MAJÍ OBČANÉ OPRAVDU ZÁJEM O BUDOUCNOST SVÉ NEMOCNICE?

0

Zhruba padesát občanů, z nichž bylo několik lékařů a zaměstnanců Panochovy nemocnice, přišlo ve středu 29. května odpoledne na Střelnici na další diskuzní setkání se starostou města. V jeho rámci se přítomní dozvěděli aktuality z probíhajících jednání o fúzi s krajskou nemocnicí, ale i o dalším hledání strategického partnera či o úskalích setrvání v podobě samostatného zdravotnického zařízení. „Možná, že lidé si myslí, že je o fúzi s libereckou nemocnicí rozhodnuto, tak jich tolik nepřišlo. Stále je to o naší mladé demokracii, pokud se něco občanů přímo nedotýká, nezajímají se. Na setkání jsme předložili několik možných řešení, všechna mají svá úskalí. Domníval jsem se, že více lidí bude chtít do tohoto procesu svými názory vstoupit, opravdu není nic ani zdaleka rozhodnuto. Smutné je, že některá média mylně uvedla, že zastupitelstvo kraje a měst Turnova a Liberce fúzi schválila. To není pravda. Schválen byl pouze záměr,“ shrnul setkání starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

Jak dodal, v případě, že by se v tuto chvíli mělo hlasovat o fúzi s krajskou nemocnicí či o jiné variantě, tak by nehlasoval, protože tu chybí ještě mnoho odpovědí na důležité otázky. „Snažíme se vyjednat zachování současné úrovně péče v Panochově nemocnici, na druhou stranu jsme si vědomi skutečnosti, že město ze svého rozpočtu nemůže dlouhodobě velkými částkami doplácet na provoz tohoto zdravotnického zařízení. Už třeba proto, že by si pak zdravotní pojišťovny řekly, že péči nemusí hradit ony, ale že to doplatí město z rozpočtu. To by nemohlo dlouhodobě fungovat,“ doplnil starosta.

201305311622_zap_215_2013_pnt

Že na jednání o budoucnosti nemocnice nepřišlo až tolik lidí je podle mého o tom, že lidé naši nemocnici vnímají jako vcelku bezproblémově fungující zařízení, kde je vždy ošetří v průběhu celého týdne. Kdybychom rozhodovali o zániku nemocnice, to by byla Střelnice narvaná. Já si dlouhodobě myslím, že pro lidi není až tak důležité, jaká tabulka je na budově, ale jestli jim uvnitř profesionálně a na úrovni dnešní medicíny pomohou. A o nic jiného nejde ani nám, chceme i nadále v Turnově zajistit standardní zdravotnickou péči. Pořád jsme v roli bohaté nevěsty, o kterou je zájem. Kromě krajské nemocnice jsou stále ve hře i některé privátní subjekty, se kterými bychom mohli spolupracovat,“ upozornil ředitel nemocnice Tomáš Sláma (ODS).

Jak na setkání zaznělo, vývoj v současném českém zdravotnictví vede k centralizaci péče do větších celků a menší nemocnice budou mít stále složitější prostor ke svému fungování. Nejde jen o vlastní provoz, ale i o přístrojovou techniku, další vzdělávání lékařů apod. Město jako vlastník Panochovy nemocnice se tomuto trendu musí nějak postavit. Může hledat a najít nějakého strategického partnera, což je aktuálně Krajská nemocnice Liberec, může hledat partnery v privátní sféře, může jít vlastní cestou a snažit se jednat s pojišťovnami o zachování péče osamoceně. Může i na provoz přispívat významnými částkami ze svého rozpočtu a zdravotní péči pro občany zajistit tímto způsobem.

201305311622_zap_216_2013_pnt

Ze všech možností jsou nejdál jednání o fúzi s libereckou krajskou nemocnicí. Jejím vlastníkem je Liberecký kraj a Statutární město Liberec, Turnov by vstupem do této společnosti byl vlastníkem asi 17 % akcií. Ze strany města je prioritní zachování stávajícího rozsahu péče v Panochově nemocnici, turnovská nemocnice by měla lepší přístup ke kvalitnímu přístrojovému vybavení, k dalšímu vzdělávání lékařů, výhodnější by byly i ceny nakupovaných léků ad. Nový subjekt by měl také nabídnout něco navíc, což je v případě krajské nemocnice přesun oddělení následné péče z pracoviště v Jablonném v Podještědí (Turnov má připravenu k tomuto účelu rekonstrukci bývalého dětského oddělení, ale ještě nebylo rozhodnuto, jestli budovu opravovat, protože by jinak byla nevyužitá). Fúze s krajskou nemocnicí samozřejmě nese i rizika. Je to především postoj zdravotních pojišťoven, které mohou o redukci péče rozhodnut, a město Turnov s tím nebude mít možnost cokoli dělat.
Na setkání se hovořilo i o tzv. úhradové vyhlášce, kterou pojišťovny zdravotnickým zařízením krátí platby za výkony. Letos tak Panochova nemocnice tratí zhruba 24 mil. Kč (!), což v průběhu roku může vést i k redukci poskytované péče.

Na setkání o budoucnosti nemocnice zazněly i dotazy a připomínky občanů, resp. zastupitelů města. Otakar Grund připomněl, že nemocnice byla postavena z peněz bývalého primáře Panochy a z peněz města, proto by bylo nejlépe, kdyby se spojila všechna města, která jsou vlastníky zdravotnických zařízení, a vyvinula společný tlak na vládu a pojišťovny. Zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD) vyjádřil obavu, že fúze s krajskou nemocnicí povede k útlumu zdravotnické péče v Turnově a že by možná mohly provoz spolufinancovat i okolní obce. Zastupitel Petr Soudský (TOP 09) vyjádřil své obavy z budoucího spojení s krajskou nemocnicí. Podle něho jsou ohroženy především ortopedie a patologie. „Některé záměry obou nemocnic jdou proti sobě. Liberec spatřuje výhody v přesunu oddělení následné péče z nevyhovujícího objektu do Turnova, Turnov zase trvá na zachování akutní péče v současné podobě. Česká republika má šest akutních lůžek na tisíc obyvatel, což je patrně nejvíc v Evropě, proto bude docházet k jejich radikálnímu snižování,“ zdůraznil Soudský.

201305311622_zap_217_2013_pnt

„Tyto obavy sdílíme všichni, proto se snažíme dohodnout co nejlepší podmínky, které budou i právně podložené, proto existuje speciálně ustanovený výbor složený ze zástupců všech stran zvolených do městského zastupitelstva. Důležitý je také právní rámec budoucího smluvního vztahu,“ přiblížil zastupitel Martin Hrubý (Nezávislý blok), který je současně náměstkem ředitele nemocnice. Jak důrazně dodal, schválený je nyní opravdu pouze záměr fúze nemocnic, nic víc. „Jaký je důvod hledání strategického partnera? Naše nemocnice by byla životaschopná i do budoucna, ale zdravotní pojišťovny nám jasně řekly, že s námi na současnou strukturu péče nenasmlouvají výkony, proto si myslíme, že by bylo dobré schovat se pod křídla někoho silnějšího, kdo má lepší vyjednávací pozici. My nemáme za zády žádného vlivného politika, jako je třeba pan starosta Farský v Semilech či senátor Dryml ve Vrchlabí,“ řekl náměstek.
„Z mého pohledu je zásadní, aby v Turnově byla zajištěna nepřetržitá péče minimálně ve dvou oborech – chirurgii a interně. Abychom tyto odbornosti ale udrželi 24 hodin denně, musí tu být rentgen, ARO, laboratoř, a to lze jen při určitém komplexním objemu péče. Když se zmenší pod určitou hranici, je to neefektivní. Proto jsme třeba před lety přišli o lůžkové dětské oddělení, kde bylo v průměru hospitalizováno jen pět dětí,“ vysvětlil Martin Hrubý.

Jak doplnila zastupitelka Martina Pokorná (Turnovská koalice), která je jako právnička také členkou vyjednávacího týmu, i ona vnímá obavy veřejnosti, aby v Turnově nedošlo k zániku stávajících oddělení. „Vyjednávací pozice je taková, že ze strany sloučených nemocnic by v budoucnu nemělo dojít dobrovolně k redukci jakékoliv péče. Čili ke zrušení nějakého oddělení bude třeba výslovný souhlas města Turnova a z této pozice nehodláme ustoupit. Co nám nadiktují zdravotní pojišťovny, to bohužel nejsme schopni ovlivnit.“

Jak na závěr shrnul starosta Tomáš Hocke. Stále platí termín případné fúze nemocnic k 1. lednu 2014. Nicméně se jednání protahují. „O sloučení by muselo městské zastupitelstvo rozhodnout v září, což nevím, jestli je reálné, i když se snažíme jednání všemožně urychlit. V každém případě platí, že až budeme vědět víc, opět bych se rád sešel na toto téma s veřejností. A doufám, že lidí přijde víc, každý názor a připomínka jsou důležité,“ uzavřel Hocke.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.