druhý nouzový stav v České republice. Vyhlášen je na měsíc, zásadní opatření budou zatím platit dva týdny. Zeptali jsme se v turnovských školách a institucích, jak se jich dotknou vyhlášená opatření (ZDE). Text budeme průběžně doplňovat, jak přijdou další informace. Zejména turnovské střední školy čekají na rozhodnutí hygieny, jestli se v rámci okresu Semily bude od pondělí ve školách normálně učit…

ZŠ VE SKÁLOVĚ ULICI
Stručně řečeno, opatření se nás zatím nedotýkají. Jedeme dle platných nařízení a omezení, řídíme se pokyny hygieny. Od začátku školního roku platí ve škole přísnější hygienická opatření (dezinfekce, vstup do budovy, 3 R).
Michal Loukota, ředitel školy

ZŠ V UL. 28. ŘÍJNA
Ve škole se zásadně nic nemění. Žádná třída není aktuálně v karanténě, vyšší nemocnost je u pedagogů, škola funguje v běžném režimu. Hudební výchova bude bez zpěvu, tělocvik na druhém stupni formou procházek. Dočasně rušíme kroužky, kde se míchají skupiny z různých tříd. Školní klub pro starší děti je v omezeném provozu, aby se děti nepotkávaly. Školní družina funguje normálně. Ve třídách i na chodbách zůstávají roušky, všude zvýšená hygiena a větrání. V jídelně je při obědě částečná separace tříd. Všichni optimisticky hledí do budoucnosti.
Jaromír Frič, ředitel školy

ZŠ ŽIŽKOVA
Vyhlášení nouzového stavu nepřináší pro nás žádné velké změny. Nadále se budeme řídit aktuálním vládním nařízením.
Ivo Filip, ředitel školy

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV
Kulturní centrum Turnov plní všechna nařízení vlády svědomitě již od března. Přestože se situace vyvíjí skutečně turbulentně, přestože řada opatření je vyhlašována často ze dne na den a ne vždy jsou jednoznačná a jasně srozumitelná, vše jsme vždy zvládli a zvládneme i příštích 14 dní. Z plánovaných akcí v tuto chvíli rušíme pouze Kulturnov a taneční pro manželské a přátelské páry, ty však hlavně z důvodů kapacitních.
Ostatní plánované akce se uskutečňují v kině nebo v divadle, tady tudíž není třeba nic rušit. Z kavárny přesuneme do kina též dva roky plánované setkání se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, tudíž i pořad O literatuře se uskuteční.
Mohu ubezpečit naše návštěvníky, že všechny prostory KCT i divadla jsou důkladně dezinfikovány a pořadatelé jsou řádně „orouškováni“. Nic nebereme na lehkou váhu.
David Pešek, jednatel, Kulturní centrum Turnov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA
V roce 2020, kdy naše knihovna slaví 200 let od svého vzniku, je podruhé vyhlášen nouzový stav a mnoho aktivit musí být vládními nařízeními utlumeno. Pro nás je to velmi smutné, neboť mnoho plánovaných pořadů věnovaných našemu velkému výročí jsme museli zrušit či odložit na později; snad na lepší (zdravější) časy.
Turnovská knihovna tedy od pondělí 5. října 2020 ruší všechny akce plánované na říjen 2020 pro veřejnost. Některé akce pro školy proběhnou, ale ve školních prostorách.
Každý měsíc připravujeme minimálně tři aktivity pro turnovské penziony. Pravděpodobně i tyto akce proběhnou, ale za velmi přísných opatření. Bude to především záležet na rozhodnutí vedení těchto sociálních organizací.
Jaroslav Kříž, ředitel, Městská knihovna Antonína Marka Turnov

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV
Na základě usnesení Vlády ČR č. 958 se musí na dobu 14 dnů omezit provoz zimního stadionu v Turnově.
Usnesení vlády je formulováno takto: „…sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,…“ Platnost toho nařízení je od pondělí 5. října od 0.00 do 18. října 2020 do 23.59 hodin.
Usnesení limituje pořádání sportovních aktivit nad 10 osob. Výjimku mají organizované soutěže – tedy u nás oddíl HC Turnov 1931, který pořádá svazové soutěže – pouze se hraje bez diváků (oddíl chystá komentovaný přenos domácího hokejového utkání pomocí web kamery na zimním stadionu).
Dle informací z hygienické stanice se opatření netýká také veřejného bruslení, které je možné při dodržení základních hygienických opatření (rozestupy, roušky,…) dále provozovat.
Další výjimkou jsou základní školy (první stupeň), které u nás mohou absolvovat hodiny tělesné výchovy.
Běžně se můžou uskutečnit také akce pro 10 a méně osob (tedy například individuální tréninky).
Provoz plaveckého bazénu na Výšince je bez většího omezení.
Ostatní musíme, neradi, zrušit…
Tomáš Špinka, manažer areálu Maškova zahrada

TJ TURNOV
Za TJ Turnov jsme už opatření poměrně podrobně konzultovali a tam, kde je nařízení nejednoznačné, nebo prostě málo specifikované, se řídíme zdravým rozumem a celkovým zaměřením opatření. Hala a sportovní zařízení TJ Turnov budou od pondělí 5. října fungovat takto:
* Hala TJ pro tréninky sportovních oddílů normálně (130 lidí limit), bez diváků, rodičů a s rouškami mimo vlastní sportoviště. Platí zvýšená hygienická opatření (větrání, oddělení tréninkových skupin, dezinfekční stojany). Na zápasy o víkendech platí totéž. Školní tělocvik podle nařízení pro školy.
* Sportcentrum – zůstává v provozu za zvýšených hygienických opatření, řízená cvičení fitness (spinning, taneční lekce, trampolíny) do 10 lidí, sauna bez omezení.
* Sportbar – viz restaurační cvičení – šest osob u stolu, rozestupy a počet v místnosti jen tolik lidí, kolik je míst k sezení.
* Další sportovní zařízení TJ (tělocvična Daliměřice, loděnice, venkovní hřiště) – platí viz vládní nařízení, neorganizovaný sport do 20 lidí venku a do 10 lidí vevnitř, organizovaná příprava na soutěže do 130 lidí.
Filip Stárek, vedoucí TJ Turnov

STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE – ŽLUTÁ PONORKA
Navzdory řadě chaotických sdělení vládních činitelů prezentovaných různě v médiích není provoz škol a školských zařízení v našem regionu vyhlášením nouzového stavu nijak přímo omezen (až na konání hromadných akcí).
Případné omezení pravidelné činnosti by musela nařídit krajská hygienická stanice, což se zatím nestalo. Pokud dojde ze strany liberecké KHS k omezení některé konkrétní činnosti, budou členové kroužků včas informováni. Osobně si myslím, že pokud k tomu nedojde dnes, v nejbližších dnech to již neočekávám (okres Semily je na vládním semaforu k dnešnímu dni stále „zelený“).
V případě provozu samotných zájmových kroužků nám ministerstvo školství doporučuje nastavit podmínky tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy. Tyto podmínky jsou již od zahájení činnosti kroužků nastavené (roušky v budovách lze sundat až v uzavřeném prostoru s uzavřenou skupinou, zvýšené mytí rukou, omezení kontaktu s rodiči při vyzvedávání, při podezření na onemocnění oddělit dítě od ostatních apod.).
Tomáš Zakouřil, vedoucí střediska

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV
Dosud nemáme jako škola žádného nakaženého žáka ani zaměstnance. Dnes (čtvrtek) nebo v pátek očekávám vyjádření Krajské hygienické správy, která sdělí, které školy zahájí distanční výuku.
Jsem velmi potěšena tím, že praxe žáků školy mohou probíhat bez omezení i v době nouzového stavu. Žáci 4. ročníků, obor praktická sestra, masér ve zdravotnictví a sociální činnost od 5. října nastupují na čtyřtýdenní odbornou praxi (nemohli ji absolvovat v květnu) do zdravotnických a sociálních zařízení a také do Lázní Libverda a Janských lázní. Je dobře, že na žáky SZŠ Turnov se nahlíží jako na pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení. Na jaře byli žáci povoláni krizovým štábem LK na pomoc při personální nouzi.
Vedeme žáky k tomu, aby byli připraveni na svoje povolání i v krizových momentech.
Také praktické vyučování v nižších ročnících oboru praktická sestra, ošetřovatel, masér a sociální činnost bude v době nouzového stavu probíhat v Nemocnici Turnov, DD Pohoda, DD Sychrov a na dalších pracovištích v Libereckém kraji bez omezení.
Lenka Nováková, ředitelka školy

Aktualizace 2. října v 8.50 hodin:

Od pondělí 5. října budou střední školy v Libereckém kraji otevřené
Střední školy v Libereckém kraji zůstanou od příštího týden otevřeny. S výjimkou Liberecka jsou totiž na tzv. semaforu všechny okresy v regionu stabilizované. Jediným epidemiologickým opatřením je na středních školách zákaz zpěvu a tělocviku. Liberecký kraj jako celek patří do zelené zóny, tudíž se zde vyskytuje nákaza bez komunitního přenosu.
V Libereckém kraji je k dnešnímu dni nejmenší počet hospitalizovaných pacientů s COVID-19 v celé České republice. Nízký je také podíl případů u nejrizikovější kategorie nad 65 letech.
(Zdroj: TZ LK)

Aktualizace 2. října 13.15 hodin:

OMEZENÝ PROVOZ NÁRUČE
S velkou lítostí musíme našim návštěvníkům oznámit, že po dobu trvání opatření, která budou platná od pondělka 5. října, musíme k tomuto datu zastavit program, kde nejsme schopni kvůli nadměrnému počtu účastníků splnit dané podmínky.
Z pravidelného programu se tedy minimálně do odvolání ruší:
* Dopolední program: Mimicvičení, Zpívánky – zpívánková teta Míša ale slíbila zase nějaká videa, takže se máte na co těšit.
* Miniškolka.
Ostatní kurzy – Šikovné ručičky, Jóga pro děti, Tanečky, Orientální tance, Powerjóga, Ranní jóga s hlídáním, Dynamická meditace, Bodyshape&Corese konat budou za podmínky účasti maximálně 10 účastníků – v kompetenci lektorů.
Mimořádné akce:
* 5. 10. – Pohádkové čtení s babičkou – ZRUŠENO
* 5. – 9. 10 – Mýty o pěstounské péči – veškeré aktivity této kampaně včetně besedy v úterý 6. 10. PROBĚHNOU
* 8. 10. – První příkrmy – beseda PROBĚHNE s podmínkou max. počtu 10 účastníků
* 12. 10. – Bazárek a sbírka – PŘESUNEME, případně můžete využít on-line formu ve facebookové skupině Bazar pro Náručáky
* 13. 10. – Ženství jako dar – přednáška PROBĚHNE ON-LINE
* 16. 10. – Co děti slyší – beseda PROBĚHNE s podmínkou max. počtu 10 účastníků
* 16. 10. – Ženský kruh – PROBĚHNE s podmínkou max. počtu 10 účastníků
Otevřená herna bude fungovat s podmínkou max. počtu 10 účastníků.
Poradenství zatím běží BEZE ZMĚN.
Sekce náhradní rodinné péče bude omezovat pouze vzdělávací aktivity pro pěstouny a o změnách bude včas informovat. Provoz kanceláře rodinného centra po dohodě na tel. 775 964 312 nebo e-mailu naruc@naruc.cz.
Sledujte naše webové stránky www.naruc.cz nebo facebookový profil, vždy tam umístíme informace o aktuálních změnách.
Děkujeme za pochopení, doufáme, že nám zachováte přízeň a že pauza bude opravdu jen na dva týdny.
Anna Bergerová, kontaktní a programový pracovník, Centrum pro rodinu Náruč Turnov

Související články (celkem 223)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.