„ZA ZACHOVÁNÍ LŮŽKOVÉ GYNEKOLOGIE BUDEME BOJOVAT,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL TURNOVSKÉ NEMOCNICE

0

V polovině listopadu oznámila Všeobecná zdravotní pojišťovna záměr zrušit v Libereckém kraji celkem 167 lůžek akutní péče. Redukce se má dotknout nemocnic v Turnově, Jilemnici, Frýdlantě a Tanvaldu. Ve Frýdlantu a v Turnově má být od roku 2013 zrušeno lůžkové gynekologické oddělení. V Libereckém kraji v současnosti funguje devět nemocnic. Počet lůžek akutní péče je 2207 s návrhem na snížení v roce 2013 o zmíněných 167. K dispozici je zde také 532 lůžek následné péče, návrh na zvýšení v roce 2012 je o 42 lůžek. Ve městech v regionu vzbudilo oznámení největší pojišťovny v zemi vlnu nevole. Nejsilnější hlas zazněl patrně z Frýdlantu, kde mají především v zimě problémy s dojezdovou vzdáleností do Liberce.

Jak citoval deník MFDnes Jiřího Benedikta, ředitele VZP v Libereckém kraji, gynekologická péče na území regionu má být zachována, v nemocnicích zůstanou fungující ambulance. Nemocnice ale mají nabízet více jednodenních zákroků, kdy žena ráno přijde a večer odchází domů. To samozřejmě poskytovanou péči zlevní, protože přestanou existovat lůžková oddělení s primářem a sestrami. „Ohlášená redukce je zatím v podobě záměru, nemáme k dispozici žádné oficiální rozhodnutí, takže uvedené skutečnosti zatím považuji za pracovní záměr VZP,“ uvedl ředitel turnovské nemocnice Tomáš Sláma. „Vítáme vůli pojišťovny zachovat všechny stávající odbornosti, které v Panochově nemocnici fungují. Samozřejmě nám není příjemné zjištění, že VZP v budoucnu u nás neplánuje velké gynekologické operace. Nevíme, na základě čeho a proč se její vedení takto rozhodlo. My budeme za zachování lůžkové gynekologie bojovat.“ Jak Sláma dále dodal, velmi nerad by se dožil dalších nesystémových kroků, jako byl ten nedávný o nasmlouvání nových lůžek v semilské nemocnici, když se v koncepci zdravotnické reformy hovoří stále dokola pouze o redukcích. „Tento krok dodnes nebyl náležitě vysvětlen, pro mě to zavání politickou korupcí. To bohužel není nic nového, že politici, kteří zdravotnictví moc nerozumí, využívají svého vlivu a moci k podobným zásahům.“

Je to tak, zdravotnictví je v souvislosti s chystanou reformou skloňováno ve všech pádech a ve všech sdělovacích prostředcích. Veřejně deklarovaný zájem ministerstva a největší pojišťovny na redukci lůžek se bytostně týká i Turnova. V semilském okrese jsou tři nemocnice a není tajemstvím, že svou celkovou kapacitou akutních lůžek převyšují zájem a potřeby zdravotních pojišťoven. „V rámci Libereckého kraje byla sestavena pracovní komise, která měla za úkol vyjádřit názor, jaká struktura akutních lůžek by měla být v budoucnu zachována v každé z nemocnic. V komisi také seděli zástupci zdravotních pojišťoven. Rada kraje deklarovala na území regionu čtyři nemocnice, které by měly tvořit jakousi páteř lůžkových zařízení. Jsou to nemocnice v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Jilemnici. Ve stanovisku komise se píše o doporučení pro turnovskou nemocnici reprofilizovat oddělení ARO na multioborovou JIP a akutní oddělení gynekologie zachovat v rámci smíšeného lůžkového fondu. Námi prezentovaný záměr zřízení geriatrického oddělení byl jednoznačně kladně přijat a podpořen, zástupce VZP však sdělil, že v současné době je absolutní stopstav na nasmlouvání nové zdravotní péče,“ přiblížil další záměry Sláma.

Co se týká nejbližší budoucnosti v horizontu příštího roku. V roce 2012 by v Panochově nemocnici nemělo dojít k žádným zásadním změnám, otazník nicméně visí nad dalším fungováním dětských ambulancí a dětské pohotovosti. Průměrný počet pacientů za osm měsíců roku 2011 je pouhých šest denně na dětských ambulancích a v případě dětské pohotovosti jen řádově 2,5 pacientů denně. Nemocnice v tomto případě vykazuje ztrátu ve výši 1,6 mil. Kč ročně. „Má to svoji logiku. Pokrok v léčbě malých pacientů je tak velký, že to byl i jeden z hlavních důvodů, proč komise ministerstva zdravotnictví nedoporučila VZP nasmlouvat péči na další období, následkem čehož bylo zavřeno naše dětské oddělení. S obložností mají nyní potíže i dětská oddělení ve velkých nemocnicích. Bude na zastupitelích města, jestli budou chtít dětské ambulance a pohotovost zachovat,“ vysvětlil Tomáš Sláma.

Podle něho je strategie vedení turnovského zdravotnického zařízení stále stejná: Zachovat všechny zde fungující obory, zahájit léčbu v režimu tzv. jednodenní chirurgie a poskytované služby rozšířit o geriatrické oddělení a případně dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (tzv. lůžka DIP, DIOP). To ale zatím naráží i na prostorové možnosti. „Stále se snažíme přesvědčit majitele a zřizovatele (město Turnov – pozn. aut.) o nutnosti rekonstruovat chátrající budovu po dětském oddělení, protože bez těchto prostor dlouhodobě neudržíme ani to, co dnes máme. Snažíme se proto sehnat alespoň část peněz a o zbytek požádat město. Zřizovatel se také bude muset zamyslet nad formou vlastního fungování nemocnice. Jednoznačně nám prospěl přechod od příspěvkové organizace na organizaci typu s.r.o. Dnes již většina velkých nemocnic v zemi – s výjimkou fakultních, funguje na bázi akciovek či právě eseróček. A leckde i ty se sdružují do holdingů. Malé nemocnice stojící samostatně budou existenčně ohroženy. Podle mě se nevyhneme hledání strategického partnera, abychom nemocnici se současnou strukturou oddělení a ambulancí zachovali a dál udrželi její fungování na vysoké úrovni. Běžného pacienta ani tak nezajímá forma fungování nemocnice, ale to, jestli dostane kvalitní péči, pokud možno nebude muset nic navíc platit a nebude muset na léčbu dlouho čekat. To je to podstatné,“ uzavřel ředitel nemocnice.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.