K OSUDU TURNOVSKÉ NEMOCNICE SE MOHOU VYJÁDŘIT I OBYVATELÉ (HLASUJTE V ANKETĚ, PIŠTE NA RADNICI!)

0

Do konce roku 2013 potřebuje město vyřešit  budoucnost Panochovy nemocnice Turnov. Situace je intenzívně projednávána v rovině odborné i politické, prostor k vyjádření svých názorů má i veřejnost. O další možné podobě provozu nemocnice a modelu poskytování zdravotní péče v ní byli Turnované již informováni na dvou setkáních starosty Tomáše Hockeho s občany. Na konci května i na konci srpna se účastníkům dostalo podrobného vysvětlení, jaké důvody vedly vedení města k hledání silného partnera a jaké se nabízejí způsoby řešení vzniklé situace.

Budoucnost turnovské nemocnice je třeba řešit v souvislosti s celkovou situací v českém zdravotnictví. To se vlivem politiky vlády snaží zdravotní péči centralizovat a přesouvat z malých zařízení do velkých nemocnic. Výsledkem je omezování zdravotní péče a dosažení úspor všemožnými prostředky. Problémy způsobuje také nevůle vložit do systému buď více peněz, nebo určit hranici standardních zdravotnických výkonů. Dále tlak odborných společností na počet výkonů ve zdravotnickém zařízení a tlak zdravotních pojišťoven, který se projevuje v úhradových vyhláškách a brání jakémukoliv rozšiřování oddělení. Co není nasmlouvané zdravotními pojišťovnami, za to nedostane nemocnice zaplaceno. Opomenout nelze ani značné lobbistické tlaky velkých zdravotnických zařízení a řetězců, případně jednotlivých politiků.  Mezi další důvody patří omezená možnost vzdělávání lékařů v turnovské nemocnici. Na atestaci se připravují z velké části jinde a tuto přípravu je nutné hradit. Nepodstatným důvodem není ani problematika obsazenosti  jednotlivých oddělení předepsaným počtem lékařů a z toho vyplývající problémy se zástupností.

Pro řešení vzniklé situace a přizpůsobení se systému při zachování rozsahu zdravotní péče se nabízí několik variant. Každá z nich má své klady i zápory, každá je v něčem pozitivní a přináší určitá negativa.

Jednou z nich je zachování nemocnice plně ve vlastnictví města a provozování zdravotnického zařízení městem. Druhou je spojení s Krajskou nemocnicí Liberec a spolu s městem Liberec vytvoření společného subjektu na základě velmi podrobné smlouvy. Ta by ošetřila vlastnický podíl Turnova ve vzniklé společnosti, obsazení dozorčí rady, členství v představenstvu a další záležitosti. Třetí varianta znamená, že město převezme do svého vlastnictví veškeré objekty turnovské nemocnice, bude je udržovat a spravovat a pronajme je soukromému subjektu. Částky za nájem se budou vracet formou údržby zpět. Soukromá společnost bude zajišťovat lékařskou péči a v této společnosti bude mít město deseti až patnáctiprocentní podíl.

Jednání a rozhodování o budoucnosti turnovské nemocnice nejsou jednoduchá. I proto došlo k odložení projednávání v městském zastupitelstvu o měsíc, až na 26. září 2013.

Této doby může využít i turnovská veřejnost  ke sdělení svých názorů a připomínek prostřednictvím e-mailu r.drasnar@mu.turnov.cz  či komentáře na facebookovém profilu města. Případné písemné vyjádření je možné adresovat na Městský úřad Turnov, k rukám R. Drašnara. „Zajímá mne, pro jakou ze tří variant by se rozhodli turnovští občané,“ říká starosta Tomáš Hocke. Zároveň však vyzývá: „Byl bych však velmi rád, kdyby lidé reagovali až po důkladném prostudování materiálů, které měli k dispozici zastupitelé.“ S podklady je možné seznámit se ZDE. (TZ města Turnov)

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.