Prohlížíte: Obce, školy, organizace

Obce, školy, organizace
 | 824 přečtení 0

POMÁHÁME SENIORŮM ŽÍT PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

Terénní pečovatelská služba působí v Turnově již pěknou řádku let. V současné době pečujeme o více než stovku seniorů, kteří ztratili z různých důvodů určitou míru soběstačnosti a jsou závislí na pomoci druhých. Díky pomoci našich pečovatelek mohou i nadále žít ve svých domácnostech a nemusí tedy nutně ihned vyhledat pomoc zařízení s 24hodinovou péčí (domovy důchodců apod.)…

Obce, školy, organizace
 | 1 165 přečtení 0

POŘADATELÉ NĚKTERÝCH PLESŮ NA STŘELNICI SI STĚŽUJÍ NA NEDOKONALÝ SERVIS

Dva ředitelé turnovských středních škol – Miroslav Vávra z gymnázia a Jana Rulcová ze „špéry“ – a zástupce Sdružení přátel gymnázia Adam Syrovátka a za Sdružení rodičů a přátel školy pro OHS Karel Vodrážka oslovili dopisem starostu města s nespokojeností se zajišťováním gastronomického servisu v Kulturním centru Střelnice během minulé plesové sezony.

Obce, školy, organizace
 | 695 přečtení 0

ČTYŘI DESÍTKY ZAJÍCŮ VYPUŠTĚNY DO VOLNÉ PŘÍRODY

Členové Mysliveckého spolku Klokočské skály se rozhodli oživit chov zajíce polního ve své honitbě. S výskytem drobné zvěře je to v našich lokalitách velmi kritické, forma zemědělského hospodaření neumožňuje přirozený divoký odchov pernaté zvěře, jako jsou bažanti nebo koroptve, a počty zajíců se tak drží na minimálních stavech.

Obce, školy, organizace
 | 2 152 přečtení 0

KAŽDÝ DEN V LESE A VE SKALÁKU, DĚTI Z LESNÍ ŠKOLKY ŽIJÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

Je ráno před devátou. Do Sedmihorek k lázním, resp. ke známé horolezecké hospodě zvané „Koupák“, míří pár pěších a několik aut s malými dětmi. Nejdou ale ani do Skaláku, ani ke koupališti. Stojí tu ještě dvě dřevem obložené a vzájemně propojené maringotky. Všichni míří k nim. Vítejte v lesní školce Skaláček…

Obce, školy, organizace
 | 1 754 přečtení 0

FIRMA SCHURTER V MALÉ SKÁLE ZDVOJNÁSOBILA VÝROBNÍ PLOCHU

Firma SCHURTER Česká republika pořádala u příležitosti rozšíření závodu v Malé Skále Den otevřených dveří. Společnost vznikla v roce 1990 jako dceřiná společnost firmy SCHURTER AG Švýcarsko, jejíž historie spadá až do roku 1933. Jedná se o ryze rodinnou firmu, která se zaobírá výrobou komponentů pro elektroniku a elektrotechniku. V celém světě najdete 22 závodů této společnosti. Firma v ČR zaměstnává 200 lidí…

1 2 3 46