KOLEGIUM PRIMÁŘŮ KRAJSKÉ NEMOCNICE V LIBERCI: BYLO BY VHODNÉ VYBUDOVAT NOVÝ NEMOCNIČNÍ AREÁL!

0

Turnov (pch) – Přestože v nové tiskové zprávě Krajské nemocnice v Liberci, resp. zprávě ze zasedání kolegia primářů se o Turnově a o zdejší nemocnici nehovoří, přesto se Turnova a Panochovy nemocnice tak nějak po schválené fúzi týká. Kolegium libereckých primářů se domnívá, že současný areál krajské nemocnice je již de facto vyčerpaný co do rozvoje především z pohledu plochy uvnitř městské zástavby. „Nebylo vhodnější vybudovat zcela novou nemocnici mimo současný areál na Husově ulici?“ ptají se primáři. Co to může znamenat pro Turnov? Těžko říct. Tiskovou zprávu přinášíme v plném znění:

Kolegium primářů Krajské nemocnice Liberec požaduje seriózní diskusi o budoucím rozvoji největšího zdravotnického zařízení v Libereckém kraji. „Domníváme se, že nazrál čas, aby se nejen obec zdravotníků a vedení Krajské nemocnice Liberec, ale i zřizovatelé nemocnice a veřejnost zamysleli, zda prostředky vynaložené do dostaveb a přístaveb jsou používány efektivně, a zda by nebylo vhodnější vybudovat zcela novou nemocnici mimo současný areál na Husově ulici,“ napsalo Kolegium primářů Krajské nemocnice Liberec vedení společnosti. Primáři liberecké nemocnice také požádali vedení společnosti, aby v tomto ohledu zahájilo jednání s akcionáři společnosti – tedy Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec.

Požadavek primářů vyplývá z dalšího nezbytného rozvoje především specializovaných center, která jsou pro libereckou nemocnici klíčová a stavějí ji v mnoha ohledech na úroveň fakultní nemocnice. „Tak jako se mění jednotlivé léčebné postupy, vznikají i nové programy. Pro udržení stávajícího vysokého standardu a nezbytný další rozvoj jsou kromě kvalifikovaného personálu a přístrojového vybavení nutné i stavební investice,“ poukázalo kolegium primářů ve svém apelu směrem k vedení KNL. Nová nemocnice by podle vyjádření primářů měla být koncipována jako moderní zdravotnické zařízení celokrajského typu s akcentem na specializovaná centra a kvalitní intenzivní medicínu. „Medicína v České republice prošla za posledních dvacet let dramatickým vývojem. Základním trendem je specializace – specializují se jednotlivé obory, ale i lékaři v rámci těchto oborů. Důsledkem je koncentrace péče, která vyžaduje vysoký standard a 24hodinovou dostupnost především vysoce specializovaných oborů jako je traumatologie, onkologie, kardiologie, iktové centrum, neurochirurgie, obecně pak akutní a intenzivní péče,“ vysvětlili primáři Krajské nemocnice Liberec.

Liberecká nemocnice, která poskytuje superspecializovanou péči ve spádové oblasti zruba 450 tisíc obyvatel, nemá ve stávajících omezených budovách v areálu umístěného v centru města šanci na další rozvoj a budování prostorově i přístrojově moderních pracovišť. „V současné době vnímáme jako nezbytné zřídit heliport pro potřeby traumacentra i ostatních akutních oborů, vybudovat urgentní příjem, přeorganizovat a přebudovat intenzivní péči interních oborů, přebudovat radiační onkologii spolu s nákupem nových zářičů,“ vyjmenovali primáři nejnáročnější projekty, které KNL čekají. Zároveň ale upozornili, že všechny tyto investice v sobě ponesou zásadní omezení způsobené omezenými prostory v centru města. „Jedná se tak většinou o přestavby či přístavby stávajících objektů a vznikající řešení mají daleko k optimu, které by bylo na úrovni prováděné moderní medicíny. To vše s sebou nese riziko, že i tyto nové investice budou v brzké budoucnosti vyžadovat reinvestice,“ shrnulo Kolegium primářů KNL.

Barbora Silná, tisková mluvčí KNL, barbora.silna@nemlib.cz

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.