PRVNÍ ETAPA JE ZA NÁMI, VYHRÁNO ALE JEŠTĚ NEMÁME, ŘÍKÁ STAROSTA TURNOVA

0

Starosta Tomáš Hocke nese spolu s nejužším vedením radnice nejvyšší odpovědnost za chod Turnova v době pandemie koronaviru a nouzového stavu. Zatímco v prvním rozhovoru jsme se soustředili na první zkušenosti s nouzovým stavem, nyní jsme již trochu dál…

* Uplynul měsíc od vyhlášení nouzového stavu. Došlo k něčemu, co jsme dosud znali pouze z filmů. Jaký to pro vás byl měsíc?
Velmi náročný, ostatně asi jako pro každého. Chtěli jsme stůj co stůj udržet chod radnice, v prvních dnech jsme byli jediní z okolí, kdo fungoval, takže hlavně na odbor dopravy přijížděli lidé i poměrně zdaleka. V prvních dnech, kdy křivka nakažených rostla, byla situace dost dramatická, lidé byli ve velké nejistotě, co se bude dít. Pak přišla známá omezení, nyní si na to již trochu zvykáme, naučili jsme se s tím žít. Pro naši zemi je nyní zásadní, aby křivka nakažených příliš strmě nenarůstala, a aby nárůst počtu vážně nemocných nepřesáhl kapacitu nemocnic. Zdá se v době těsně před Velikonoci, že se nám tohle zatím díky přijatým opatřením a disciplinovanosti lidí daří. Ale vyhráno ještě v žádném případě není.

Ilustrační snímky byly pořízeny na stavbě Alzheimer centra

* Máte pocit, že se něco ve společnosti změnilo k lepšímu?
Jednoznačně je to větší sounáležitost lidí. Bylo velmi málo ochranných pomůcek a já nechci spekulovat, čí to bylo vinou, byť je pravda, že i my, jako město, jsme se snažili něco koupit ještě v zimě a nebylo nic k sehnání. Nebyly roušky, lidé se dali do šití. Stovky roušek jsme roznesli do sociálních zařízení a do nemocnice. Nyní se šijí roušky s kapsou pro nanofiltr. Díky skvělé práci Libereckého kraje, Technické univerzity Liberec a dalších firem máme tuto možnost aplikace nejmodernějších výsledků vědy do praxe. Prostě jsme si pomohli sami. Také jsme všichni více zaznamenali, že je tu vietnamská komunita, která je s námi na stejné lodi. To mě moc potěšilo. Děkuji všem, kteří se do pomoci druhým zapojili.

* Co pokulhávalo?
Snažíme se uvádět v praxi nařízení vlády a dalších rozhodujících orgánů. Někdy mně připadalo, že šla proti sobě, bylo těžké vyhovět, když se nařízení stále měnila. To se to pak ze strany třeba městské či státní policie těžko na lidech vymáhá.

* Dalo by se tedy říct, že první etapa je za námi. Roušky a dezinfekci už lze zase koupit v obchodech…
To je pravda. Po Velikonocích by mělo dojít k postupnému rozvolňování některých opatření, bude namístě velká obezřetnost, aby se zase vše nevrátilo do sešněrovaných kolejí. Jsou mezi námi ohrožené skupiny obyvatel, a nejsou to jen senioři, umírají i mladší lidé.
A ještě k těm rouškám. Občas slyším, že třeba v sousedních obcích dostali obyvatelé jednu dvě roušky domů. V případě téměř patnáctitisícového města je to už velmi obtížné každého obyvatele takto zásobit, šli jsme tedy cestou jasně cílené pomoci. Roušky musely být hlavně v nemocnici a v Domově důchodců Pohoda, což jsou naše dvě nejzranitelnější místa. Distribuci u seniorů zajišťovala ADRA, městská policie je dodala všem, kteří si zavolali nebo napsali e-mail, dostalo se i na prodavačky v prodejnách a benzinových pumpách, úředníky, městskou policii, lékaře, městské hasiče, další pracovníky v sociálních službách. Záměrem bylo ochránit pracovníky v první linii, zabezpečující chod města, a rovněž seniory v pokročilém věku. V poslední době se věnujeme distribuci dezinfekčních roztoků, opět jdeme obdobnou cestou, navíc přidáváme bytové domy jako místa, kde se shromažďuje potenciálně více osob.

* Rada města přijala některá opatření, která by měla pomoci podnikatelům i třeba nájemníkům.
Ano, rada města přijala sedm opatření na podporu Turnova v rámci pandemie. Chtěli jsme podnikatelům a nájemníkům dát na začátku alespoň nějakou jistotu – možnost odkladu nájemného v městských bytech a nebytových prostorách apod. Na druhou stranu nemůžeme peníze rozdávat, i město bude bojovat se zásadně nižšími daňovými příjmy, budeme muset udělat spoustu kompromisů.

* A co investiční akce města?
Ty nasmlouvané běží podle plánu, pouze nový chodník v Přepeřské ulici bude čekat trochu déle na dokončení až budou položeny asfaltové povrchy. V týdnu před Velikonocemi bylo předáno staveniště ZŠ v Mašově, stavby Fokusu, Alzheimer centra a zateplení domu s pečovatelskou službou Výšinka běží dle plánu. Ve skluzu je pouze výměna vodovodního potrubí v domě s pečovatelskou službou Žižkova, nechtěli jsme, aby za nouzového stavu se mezi seniory pohybovali pracovníci stavební firmy.

* Radní města také posunuli výstavbu sjezdu a nájezdu na průtah ve Fučíkově ulici, dokonce se už objevil termín výstavby v roce 2022.
Ten termín bych bral jako reálný, ale optimistický. Investorem bude ŘSD, ale město zde velmi významně investovalo – do stavby nového domu, který bude náhradou za ten, který bude muset být zbourán, a na výstavbu infrastruktury. Pohybujeme se v řádu několika milionů korun. Navíc město od kraje převezme Fučíkovu ulici do své správy, abychom mohli dodržet slib daný obyvatelům – ulici zklidnit a zakázat do ní vjezd nákladních vozidel. Stále se také pracuje na přípravě nájezdu na průtah v Ohrazenicích u bývalého Fordu. Obě dopravní stavby výrazně pomohou Nádražní ulici, celé této lokalitě i širšímu regionu.

* Je to hodně jiné, když schůze rady města probíhá za pomoci videokonference?
Máme za sebou tři. Na jednu stranu je to pro mě poměrně náročné. Diskuze je složitější, někdy méně přehledná, delší jsou jistě hlasování. Na druhou stranu rada města po Skype funguje po technické stránce nad očekávání dobře….

* Ptám se proto, jestli se uskuteční dubnové veřejné zasedání zastupitelstva města na Střelnici…
Byl bych rád, aby se konalo. Jednání potřebujeme, potřebujeme některé věci projednat a také odhlasovat. S Kulturním centrem tedy řešíme uspořádání zasedání, aby byl dodržen potřebný odstup a splněny další hygienické podmínky. Ve finále bude ve čtvrtek 30. dubna sedět 27 zastupitelů v rouškách na ploše celého sálu Střelnice (smích). Ale vážně – pro zastupitelskou demokracii je zasedání nutné. Také zastupitelům mj. dlužím souhrnnou zprávu o průběhu stavu nouze v Turnově a je hodně dalších důležitých věcí, které je třeba rozhodnout.

* Děkujeme za rozhovor.

Související články (celkem 223)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.