RADA KRAJE SCHVÁLILA STRUKTURU FINANCOVÁNÍ PRVNÍ ETAPY MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE

0

Rada Libereckého kraje na svém jednání 2. února odsouhlasila znění dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi třemi akcionáři Krajské nemocnice Liberec. Ten řeší financování první etapy projektu „Modernizace KNL“. V současné době se první etapa projektu nachází ve stadiu konečné fáze přípravy, která ověřila technickou i finanční realizovatelnost. Je nutné, aby prostřednictvím rozhodnutí akcionářů byl potvrzen její finanční rámec. „Předpokladem financování první etapy je závazek všech tří akcionářů poskytnout akciové společnosti, Krajské nemocnici Liberec, dobrovolný peněžitý příplatek do vlastního kapitálu, mimo základní kapitál,“ vysvětluje krajský radní pro zdravotnictví Petr Tulpa.

V lednu letošního roku se všichni akcionáři shodli na příplatkové povinnosti po dobu následujících devatenácti let. Liberecký kraj se smlouvou zavazuje poskytnout v období 2017 až 2035 dobrovolný peněžitý příplatek ve výši 1 mld. Kč, přičemž první splátka ve výši 50 mil. Kč je splatná 30. června 2017. Statutární město Liberec se obdobnou smlouvou zaváže poskytnout Krajské nemocnici Liberec dobrovolný peněžitý příplatek ve výši zhruba 212, 5 mil. Kč a město Turnov poskytne 134,7 mil. Kč. Na financování první etapy modernizace se bude podílet také krajská nemocnice, a to alokací roční částkou 20 mil. Kč. 

„Příplatky akcionářů budou shromažďovány na samostatném transparentním účtu, z kterého bude možné čerpat prostředky pouze na účely první etapy modernizace nemocnice,“ dodává radní Tulpa s tím, že kontrolu použití finančních prostředků bude v souladu se stanovami a smlouvami o poskytnutí příplatku provádět dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec.
Markéta Dědková, oddělení tiskové a vnějších vztahů Krajského úřadu LK, marketa.dedkova@kraj-lbc.cz

Turnovští zastupitelé budou o této problematice jednat na svém veřejném zasedání 25. února. Dá se očekávat velmi zajímavá diskuze.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.