TURNOV NEBUDE MÍT OD BŘEZNA PORODNICI

0

Jedna velká etapa v životě města 1. března 2011 končí. Tisíce lidí mají ve svém rodném listě napsáno jako místo narození Turnov. I po 1. březnu bude mít město v srdci Českého ráje své rodáky, ale v rodném listě budou mít napsáno Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladou Boleslav, někdo možná Prahu. Turnov nikdo, porodnice končí. Důvodů, proč se tak stane, je několik, jsou známé, pojďme si je nicméně shrnout a k tomu přidat několik nových skutečností.


CO PŘEDCHÁZELO
Už po zániku dětského oddělení k 1. říjnu 2008 se na veřejnosti několikrát objevila informace, že do budoucna bude těžké udržet provoz porodnice. Ta měla původně fungovat do konce letošního roku resp. do konce roku 2012. Sled několika událostí proces konce porodnice urychlil. Předně: Nemocnice ztratila rozhodnutím ministerstva možnost na gynekologicko-porodnickém oddělení vzdělávat lékaře pro složení atestací. Limitní počet porodů pro získání akreditace pro další vzdělávání lékařů na oddělení je stanoven na 600 porodů ročně. V turnovské porodnici se vloni narodilo 441 dětí a těžko to bude v nejbližší době víc. Nemocnice tak není zajímavá pro mladé lékaře, kteří zde získávají povinnou praxi jako jednu z podmínek pro složení atestací.

Koncem minulého roku podal výpověď jeden z gynekologů. Na oddělení zbyli tři lékaři, což pro nepřetržitý provoz nestačí. Radní města i zastupitelé vedení nemocnice vyzvali k učinění všech možných kroků, aby provoz porodnice byl zachován, a aby bylo zachováno gynekologické oddělení nemocnice i dětské ambulance a pohotovost. V souvislosti s akcí lékařů Děkujeme, odcházíme se objevila možnost přechodu některého gynekologa z okolní nemocnice do Turnova.

 

POSLEDNÍ MOŽNOST ZÁCHRANY PORODNICE

„Snažil jsem se plnit usnesení rady města a zastupitelů a intenzivně shánět gynekologa, který by do naší nemocnice mohl nastoupit. Byť, a to podotýkám, nebylo toho mnoho, co bychom mohli nabídnout, protože existence porodnice z důvodu restriktivních opatření ministerstva byla stejně nejistá, viděl jsem to tak maximálně ještě do konce letošního roku. Tento stát se prostě rozhodl podporovat pouze velké nemocnice a fungování těch malých utlumit,“ uvádí Tomáš Sláma, ředitel Panochovy nemocnice. I tak se mu povedlo, v co nikdo moc nedoufal. „Nakonec se opravdu lékaře z Liberce, který byl v Turnově ochotný nastoupit, sehnat povedlo. Původně měl sice zájem o funkci primáře, po dalším jednání byl ale ochotný nastoupit i jako druhoatestovaný lékař. Proti této možnosti se ale postavili stávající lékaři na oddělení v čele s primářem Alešem Miklem. I oni mají své důvody, které je nutné vzít na vědomí,“ shrnul Tomáš Sláma.

 

ZÁSADNÍ PROHLÁŠENÍ TURNOVSKÝCH GYNEKOLOGŮ

V prohlášení gynekologové Panochovy nemocnice Vítězslav Tala, Mikuláš Juraška, Veronika Mokrá a primář oddělení Aleš Mikl uvádějí své důvody, proč navrhují porodnici uzavřít (prohlášení přinášíme v plném znění):

V dnešním lékařství bylo odzvoněno improvizacím a aplikacím nahodilých postupů dle znalostí a momentálního názoru lékařů. Současná medicína striktně vyžaduje v léčbě nemocí doporučené postupy, jejichž nedodržení vystavuje lékaře trestní odpovědnosti. Vzhledem k této skutečnosti odmítáme nadále provozování porodnice a vystavování se možnému trestnímu stíhání ze zanedbání péče. Ztrátou akreditace k výchově lékařů se stala personální situace kritickou. Už jeden a půl roku je stávající personál vystaven takovému napětí a počtu přesčasových hodin, které donutily dalšího lékaře k odchodu. Současný stav personálu a vybavení nemocnice již neumožňuje dodržení práv rodičky a nenarozeného dítěte.

Jako příklady uvádíme:

1. V nemocnici v Turnově není transfusní stanice a zásoba krve v jednotlivých skupinách se pohybuje kolem dvou litrů. Při řešení akutních krvácivých stavů může být okamžitá potřeba krve šest až třicet i více litrů krve. Mluvíme o osobní zkušenosti. Zajišťování krve dovozem z transfuzní stanice u některých akutních stavů rodiček může vést k ohrožení života z prodlení.

2. Při řešení těchto stavů je nutná přítomnost cévního chirurga, který není v této nemocnici přítomen ani v běžné pracovní době.

3. Pro řešení akutních stavů ohrožení plodu je stanovena doba 15 minut k vykonání císařského řezu, což vyžaduje trvalou přítomnost dvou gynekologů na oddělení po dobu 24 hodin. Tuto podmínku je oddělení schopno zajistit na dobu osmi hodin denně. Nesplnění jen tohoto požadavku je odbornou gynekologickou společností důvodem k uzavření porodnice a úmrtí novorozence z tohoto prodlení je hodnoceno jako trestný čin.

4. Léky, které je nutno k záchraně krvácející rodičky na oddělení mít (Novoseven), se pohybují v ceně kolem 100 tisíc Kč za jednu aplikaci. Jejich nákup a skladování není z důvodů ekonomických možné. V případě potřeby je jejich dostupnost problematická (v noci nefungují lékárny a většina je neskladuje pro jejich vysokou cenu).

5. Předčasné porody v naší nemocnici snižují šanci novorozenců na přežití. Ženy přicházejí s důvěrou do naší porodnice před 36. týdnem těhotenství, my je dle zákona musíme transportovat do center novorozenecké péče (Liberec, Mladá Boleslav, Praha). Vyjednávání transportu bývá velmi obtížné a často se ani nepodaří uskutečnit, pak rodí u nás a naděje na přežití nenarozeného se významně zhorší.

6. Erudice lékařů v porodnicích pod 600 porodů zákonitě klesá, nejsložitější výkony pak řeší primář, eventuálně jeho zástupce a tito se později stávají terčem nenávisti určité skupiny žen, která hodnotí lékaře podle šířky úsměvu či asertivního chování a nedovedenou ohodnotit jejich míru zodpovědnosti. Za jejich perfektní odborné zákroky dostávají odměnou nenávist na stránkách podobných Blesku.

7. Výše uvedené důvody nás nutí upřednostňovat porody programované, které jsou veřejností kritizovány jako porody nepřirozené či chemické a tím špiní jméno naší porodnice.

8. Do lékařských služeb na novorozeneckém oddělení dochází i pediatři z terénu, kteří zákonitě nemůžou mít větší zkušenosti s resuscitací patologických novorozenců.

 

K ryze medicínským důvodům proč uzavřít porodnici je nutno doplnit informaci o z pohledu dnešních matek nevyhovujícího hygienického zázemí:

1. Porodnické oddělení má k dispozici čtyři společné toalety a šest společných sprch, vše připomínající internát z padesátých let.

2. Chybí nadstandardní pokoje a pokoje pro společný pobyt rodičky s manželem po dobu 24 hodin.

Toto jsou důvody, proč se chodí do vybavených porodnic v Jablonci, Liberci a Mladé Boleslavi. Odpor rodiček vůči jednotlivým porodníkům je věcí zástupnou, i když naši opozicí proklamovanou.

Pokud budeme hledat, nalezneme další důvody, které nás nutí ukončit své působení na porodnici a doporučit její uzavření. Je možné, že budou nalezeni dobrodruzi, kteří za peníze překročí tato pravidla, k tomu však musí dostat souhlas a převzetí spoluzodpovědnosti majitelů nemocnice, tj. rady města.

My nemocnici nabízíme pokračovat v práci na ambulancích v Turnově a Lomnici nad Popelkou, zajistit chod všech specializovaných poraden, hlavně péči o těhotné, zajistit chod gynekologického oddělení včetně operační léčby a ultrazvukovou diagnostiku. I tento rozsah práce bude pro nás představovat zatížení na hranici únosnosti, vzhledem k množství přesčasových hodin.

V případě trvání požadavku na další existenci porodnice, nebo v případě dosazení nového primáře prohlašujeme, že ukončujeme pracovní poměr. Celou tuto informaci podáváme v dobré víře s vědomím zodpovědnosti vůči svým pacientkám.

 

STANOVISKO RADY A VEDENÍ MĚSTA

V pondělí 7. února na toto téma jednali radní města a přijali tato usnesení:

* Rada města ve funkci valné hromady Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. vzala na vědomí aktuální informace o personální situaci v zajištění provozu porodnice po 1. březnu 2011, zvláště prohlášení lékařů gynekologicko-porodnického oddělení, což neumožňuje provoz tohoto oddělení po zmíněném datu.

* Rada města v této souvislosti uložila vedení nemocnice zajistit provoz lůžkového oddělení gynekologie, gynekologických ambulancí, dětské ústavní pohotovostní služby (ÚPS), ambulance akutní péče (AAP) a dětských odborných ambulancí.

* Radní také vzali na vědomí informaci primáře oddělení MUDr. Aleše Mikla o možnosti dočasného krátkodobého prodloužení provozu porodnice po 1. březnu pro případ krizové situace v okolních nemocnicích z důvodů akce „Děkujeme, odcházíme“.

 

„Jako radní jsme byli ve složité pozici. Na počátku ledna jsme dali vedení nemocnice úkol snažit se prioritně řešit personální situaci v porodnici tak, aby byl její provoz zajištěn. Od zastupitelů jsme měli mandát učinit všechny kroky k zachování nejen porodnice, ale i gynekologického oddělení, dětské pohotovosti a ambulancí. Nakonec zvítězil názor, že si nemůžeme dovolit obětovat pracovní kolektiv, který chod oddělení dlouhodobě drží a jít do nejistoty, kdy hrozilo, že nebude fungovat ani gynekologické oddělení. Nazvala bych to tedy z naší strany jako sázku na jistotu. Navíc v době, kdy všichni víme, že různými nařízeními a doporučeními nadřízených orgánů, což my z pozice Turnova nejsme schopni ovlivnit, by byl provoz porodnice stejně pouze dočasný. Snad jen mohlo být nedostatečné personální obsazení oddělení, které vyplývá ze stanoviska lékařů, řešeno dříve tak, aby provoz porodnice fungoval do té doby, než bude rozhodnuto o jeho ukončení ministerstvem resp. pojišťovnou. Pak mohla být tato krizová situace řešena s nějakým větším předstihem a ve větším klidu než vyhroceně v podstatě v termínu, kdy jsme museli rozhodnout,“ uvedla k tématu starostka města Hana Maierová.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.