NELEHKÉ ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE SPĚJE DO FINÁLE

0

Více než sto lidí z řad zaměstnanců Panochovy nemocnice a veřejnosti se sešlo ve čtvrtek 19. září odpoledne v jídelně nemocnice na jednání o budoucnosti nemocnice. Zájem byl tedy poměrně slušný. Však také ve čtvrtek 26. září mají zastupitelé definitivně rozhodnout. Že byla především diskuze velmi zjitřená a padala ostrá slova, to už k projednávání tohoto asi nejcitlivějšího bodu současného Turnova jaksi patří. Není to lehké rozhodování. Přece jenom, i když za jistých, poměrně komplikovaných podmínek, lze z akciové společnosti v případě fúze turnovské a liberecké nemocnice vystoupit, byl by to krok natolik obtížný, že ho většina odborníků označuje za nemožný. Rozhodnutí o fúzi je tak z tohoto pohledu takřka definitivní, co do rozhodnutí o budoucnosti nemocnice v Turnově. Na druhou stranu, když nemocnice zůstane osamocena, bude město na její provoz muset významně přispívat z rozpočtu. A je tu ještě spousta dalších diskutabilních otázek. Bohužel, odpovědi na ně budeme většinou znát až měsíce či roky po zásadním rozhodnutí…

Úvodem setkání jednatel Panochovy nemocnice Martin Hrubý shrnul již poměrně známé skutečnosti, proč nemocnice hledá strategického partnera. Je to především nevlídné prostředí v českém zdravotnictví, které nepřeje malým nemocnicím, snaha centralizovat výkony do velkých zdravotnických zařízení, systém dalšího vzdělávání zdravotníků, který jde také na úkor malých nemocnic, úhradové mechanismy pojišťoven, které zvýhodňují speciální péči nad tou standardní, která v Turnově převažuje. Samostatnou kapitolou je platná úhradová vyhláška, kterou nemocnice letos tratí 24 mil. Kč! Pro turnovskou nemocnici je problémem i menší spádovost s tím, že v okrese fungují hned tři nemocnice. „Spojením se strategickým partnerem bychom byli méně zranitelní, v případě fúze s krajskou nemocnicí by tu byly i úspory ve společném nákupu zdravotnického materiálu, propojil by se hospodářský a administrativní provoz,” shrnul jednatel Hrubý. Ten připomněl i zájem tří soukromých společností o převzetí nemocnice, nejdál a nejkonkrétnější jsou ale jednání s Krajskou nemocnicí v Liberci. K jednáním město přistupuje se zásadní podmínkou, a sice zachování stávající rozsahu péče.

201309201208_zap_358_2013_pnt

Starosta Turnova Tomáš Hocke připomněl všechny varianty možného vývoje (nemocnice zůstane jak je, pronájem soukromým firmám, fúze s krajskou nemocnicí). „V případě, že bychom nemocnici ponechali i nadále jako městskou, máme k dispozici aktuální vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny o dalším prodloužení smlouvy na ortopedii, gynekologii, ARO a rehabilitaci. Vnímám závažnost tématu, obracejí se na mě desítky občanů Turnova. Z občanské aktivity Josefa Kunetky vznikla petice obsahující stovky až tisíce podpisů, požadující zachování samostatnosti Panochovy nemocnice Turnov. Problematika zdravotnictví je velmi složitá, v některých případech i nepochopitelná. Mnoho kroků by mělo být vykonáno na vládní úrovni, ale k tomu zatím chybí našim politikům odvaha. Musím říci, že pro mě není ani jedna z navrhovaných variant ideální a bezchybná. Všechna řešení budou pro Turnovany vnímána negativně a bolestivě. Rozhoduji se na základě výše uvedených skutečností a snažím se vnímat fungování z pohledu dlouhodobého horizontu. Musím říci, že jsem skeptický k možným razantním změnám na ministerstvu zdravotnictví po volbách. Rovněž se domnívám, že cílem rozpočtu města by nemělo být dotovat zdravotnictví,“ uvedl starosta s tím, že jemu samotnému se jeví jako nejvýhodnější fúze s libereckou nemocnicí.

Na setkání byl přítomen i ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný. Ten připomněl, že v posledních dnech proběhlo několik zásadních setkání, na kterých se možnosti spolupráce ladily. „Turnov hledá partnera a my se o partnerství ucházíme. Bude třeba ale uskutečnit řadu zásadních rozhodnutí, propustit až několik desítek lidí, bez toho ale turnovskou nemocnici neozdravíme. Přicházíme se seriózní nabídkou, která turnovské nemocnici zajistí další fungování. Jaký je cíl? Zachovat ve zdejší nemocnici základní obory. Občané zde budou tak i nadále ošetřeni 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. Dál tu budou probíhat operační výkony – zde dojde k jejich navýšení, složitější operace budou potom v Liberci, což už se děje i nyní. A jestli se jídlo vaří v Liberci a pere se tam i prádlo, to pro pacienta není důležité. Důležité je to ale pro ekonomiku provozu. Název nemocnice zůstane, platy zdravotníků by se mohly přiblížit platům v Liberci. Zvažte proto seriózně a bez emocí naši nabídku,“ zdůraznil Nečesaný. Ten dodal, že si v případě neschválení fúze dovede představit i volnější formu spolupráce, ale samozřejmě za jiných podmínek.
V rámci opatření, navržených jeho týmem, budou v Turnově zrušeny prádelna Nempra i provoz kuchyně (jídlo se bude dovážet). To by mělo přinést úsporu 9 mil. Kč ročně. Obecným problémem však zůstává, že Panochova nemocnice Turnov potřebuje roční úsporu zhruba ve výši 15 mil. Kč. To lze podle návrhu řešit zvýšením příjmů ve zdravotní péči přímo hrazenou pacienty, hledáním úspor na straně nákladů ad. V případě fúze dojde ke slučování provozů – ekonomického, obchodního, správy majetku, dojde i na radikální úsporu pracovníků v administrativě a zázemí nemocnice. Celkem se opatření v Turnově mají týkat 43 lidí, jen asi 12 až 15 z nich by mohlo přejít do Liberce.

201309201208_zap_359_2013_pnt

A ještě dvě zásadní skutečnosti na jednání zazněly:
* Jestliže bude rozhodnuto zachovat nemocnici i nadále v majetku města, bude nutné přistoupit k podobným radikálním opatřením, jaká jsou navržena v případě fúze nemocnic. Navíc zde bude nutná další dotace z rozpočtu města (na rozdíl od fúze). Hovoří se nejméně o 6 mil. Kč ročně.
* Druhou důležitou informací je majetková struktura budoucí rozšířené akciové společnosti. Dosud se uvádělo, že Turnov by měl vlastnit 17 % akcií (dalšími akcionáři jsou statutární město Liberec a Liberecký kraj). Podle nových informací to bude jen 10 %. Oficiálním důvodem tohoto poklesu jsou výsledky účetních rozvah společností k 31. 12. 2012, kde se porovnávaly vlastní kapitály společností. Vzhledem k vyšším odpisům v minulých letech byl tento podíl přepočítán. Současně došlo k významnému navýšení vlastního kapitálu u Krajské nemocnice Liberec. Město Liberec má vlastnit zhruba 15 % a Liberecký kraj 75 % akcií.

201309201208_zap_360_2013_pnt

V místy velmi zjitřené diskuzi zazněla stanoviska přítomných občanů. Ti se většinou vyjadřovali ve prospěch varianty zachování současného stavu. Zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD; mimochodem, na setkání jsme napočítali asi jen devět zastupitelů – pozn. red.) ze současného neuspokojivého stavu nemocnice obvinil její současné vedení. Podle něho je třeba do Turnova přivézt schopné krizové manažery, ale především počkat na novou zdravotnickou politiku po volbách.
Od dalších řečníků zazněly i obavy z propouštění lidí, občanský aktivista Josef Kunetka požadoval návrat nemocnice do původního stavu, tedy včetně porodnice a dětského oddělení, jejichž zrušení obyvatelé regionu nelibě nesou. Bývalý primář Syrovátka se pozastavoval nad tím, že má být zrušena Nempra, která mohla nemocnici komerčním praním přinášet peníze. Některým diskutujícím se líbila nabídka společnost Mediterra na vybudování nového pracoviště právě v Turnově. Jiní řečníci by dali raději přednost dotovat nemocnici před provozem Střelnice, zazněly otazníky, jestli je v této době vhodné spustit projekt výstavby sportoviště v Maškově zahradě…

201309201209_zap_361_2013_pnt

Více si k tématu můžete přečíst v materiálu, který slouží jako podklad pro jednání zastupitelstva města – ZDE.
A co je zásadní, projevte svůj názor! Buď na TvA, na stránkách města, kontaktujte zastupitele. Budou to oni, kdo budou ve čtvrtek 26. září rozhodovat o budoucnosti nemocnice!

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.