MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE: SEMILSKÁ A JILEMNICKÁ NEMOCNICE SPOJILY SÍLY

0

Rok naplněný přípravami fúze dvou důležitých nemocnic Horního Pojizeří završila nyní rozhodnutí zastupitelstev obou měst. Semilská a jilemnická nemocnice se k 1. lednu 2017 spojí v rámci akciové společnosti MMN (Masarykovy městské nemocnice). Nemocnice Semily s kapacitou 119 lůžek a Jilemnice se svými 194 lůžky společně utvoří silnější celek. Struktura zdravotní péče zůstane ve stejném rozsahu. Sloučení nemocnic zajistí větší stabilitu pro obě zdravotnická zařízení v rámci východní části libereckého regionu, posílí vyjednávací sílu vůči pojišťovnám a dodavatelům. Pro semilskou nemocnici je nejdůležitější skutečnost, že se stane součástí tzv. páteřní sítě nemocnic, která bude dále podporována ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem pro místní rozvoj.

Starostka Semil Lena Mlejnková: „Velké poděkování patří všem zaměstnancům Nemocnice v Semilech a těm, co se podíleli na přípravách transformace naší a jilemnické nemocnice. Věřím v projekt spojení našich nemocnic a považuji tento krok za strategický. Dává naší nemocnici tolik potřebnou stabilitu a výhled do budoucnosti. Prioritou je poskytování péče pro obyvatele našeho regionu a její kvalita. Zároveň děkuji pacientům naší nemocnice za důvěru a tolik potřebnou podporu. Taktéž zastupitelům obou měst, kteří spojení nemocnic podpořili.“ 

Cesta k vytvoření MMN, a. s., byla velmi náročná. Více než před rokem, přesně 9. listopadu 2015, rozhodlo zastupitelstvo města Semily o spolupráci s městem Jilemnice v oblasti poskytování zdravotní péče obyvatelům regionu, které vyústilo v přijetí písemného memoranda o spolupráci při zajištění nemocniční péče, v němž byl vyjádřen cíl spočívající ve spojení příspěvkových organizací Nemocnice s poliklinikou v Semilech a Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici do společné akciové společnosti.

Akcionáři MMN jsou obě dvě města, když vzájemný podíl akcionářů na společnosti je v poměru 65 % pro Jilemnici a 35 % pro Semily. Tento poměr je dán především hodnotou nemovitých věcí a obchodních závodů vkládaných do akciové společnosti, která byla stanovena znaleckým posudkem.

Akciová společnost MMN, a. s., přebírá provoz nemocnic k datu 1. ledna 2017. Společnost je řízena pětičlenným představenstvem, jehož předsedou je dosavadní ředitel jilemnické nemocnice MUDr. Jiří Kalenský, místopředsedkyní Ing. Alena Kuželová, která dosud zastávala pozici ředitelky semilské nemocnice, a dalšími členy Ing. Šárka Hrušková, Marie Seifertová a Ing. Ota Krejčí. Na činnost představenstva bude dohlížet sedmičlenná dozorčí rada, které předsedá Ing. Tomáš Sábl, 1. místostarosta města Semily.
(Zdroj: TZ města Semily)

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.