V KNL SE MĚNÍ VEDENÍ, KONTINUITA JEJÍHO ROZVOJE ZŮSTÁVÁ

0

S Novým rokem přichází do Krajské nemocnice Liberec také nové vedení. Pozice generálního ředitele se ujme MUDr. Richard Lukáš, PhD., změny nastanou také v představenstvu KNL, kde je Richard Lukáš předsedou. Novými členy představenstva se stávají dlouholetí členové managementu společnosti Ing. Jan Rais, který zastává pozici technického ředitele, ekonomická ředitelka Ing. Hana Jelínková a nově také MUDr. Jaromír Hons, primář oddělení psychiatrie. Primář Hons se stane novým lékařským ředitelem krajské nemocnice. Poslední volné místo v představenstvu obsadí současný rektor Technické univerzity Liberec, prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs.

„Od členství pana profesora Kůse v představenstvu si slibujeme cenný pohled zvenku od nezaujatého odborníka, který má navíc silnou vazbu na region a jeho klíčovou nemocnici,“ říká k nominaci profesora Kůse nový předseda představenstva Lukáš. „Podobné očekávání mám i od nového lékařského ředitele primáře Honse. Věřím, že jeho nadhled a koneckonců i medicínské zaměření budou pro nemocnici nezpochybnitelným přínosem,“ dodal Lukáš.
„Být členem týmu nového generálního ředitele dr. Lukáše je pro mě výzva s prioritou udržení vysoké odborné kvality poskytované péče a personální stability krajské nemocnice. Za důležitý úkol považuji další zlepšování komunikace nejen mezi jednotlivými odděleními krajské nemocnice, ale také směrem ke Zdravotnické záchranné službě a dalším poskytovatelům zdravotní péče v Libereckém kraji,“ řekl nastupující lékařský ředitel Jaromír Hons.

Z pozice stálých hostů, bez možnosti hlasovat, představenstvo doplní také Mgr. Zuzana Paukertová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení KNL, kterou nominovalo kolegium nelékařských pracovníků, a také MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana LK pro zdravotnictví.

„Čekají nás nelehké časy, stejně jako celé české zdravotnictví. Naše nemocnice v minulých letech fungovala výborně a já udělám všechno pro to, aby tomu tak bylo i do budoucna. Máme silný manažerský tým, skvělé zdravotníky a hlavně přetrvávající důvěru našich pacientů. Proto věřím, že se nám podaří i nadále poskytovat kvalitní a bezpečnou péči, a zůstat v dobré ekonomické kondici,“ řekl novopečený generální ředitel Lukáš. „Naší klíčovou prioritou do budoucna zůstává modernizace nemocnice, udržení dobrého stavu celého areálu a také péče o lidské zdroje. Dobří zaměstnanci jsou v českém zdravotnictví to nejcennější,“ zdůraznil Richard Lukáš.

„Děkuji všem končícím členům představenstva za práci pro nemocnici. Všichni byli přínosnými a dobrými členy týmu,“ řekl na adresu odcházejících členů představenstva MUDr. Lukáš a pokračuje: „Zvláště bych chtěl vyzdvihnout dobrou práci pana profesora Moose, který se významně podílel na získání statutu Vědecko-výzkumné instituce pro KNL a v neposlední řadě jeho zkušenosti a přínos při přípravě modernizace KNL,“ dodal nový generální ředitel. Prof. Petr Moos bude v práci na modernizaci KNL pokračovat v nově zřízené pozici náměstka generálního ředitele pro modernizaci KNL.

Dosavadní generální ředitel, MUDr. Luděk Nečesaný, v liberecké nemocnici zůstává, přijal nabídku na pozici náměstka pro řízení zdravotní péče. „Jsem připraven na maximální pracovní nasazení tak, aby nový generální ředitel měl k dispozici veškeré informace a podklady, čímž bude zajištěna kontinuita rozpracovaných kroků k rozvoji nemocnice,“ říká Luděk Nečesaný.

Ten působil ve funkci generálního ředitele liberecké nemocnice dvakrát. Poprvé vedl nemocnici od června 2008 do února 2011, následně se pak do stejné funkce vrátil v srpnu 2013. Většina lidí z nově se tvořícího týmu MUDr. Lukáše, včetně jeho samého, byla součástí obou týmů MUDr. Nečesaného a na výsledcích KNL se významným způsobem v minulosti podíleli. V průběhu obou jeho dob působení se nemocnici hospodářsky dařilo, každoročně docházelo k růstu obratu firmy nad rámec indexací úhradovou vyhláškou. Nemocnice ve všech letech vykazovala kladné hospodářské výsledky.

A to přesto, že každoročně investovala díky odpisům ze svých vlastních zdrojů nejméně 130 milionů do přístrojového vybavení a dalších 50 – 60 milionů do nutných oprav a řešení havárií, jež vznikají v důsledku stáří areálu nemocnice. Mezi lety 2013 a 2017 došlo k nárůstu obratu o 35 procent, což v průměru znamená každoroční růst o devět procent. A to vše bez úvěrového zatížení. Připomeňme, že oproti tomu za rok 2012 vygenerovala nemocnice ztrátu ve výši více než 14 milionů korun.

„Naším cílem byl vždy rozvoj medicínských oborů v rámci moderních trendů, obhajoba všech specializovaných center s vizí jejich zachování a udržování dostatečných lůžkových a ambulantních kapacit. Nemenší důraz jsme kladli také na růst mezd všech našich zaměstnanců, což se v jejich odměňování projevilo průměrným pětadvacetiprocentním navýšení mezd v letech 2013 – 2017, převedeno na jednotlivé roky – každoroční růst o šest procent,“ pokračuje Luděk Nečesaný.

Jak dodává, i v současné době je nemocnice v ziskovém hospodaření s cílem využít posledních projektů z EU zafinancováním spoluúčasti i předfinancováním z vlastních zdrojů a je připravena podílet se aktivně na projektu modernizace KNL.

(Zdroj: Václav Řičář, tiskový mluvčí KNL, vaclav.ricar@nemlib.cz)

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.