LIKVIDAČNÍ STRATEGIE VZP: TYTO NEMOCNICE MAJÍ SKONČIT

0

Pozor! Přidána aktualizace z turnovské nemocnice a obecná úvaha o vývoji zdravotnictví! Článek, který se pod tímto názvem objevil na serveru Aktuálně.cz, vzbudil v regionech České republiky pořádný rozruch. Jak se v článku píše (ZDE), pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna uskuteční plán, který v pondělí 26. března projednala její správní rada, většina malých nemocnic končí. Na Liberecku jich má přežít polovina. Pěti stům tisícům obyvatel Libereckého kraje nabízí lůžkovou péči osm nemocnic. Kritéria na další existenci však splňují pouze čtyři, nemocnice v Semilech, Turnově, Frýdlantu a Tanvaldu by neprošly. VZP totiž stanovila spádové obvody pro lůžková oddělení každé nemocnice. Interní, dětská nebo ortopedická oddělení zmíněných nemocnic normy nesplňují.

Nejtvrdší zásah VZP se podle Aktuálně.cz chystá proti dětským oddělením. Norma připouští jedno takové oddělení na dva okresy, v případě Libereckého kraje tedy pouze v samotném Liberci a České Lípě. Například Jablonec se bude muset bez pediatrie obejít, kromě toho přijde ještě o urologii. O žádné z oddělení by nepřišla největší liberecká nemocnice, i když má přes pět set lůžek. Její běžná oddělení jako interna, chirurgie nebo pediatrie jsou nejlépe vybavena. Na specializovaná onkologická, kardiologická nebo traumatologická centra se zásah VZP nevztahuje.

Tolik materiál Aktuálně.cz. Na situaci zatím oficiálně reagovala nemocnice v Semilech, její ředitel rozeslal dnes odpoledne níže uvedené prohlášení, budeme se snažit získat i stanovisko turnovské nemocnice.

STANOVISKO ZE SEMIL:

Opět další poplašná zpráva děsící veřejnost
Pro uklidnění veřejnosti nezbývá než reagovat vysvětlením, neboť na Semilsku vzbudil článek velký rozruch mezi obyvateli.
Pokud se týká Nemocnice v Semilech, splnila veškeré požadavky na restrukturalizaci ze strany VZP již v loňském roce, tak jak se obě strany dohodly. Na úkor akutních lůžek rozšířila počet lůžek následné péče. Zrušila samostatné kožní oddělení a několik lůžek kožního převedla do SLF (společného lůžkového fondu interních oborů). V závěru loňského roku nasmlouvala znovu i s VZP ortopedickou lůžkovou péči (předtím měla smlouvu pouze s ostatními zdravotními pojišťovnami – což diskriminovalo pojištěnce VZP). V současné době se po již proběhlých organizačních změnách nemocnice stabilizovala a zachovává svižné tempo výkonů i velmi dobrou odbornou úroveň.
Je vyhledávána více pacienty, takže obložnost na akutních a intenzivních lůžkách máme v současné době přes 80 %, což také plní kritérium vyžadované VZP. Její příznivé vnímání veřejností se odráží v opakovaném umístění na druhém místě v Libereckém kraji v anketě Nemocnice ČR očima pacientů.
Jediné kritérium, o kterém by mohla být řeč, je dodržení spádovosti pro interní obor – 100 000 obyvatel. Takovéto kritérium, které je možná optimální v normální rovinaté krajině, však nemůže být uplatněno v hornaté oblasti se silnou decentralizací obyvatelstva do malých, zvláště v zimě těžko přístupných obcí.
Na základě uvedených skutečností pevně věřím, že takzvaná „likvidační strategie VZP“ se Nemocnice v Semilech nedotkne. Restrukturalizace, včetně rušení celých oddělení a snižování akutních lůžek, zde totiž již, v dohodě s VZP, proběhla, výkony požadované v materiálu VZP plníme.
Ing. Jiří Samek, ředitel Nemocnice v Semilech

Aktualizace (28. března, 8.45 hodin):

STANOVISKO Z TURNOVA:

Více budeme vědět ve čtvrtek 29. března
V tuto chvíli nemáme k dispozici materiál, který projednávala správní rada VZP a který údajně má k dispozici Asociace Českých a Moravských Nemocnic (tzv. „malá asociace“ sdružující malé nemocnice). Můžeme proto reagovat pouze na základě článku serveru Aktuálně.cz.
Postupný proces restrukturalizace v segmentu lůžkové péče probíhá již řadu let a Panochova nemocnice Turnov je toho jasným příkladem. Dětské lůžkové oddělení zde bylo uzavřeno z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a odborných společností již před několika lety. Zřízeno bylo naopak oddělení rehabilitační, neboť tento segment péče je celorepublikově naopak velmi nedostatečný. Do naší nemocnice byla rovněž přesunuta ortopedická péče, neboť naše nemocnice disponovala vynikajícím zázemím pro tuto odbornost. Pojišťovny ohlásily nezájem na dalším nasmlouvání porodnice po roce 2012 – porodnice byla nakonec v důsledku odchodu celého týmu lékařů uzavřena dříve. Je tedy zřejmé, že proces restrukturalizace se naší nemocnice dotkl velmi podstatně. Přesto se díky nasazení a maximální snaze veškerého odborného personálu podařilo minimalizovat dopad těchto změn na rozsah poskytované péče naší nemocnicí. Nemocnice poskytuje jak standardní péči v provozovaných odbornostech, tak péči superspecializovanou pro pacienty z celé republiky i ze zahraničí.
Přibližně rok probíhala další jednání na krajské úrovni, která měla určit jiné eventuální změny ve struktuře lůžkové péče pro období od roku 2013. Z výsledků těchto jednání vyplývá, že naše nemocnice by do dalšího období měla vstoupit pouze s minimálními změnami, které pacienti prakticky nepostřehnou. Takto stanovená koncepce by měla být potvrzena definitivně na jednání se zástupci pojišťoven tento čtvrtek, tedy 29. března 2012. Vzhledem k ujištění ředitele liberecké pobočky VZP ing. Benedikta nemáme důvod předpokládat jiný průběh.
MUDr. Martin Hrubý
Náměstek léčebně preventivní péče
Panochova nemocnice Turnov

Aktualizace 30. března 2012

Ve čtvrtek 29. března proběhlo v Mladé Boleslavi jednání zástupců všech zdravotních pojišťoven a zástupců všech nemocnic v Libereckém kraji (vyjma nemocnice v České Lípě) k optimalizaci lůžek. Na jednání byl podle MUDr. Martina Hrubého z Panochovy nemocnice Turnov s každou nemocnicí dojednán rámec a rozsah lůžkové péče od 1. ledna 2013. Konstatována byla připravenost k jednání o smlouvách mezi nemocnicí a jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Podle Hrubého bude i nadále turnovská nemocnice poskytovat zdravotní péči v rozsahu, na který jsou obyvatelé v současnosti zvyklí. S podobnou dohodou z jednání odjeli podle informací TvA i zástupci semilské nemocnice.
Na konci loňského roku dostaly všechny nemocnice v České republice výpovědi od všech zdravotních pojišťoven s tím, že dojde k jejich obnovení někde v pozměněné formě. Cílem této rozsáhlé akce je snížit, resp. optimalizovat potřebné počty akutních lůžek.

MUDR. MARTIN HRUBÝ K OFICIÁLNÍMU STANOVISKU PANOCHOVY NEMOCNICE PŘIPOJIL I ŠIRŠÍ OBECNOU ÚVAHU, KTEROU ČTENÁŘŮM TÉŽ PŘEDKLÁDÁME:

Otázka kapacit lůžkové péče a organizace zdravotnictví vůbec představují složitý problém, který různě úspěšně (spíše neúspěšně) řeší na celém světě. Zdravotnictví je totiž oblast, která spolehlivě spotřebuje jakékoliv množství peněz, které do něj systém vloží. Eskalace nákladů na léčebně preventivní péči je tedy dramatická v důsledku stále nových a drahých vyšetřovacích technologií, léčebných přípravků, operačních technik apod. Všude tedy nějakým způsobem probíhá regulace. Nicméně dramaticky rozdílné jsou výše absolutní sumy věnované na zdravotnictví, které se nejčastěji vztahují na jednoho obyvatele. V USA je to 6.714 USD, v Německu 3.669 USD, v České republice 943 USD na hlavu. Přitom ceny zdravotnického materiálu, energií a léků jsou na stejné úrovni jako ve světě, výrazně nižší zůstávají platy zdravotnického personálu. Přitom úroveň a rozsah péče se již dnes neliší od světa, naopak, v některých oblastech je péče zajištěna mnohem kvalitněji (a také výrazně dráže) než u některých západních sousedů. Jednoduše tedy i žák základní školy pochopí, že je zdravotnictví v naší zemi podfinancované a že asi reálně nemůže poskytnout srovnatelnou péči se světem. Jednoduchým řešením by bylo do systému vložit více peněz, ale ty nejsou k dispozici.
Zdravotnictví však hraje  ve společenském životě další roli. Nejde jen o předcházení nebo léčení chorob. Zdravotnictví je důležitou politickou kartou v hrátkách o moc. Všichni hráči na politickém kolbišti jsou si velmi dobře vědomi, jak chytlavé téma je zdravotnictví pro potencionální voliče. A tak vždy ti u moci slibují, ti v opozici slibují ještě více a kritizují ty u moci. Všem je společné, že se bojí voliči říct, že buď si bude muset připlatit na péči přímo (spoluúčast), nebo plošně (zvýšení zdravotní daně, nesprávně nazývané „pojistné“). Proto posledních 20 let slýcháme, že v systému jsou rezervy, které je potřeba využít. Za 20 let se nyní poprvé rezervy konkretizovaly, a za příčinu nehospodárnosti je označen počet lůžek v nemocnicích. Bohužel však je úmyslně opomenuto, že se mezitím změnil systém úhrady lůžkové péče do takzvaného systému platby za diagnózu, DRG, kdy peníze jsou vyplaceny za odléčeného pacienta, nikoliv za počet lůžek nebo počet dnů, který nemocný stráví v nemocnici. Je tedy pouze na zvážení vlastníka každé nemocnice, jaký provoz se mu vyplatí, aby své zařízení ekonomicky zvládl. Z tohoto úhlu pohledu potom akce „minus 10000 lůžek“ mohla jen obtížně přinést úsporu v proklamované výši. Kormidelníci proto vsadili na jinou kartu – zaštiťují se kvalitou péče, která podle nich může být dobrá pouze ve velkých centrech, tzv. „high volume medicine“. V této kampani se snaží všechny přesvědčit, že čím více se výkonů na určitém pracovišti provádí, tím kvalitnější bude péče a tím méně komplikací se vyskytne. Proto je nutno péči koncentrovat do „megatováren na zdraví“. Bohužel i tyto teze mají své mantinely. Skutečně můžeme pozorovat vyšší výskyt komplikací tam, kde se určitá péče poskytuje spíše náhodně, v jednotkách až desítkách případů ročně. Po dosažení určitého počtu výkonů (několik desítek, nejčastěji se udává 50 za rok) se již počet komplikací nemění. Avšak existují jasné důkazy, že od určitého počtu případů výše se opět počet komplikací zvyšuje!!! Jsou tedy jasné důkazy, že i tzv. „high volume medicine“ má své mantinely. Tento fakt, který se do proklamované politiky nehodí, je však zamlčen.
A proč to všechno? Jako všude jinde: jde jen o peníze. Je totiž zájem kormidelníků koncentrovat péči, kde se točí peníze – léky, kardiostimulátory, implantáty – pod svůj vliv. Názory na možné pohnutky nechávám otevřené, jen zmíním, že se jedná o desítky až stovky milionů korun.
 Na druhé straně není možné nepřiznat, že v naší oblasti je nevídaná koncentrace nemocnic. Proto statisticky (počet lůžek na obyvatele) v některých oborech převyšuje Liberecký kraj ostatní kraje. Proto již v minulosti byly učiněny pokusy tento stav zracionalizovat, opakovaně neúspěšně pro nesystémové politické korekce těchto záměrů. Je tedy možno očekávat, že v další vlně se snahy po redukci lůžkových zařízení mohou znovu objevit. V těchto záměrech je většinou argumentováno tím, že pro naplnění kapacit nemocnic jsou prováděny tzv. „ sociální hospitalizace“, kdy pacient je hospitalizován spíše ze sociálních, než ze zdravotních důvodů. Opět však většinou není řečeno to „B“, že když se o takového člověka nepostará zdravotnické zařízení, potom se o něho musí postarat zařízení sociální péče, což pro systém nebude levnější. Tento argument tedy spíš zavání řešením „vytloukání klínu klínem“.
 Přestože se tedy zdá, že článek serveru Aktuálně.cz není zcela přesný, určité obavy může jistě vzbudit. Skutečně se zdá, že o osudu našeho zdravotnictví rozhodují lidé odtržení od denní reality, řešící pouze matematické rovnice má dáti – má – nemá – nedá. Za této situace, kdy schází v segmentu zdravotnictví peníze, je potom možné se obávat restrikce péče, znamenající zhoršení dostupnosti péče a s tím spojených komplikací.
MUDr. Martin Hrubý

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.