„REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ POVEDE K CENTRALIZACI SPECIALIZOVANÉ PÉČE,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL KRAJSKÉ POBOČKY VZP JIŘÍ BENEDIKT

0

Konec porodnice, resp. ohrožení existence gynekologického oddělení a ambulancí, to jsou patrně nejdiskutovanější témata současnosti v Turnově. Důvody, proč se tak stalo, jsou dostatečně známé, co je nutno úvodem sdělit: zatímco provoz porodnice byl přerušen, gynekologické oddělení a ambulance fungují nejméně do 30. dubna, kdy místním gynekologům končí výpovědní lhůta. Co bude potom, dnes nikdo stoprocentně neví a není to ani tématem tohoto textu. Požádali jste totiž o vyjádření k situaci v Turnově Jiřího Benedikta, ředitele liberecké krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

* Pane řediteli, v Turnově akutně hrozí, že kromě porodnice budou uzavřeny i lůžková gynekologie a ambulance. Jak na tyto skutečnosti VZP reaguje, vždyť porodnice mohla fungovat minimálně do konce roku 2012?
Ano, porodnice by mohla poskytovat své služby do konce roku 2012, pokud by měla dostatek lékařského personálu. Poté by již pravděpodobně s ohledem na přísné podmínky a nároky neprošla výběrovým řízením na ministerstvu zdravotnictví před uzavřením nové smlouvy na další pětileté období. Podle informací, která má VZP k dispozici, je přerušen provoz porodnice vzhledem k odchodu části lékařů. O stávající rodičky se podělí porodnice v dostupné vzdálenosti. Lékaři-gynekologové jsou ve výpovědi, a pokud nesežene nemocnice nové, je ohrožen i provoz na lůžkové gynekologii. Počet ambulancí gynekologů je na Turnovsku nyní dostatečný a v případě, že by ambulance v nemocnici skončila, a nemocnice by nenašla vhodného lékaře pro činnost této ambulance, pravděpodobně by tu byl prostor pro nasmlouvání jiné – soukromé – v rámci výběrového řízení.

* V případě uzavření gynekologie bude možné, že někteří lékaři budou chtít přejít do soukromé praxe. V Turnově nyní fungují pouze dva privátní gynekologové. Jak se zachová VZP, bude i s dalšími lékaři uzavírat smlouvy v případě jejich přechodu do soukromé praxe? A jestli ano, kolik lékařů na počet pacientek by potom v Turnově mohlo privátně pracovat?
V této chvíli je vyhlášeno v celé České republice moratorium na nové smlouvy, a to zejména v oblasti ambulantních specialistů. Jak jsem již uvedl, s ohledem na nynější počet gynekologických ambulancí na Turnovsku VZP nemůže nabídnout gynekologům odcházejícím z nemocnice smlouvu na soukromou praxi. Pokud by však nemocnice nemohla zajistit péči ve své stávající nasmlouvané gynekologické ambulanci, budeme hledat náhradu. Optimální počet kapacity gynekologických ambulancí pro Turnov a blízké okolí je zhruba 2,4 úvazku. Toto číslo zachováme i v případě, že ambulance v nemocnici skončí, potom tuto část úvazku může získat ve výběrovém řízení nový subjekt.

* Předpokládáme, že vývoj kolem turnovské nemocnice pozorně sledujete. Dovolíte si ze své pozice nějaký stručný komentář?
Popravdě řečeno se v případě turnovské nemocnice projevuje současná „nemoc“ malých nemocnic. Zoufale shánějí lékařský personál, a když ho seženou, nejedná se o stabilní a dlouhodobě udržitelný stav. Vidíte, že stačí odchod jednoho lékaře a zhroutí se činnost celého oddělení. Nedostatek lékařů je způsoben přísnými podmínkami, které musí nemocnice, co se týká jejich počtu a vzdělání, splňovat. Proto větší nemocnice – a mnohdy finančně silnější, navíc s pracovišti akreditovanými pro vzdělávání – nabídnou lékařům lepší podmínky. A to nejen finanční, ale i prostor pro odborný růst. Malé nemocnice jsou pak neatraktivní a zápasí s nedostatkem lékařů. Vždyť jakou erudici může získat porodník v nemocnici, kde se odehraje jeden porod denně? Vzhledem k systému služeb a nahodilosti porodů se může porodům „vyhýbat“ i celý týden. Tento nedostatek se pak nahrazuje uměle vyvolanými porody, aby vyšly do doby, kdy je zejména dopoledne přítomen pokud možno kompletní personál i na ostatních spolupracujících odděleních pro případ, kdyby se něco nechtěného přihodilo. Věřím, že takovou praxi musí každý rozumný člověk odmítnout.

 

* Jaká je tedy budoucnost?
Cesta v rámci reformy zdravotnictví a restrukturalizace akutních lůžek vede k centralizaci zejména specializované péče. Malé nemocnice se pak budou soustřeďovat na standardní operační výkony, jednodenní péči na lůžku, což jsou rychlé operační zákroky nevyžadující hospitalizaci a následnou péči.

 

Pozn. red.: Nejaktuálnější vývoj kolem turnovské porodnice a gynekologie přineseme v článku, který se na webu TvA objeví na začátku příštího týdne. Na názor jsme se zeptali také dvou turnovských privátních gynekologů…

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.