ZÁNIKU GYNEKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ V TURNOVSKÉ NEMOCNICI JE ŠKODA

0

Dovolte mně reagovat na článek „OD DUBNA FUNGUJE GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE V NEMOCNICI V NOVÉM REŽIMU“ (zde), zveřejněný na webu a v novinách TvA. Čtenáři se v něm mj. mohli dočíst, že se Krajské nemocnici Liberec nepodařilo najít kvalitní gynekology, kteří by byli ochotni zajistit obnovení provozu alespoň menší gynekologické operativy v turnovské nemocnici a sázka na MUDr. Lidáka byla jedinou možnou volbou, která se ale ukázala jako ne zcela šťastná, a to právě neochotou žen z oblasti Turnova zůstávat v gynekologické ambulanci zdejší nemocnice. Navíc MUDr. Lidák v březnu 2017 na krajském úřadu inicioval výběrové řízení na provoz gynekologické ambulance v Turnově, tedy chtěl sám odejít do soukromé praxe. – Tolik citace článku.

Chtěl bych veřejnosti sdělit, že na samém počátku současného stavu bylo ukončení provozu lůžkové gynekologie, na což reagoval MUDr. Koudela odchodem a MUDr. Juraška až na jeden den v týdnu stejným způsobem. Ukončením smluvního vztahu na jakékoliv gynekologické výkony v Turnově k 30. červnu 2016 reagovala VZP na odmítavé stanovisko výboru české gynekologicko-porodnické společnosti k provozu společného lůžkového fondu gynekologie a chirurgie. Pacientky, které pobyt na chirurgii podstoupily, si stěžovaly hlavně na zápach z odpadu na pokoji č. 500, vadilo jim i společné sociální zázemí sdílené často s muži před a po operacích žaludku, často původem ze zemí s naprosto odlišnou kulturou a hygienickými návyky. V neposlední řadě si pacientky stěžovaly též na zhoršení kvality ošetřovatelské péče v důsledku výrazného zvýšení poměru mezi počtem pacientů a počtem ošetřovatelského personálu oproti poměrům na lůžkovém oddělení gynekologie. Opakovaně, ale vždy bez pochopení, jsem se snažil zjednat nápravu. „Jiný pokoj pro ženy po gynekologické operaci prostě není. Zápach z odpadů se snažíme řešit, ale nevíme, kde je jeho zdroj a jak ho odstranit,“ bylo mně vždy řečeno.

O konci operativy jsem se jen mimoděk dozvěděl vloni 20. července, kdy jsem měl provedeno již několik zákroků, o jejichž proplacení jsme museli žádat revizního lékaře. I tak zůstaly některé neproplaceny, resp. nebyly proplaceny v plné výši. Vize provádění zákroků v režimu tzv. jednodenní gynekologie, ve kterém lze provádět malé gynekologické zákroky, včetně některých laparoskopických výkonů, zůstala jen v rovině úvah vedení KNL. Budu trpělivý, říkal jsem si, budeme provozovat ambulanci, snad k dohodě s VZP jednou dojde a pacientky nebudou muset jezdit za běžnými výkony jinam.

Další úder přišel v září 2016, kdy vedení odmítlo zpětně proplatit gynekologickým sestrám přesčasové hodiny, odmítalo jim proplácet i čas strávený v ambulanci v době, kdy jsem např. čerpal náhradní volno se slovy: „Když tam není lékař, nemůže být ani sestra.“ Tím začala váznout komunikace pacientek s ambulancí, pacientky se nemohly dovolat a objednat se na vyšetření, často si přišly vyzvednout recepty v ordinační době a nedostaly je, neboť v ambulanci nikdo nebyl. Ze všech těchto důvodů daly stávající sestry vloni na podzim výpověď a k 1. prosinci 2016 odešly. Z důvodu ztráty perspektivy odešel ke konci roku i MUDr. Juraška.

Tři měsíce jsem pracoval převážnou část své pracovní doby de facto bez sestry, měřil tlaky, teploty, vážil, poslouchal ozvy miminek těhotným, aplikoval injekce, očkování, předepisoval léky, objednával pacientky na vyšetření, vypisoval si veškerou administrativu s provozem ambulance spojenou. Přes to všechno jsem se snažil být k pacientkám maximálně vstřícný, nepropadat panice, nedávat znát vyčerpání, i když to bylo někdy na hraně. Na druhou stranu jsem ale všechny pacientky uspokojit nemohl, i proto začaly ambulanci pomalu opouštět. Z toho důvodu jsem po dlouhém čekání na nápravu podal návrh výběrového řízení na svoji ambulanci, kde budu moci poskytovat péči v klidu a bez negativních vlivů.

Přeji novému směru gynekologie v turnovské nemocnici jen to dobré a pevně věřím, že ty pacientky, které jsem přesvědčil o svých kvalitách, a to jak odborných, tak i lidských, si mne v mém novém působišti rády najdou. Budou mít cestu otevřenou, jako ji měly i doposud. Těm, které se rozhodly přejít do péče jinam, přeji zdraví a spokojenost a děkuji jim, že se mně – byť po omezený čas – svěřily do péče.
MUDr. Petr Lidák

Pozn.: V Turnově budu dále působit v nové soukromé ordinaci v poliklinice u terminálu u nádraží. Viz www.gynekologielidak.cz.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.