DEN SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

0

Ve čtvrtek 19. listopadu dostali obyvatelé Turnova vánoční nadílku s měsíčním předstihem. Co do finanční částky, jde o necelých 100 milionů korun, které výrazně pomohly městu, aniž by byla zatížena městská pokladna. A to je v Turnově poměrně výjimečné. Tento den byly slavnostně předány do užívání nový vakový jez u Juty (65 mil. Kč) a v Panochově nemocnici zrekonstruované operační sály (30 mil. Kč).

Nový vakový jez v Turnově je podle pracovníků Povodí Labe za poslední roky třetí největší stavbou v rámci protipovodňové ochrany v celém regionu. Turnov se tak ocitl hned za stavbami v Ústí nad Labem, kde byla proti povodni ochráněna jedna z městských částí, a Nepasicemi u Třebechovic pod Orebem na řece Orlici, kde vznikla nákladná protipovodňová hráz. Hodnota díla v Turnově je na hranici 65 milionů Kč.

n200911192049_rep_268_09_tu

n200911192049_rep_269_09_tu

n200911192050_rep_270_09_tu

Po větších protipovodňových opatřeních se v Turnově volalo několik posledních let. Povodně z let 1978, 2000, 2002 a 2006 velmi poznamenaly psychiku obyvatel města. Nový vakový jez sice nezabrání stoleté vodě, aby pronikla do městských ulic, nicméně při povodňové vlně bude jeho sklopení významnou ochranou při menších povodních. Původní pevný jez měl průtočnou kapacitu pouhých 177 krychlových metrů za vteřinu, což přibližně znamená takzvanou jednoletou vodu. Rekonstrukcí jezu se zvýší ochrana přilehlých částí města na úroveň desetileté vody – tedy 409 krychlových metrů za vteřinu. O čem se dosud mnoho nemluvilo, je informace, že v rámci rekonstrukce jezu byla také opravena kamenná zeď podél Juty. Na ní může být v případě ohrožení instalováno mobilní hrazení, které podnik uchrání před zvýšenou hladinou řeky.  V příštím roce bude na jezu také dokončen tzv. rybí přechod. Jako další protipovodňové opatření je připravována stavba nové nábřežní zdi na levém břehu v nadjezí a zkapacitnění koryta řeky v profilu silničního mostu v Palackého ulici. Tím by byla zvýšena ochrana před povodněmi až na úroveň dvacetileté vody.

n200911192050_rep_271_09_tu

n200911192050_rep_272_09_tu

n200911192051_rep_273_09_tu

Panochova nemocnice Turnov. Vedení nemocnice se podařilo získat dotaci z Regionálních operačních programů Evropské unie ve výši 30 milionů korun na kompletní modernizaci operačních sálů. Dotace obnáší 93 procent z celkových nákladů. Stavební část realizovala turnovská stavební firma Status ve výši 8,7 mil. Kč, nové vybavení sálů obstarala pražská firma Hospimed ve výši 15,4 mil Kč. Asi nejdůležitější při slavnostním zprovoznění bylo prohlášení ředitele krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřího Benedikta. „Celkem 75 procent pojištěnců v Libereckém kraji jsou klienti VZP, proto vždy na podobných setkáních říkám, že zastupuji především naše pojištěnce. A musím říci, že není vše pouze v nových prostorách a v moderních přístrojích, ale pro zdravotnická zařízení je důležitý i schopný provozní personál. A tady musím konstatovat, že turnovská nemocnice i díky svému strategickému umístění v dosahu dálnice, je nezpochybnitelnou součástí zdravotnického systému Libereckého kraje,“ uvedl Benedikt. Podle ředitele Panochovy nemocnice Tomáše Slámy moderní pracoviště povedou k vyšší kvalitě a efektivitě poskytované zdravotní péče, zvýší se pocit pohodlí, klidu a důvěry pacientů podstupujících zákrok na operačních sálech.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.