FÚZE NEMOCNIC JE NADOHLED. MALÁ REKAPITULACE PŘED NEJVĚTŠÍM POLISTOPADOVÝM PŘESUNEM MAJETKU MĚSTA

0

„K turnovské nemocnici přistupujeme tak, že nechceme ničit její suverenitu, ale pomáhat ji stabilizovat a medicínsky rozvíjet. A pokud by si Turnov jednou rozmyslel, že chce nemocnici zpátky, když tady bude silný politický tlak na vrácení nemocnice zpět pod město, tak i to je možné uskutečnit,“ uvedl ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný na tiskové konferenci, která se uskutečnila v Panochově nemocnici v pondělí 2. prosince. Podle něho liberecká nemocnice v žádném případě nebude poškozovat suverenitu nemocnice v Turnově a o strategických záležitostech společného zdravotnického zařízení nebude rozhodováno bez zástupců Turnova. Avizovaná fúze Panochovy a Krajské nemocnice je v závěrečné fázi, od 1. ledna 2014 již půjde o jeden subjekt.

„Diskuze o sloučení nemocnic trvala zhruba dva roky, chtěl jsem ještě těsně před jejím fyzickým spuštěním podat veřejnosti prostřednictvím médií základní informace o budoucím provozu,“ shrnul své pocity starosta města Tomáš Hocke. Co je zásadní, od ledna 2014 se z provozní stránky z pohledu pacienta nic nemění. Zachovány budou všechny současné obory činnosti, podle Nečesaného bude trvat zhruba půl roku, než se vyjasní vzájemná symbióza obou zdravotnických zařízení. Již nyní ale postupně dochází k přesunu menších ortopedických výkonů z Liberce do Turnova a tato strategie by měla pokračovat. „Liberecká nemocnice je svým zaměřením nemocnicí orientovanou na specializovanou péči pro pacienty z celého Libereckého kraje, ale současně musí i poskytovat základní péči pacientům z Liberce a jeho okolí. Tak se stává, že čekací doby na některé výkony jsou delší, než bychom chtěli. Tady budeme lidem nabízet rychlejší alternativu provedení stejného výkonu v Turnově a třeba i operatéry z Liberce. Také lékaři z Turnova by některé specializované výkony mohli provádět v Liberci,“ přiblížil ředitel Krajské nemocnice. Ten i vzpomněl další možnosti spolupráce. Liberec je mj. jediné pracoviště v regionu, kde poskytují odbornou péči pacientům s cévní mozkovou příhodou, je třeba ale hledat kapacity pro jejich následnou péči. A zde se mluví jako o jedné z možností, kam tuto péči soustředit, právě o Turnově.

Jednatel turnovské nemocnice Martin Hrubý zdůraznil potřebu spolupráce obou nemocnic z pohledu ekonomiky provozu i následného vzdělávání lékařů. Turnov by si také i nadále měl podržet ziskové výkony, které jsou pacienty hrazeny přímo (tzv. bariatrické operace, což je jeden ze způsobů léčby obezity). Ekonomiku turnovské nemocnice se podle něho daří stabilizovat, propad v příjmech zde nicméně letos bude. Jednak je to z důvodu tzv. úhradové vyhlášky, negativně se v hospodaření také projevilo opětovné spuštění ortopedického oddělení v Semilech, kam byla převedena část finančních prostředků na tuto péči z Turnova.

Ekonomiku zmínil také ředitel Nečesaný. Podle jeho optimistických slov by liberecká nemocnice měla být v příštím roce výrazně zisková, což by měli pocítit i v Turnově. Současný rozdíl v platech lékařů a středního zdravotnického personálu by se měl výrazně přiblížit. V současné době rozdíl činí v průměru pět tisíc korun.
Co se týká nezdravotnického personálu, ukončen byl provoz prádelny Nempra, kuchyň v turnovské nemocnici bude i nadále fungovat, vařit se tu bude pro komerční strávníky, zaměstnance nemocnice a pro zdejší sociální služby. Tzv. pacientská strava bude dovážena z Liberce.
Propuštěno z trvalého pracovního poměru v turnovské nemocnici bylo ve stravovacím provozu a v Nempře celkem 20 lidí, v 16 dalších případech byla ukončena dohoda o pracovní činnosti (někteří tito pracovníci ale dál zůstávají pracovníky nemocnice).

n201312031603_zap_451_2013_pntV současné době město Turnov ze svého rozpočtu přispívá částkou 1,5 mil. korun na provoz ztrátových ambulancí. Nicméně při neexistenci dětského oddělení je to pro rodiče velmi potřebná služba, i když možná není využívána v takové míře, jak by bylo dobré. Podle Martina Hrubého se budoucnost těchto ambulancí ještě neprobírala podrobně, ředitel Nečesaný k tomuto problému doplnil: „Pokud si někdo objedná lékařskou službu první pomoci, která je mimo režim Libereckého kraje, a není efektivní, tak by ji měl platit. Pokud ji město Turnov bude chtít zachovat, tak bude nutné, aby ji dotovalo.“
„Otázka pohotovostí byla zatím řešena pouze v rovině politické, kdy byla původně podmínka doplácení zahrnuta v dohodě akcionářů, ale po diskuzi s hejtmanem nakonec vypuštěna jako nepodstatná v rámci hospodaření celé krajské nemocnice,“
dodal k tomuto tématu starosta Tomáš Hocke. Ambulance v tuto chvíli zůstávají v provozu.
Neprodiskutována zatím není ani budoucnost pomyslné obchodní značky v podobě názvu turnovské nemocnice po legendárním primáři Panochovi.

Podtrženo a sečteno: Z pohledu Turnova je fúze nemocnic největším polistopadovým majetkovým přesunem v rámci města. Proto každá zmínka veřejnost zajímá, proto je důležité, aby vytčené cíle byly naplněny…

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.