LÉKAŘI PODALI VÝPOVĚDI, PROVOZ PORODNICE BUDE PŘERUŠEN

0

Lékaři gynekologicko-porodnického oddělení turnovské nemocnice v čele s primářem Alešem Miklem podali poslední únorový den výpovědi. Splnili tedy, čím dříve ve svém prohlášení hrozili (… v případě trvání požadavku na další existenci porodnice, nebo v případě dosazení nového primáře prohlašujeme, že ukončujeme pracovní poměr – viz text jejich prohlášení ze 4. února ZDE). Nastalá situace byla projednávána na pravidelné tiskové konferenci vedení města v úterý 1. března.

Zde starostka Hana Maierová úvodem shrnula dosavadní vývoj, který je veřejnosti již dostatečně známý, i stanoviska zastupitelstva a rady města. Tyto vrcholné orgány města a tedy i zřizovatele Panochovy nemocnice ve všech svých usneseních požadovaly zajištění chodu dětských ambulancí, gynekologického oddělení, resp. porodnice. Naposledy o tom zastupitelé hlasovali na svém zasedání ve čtvrtek 24. února, kdy většinou 15 hlasů přijali usnesení navržené Turnovskou koalicí, aby rada města v působnosti valné hromady Panochovy nemocnice uložila jejímu jednateli zabezpečit provoz gynekologicko-porodnického oddělení včetně porodnice i po 1. březnu 2011 a provést opatření vedoucí ke stabilizaci oddělení.

Jednatel nemocnice Tomáš Sláma přítomné novináře informoval, že celý lékařský tým gynekologicko-porodnického oddělení podal 28. února výpověď (primář a tři lékaři). Lékaři mají tedy na oddělení skončit k 30. dubnu. Od 1. března je jich navíc na oddělení o jednoho méně, což znamená vážný problém pro zajištění nepřetržitých služeb. Z toho vyplývá, že provoz porodnice bude od 6. března přerušen. Jak Tomáš Sláma doplnil, na oddělení v důsledku současné situace leží jen tři rodičky a nové již nebudou přijímány.

 

Vypsáno bude výběrové řízení na nového primáře gynekologicko-porodnického oddělení a všichni zainteresovaní budou dál pokračovat ve snaze hledat lékaře, kteří by na oddělení mohli nastoupit, což Sláma označil jako téměř nesplnitelné vzhledem ke krátkému času v délce několika týdnů. Přesto se o to pokusí. Jak zdůraznil, on pomyslnou flintu do žita házet nebude!

Starostka Hana Maierová uvedla, že ji i přes všechny těžkosti, které s provozováním porodnice plynou, mrzí, že primář a jeho lékaři po mnohaletém působení a výstavbě kvalitního oddělení nyní nechávají občany a hlavně ženy na holičkách.

 

Jak na tiskové konferenci zaznělo, rodičky ze spádové oblasti a ty, které se chystaly rodit v turnovské porodnici, budou ve svých poradnách na současný stav upozorněny, existuje dohoda s porodnicemi v okolních městech (Liberec, Mladá Boleslav, Jilemnice, Jičín…), že ženy z našeho regionu převezmou.

 

Gynekologické oddělení a ambulance mají fungovat nejméně do 30. dubna, kdy by měli stávající lékaři odejít. Co bude, když se za ně nepodaří sehnat náhradu, či své výpovědi nestáhnou, je nasnadě. Nicméně jak na tiskové konferenci zaznělo, že by skončil i provoz gynekologie, si prakticky neumí nikdo představit.

 

„Není to jen o platech, které můžeme, nebo nemůžeme nově příchozím lékařům nabídnout, to je v tuto chvíli druhořadé. To důležité nyní je, že bychom jim měli nabídnout i jistou dlouhodobou perspektivu oddělení. V tom mají malá nemocnice a malá porodnice dost omezené možnosti,“ poznamenal Tomáš Sláma s odkazem na snahy ministerstva a státu omezit fungování malých nemocnic. Nicméně v případě, že se lékaře sehnat podaří, může turnovská porodnice fungovat minimálně do konce roku 2012, potom budou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vypsána nová výběrová řízení…

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.