TURNOVSKÁ PORODNICE MÁ FUNGOVAT DÁL! TĚŽKO ŘÍCT, JAK DLOUHO

0

Pro někoho možná překvapivé usnesení přijali na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 24. února pozdě večer turnovští zastupitelé po víc než devadesáti minutách vzrušené diskuse. Těsná nadpoloviční většina 15 zastupitelů souhlasila s návrhem Otty Jarolímka z Turnovské koalice, který ukládá radě města, aby v působnosti valné hromady Panochovy nemocnice uložila jejímu jednateli zabezpečit provoz gynekologicko-porodnického oddělení včetně porodnice i po 1. březnu 2011 a provést opatření vedoucí ke stabilizaci oddělení.

Porodnice tak má šanci fungovat v nejoptimističtějším výhledu až do konce roku 2012. To vyplývá z informace, kterou na zasedání sdělil ředitel nemocnice Tomáš Sláma, a sice, že Všeobecná zdravotní pojišťovna počítá s fungováním turnovské porodnice do konce roku 2012, resp. v tomto roce se budou patrně konat nová výběrová řízení. Přesto je další vývoj těžko odhadnutelný. A to především z pohledu týmu lékařů, který zde pracuje, resp. by tu měl v budoucnu pracovat, kdyby ti stávající lékaři odešli, jak deklarují ve svém prohlášení. Potom můžeme provoz porodnice také počítat pouze na týdny, a proto ve svém důsledku není v tuto chvíli úplně jistá ani další existence gynekologického oddělení. Rozhodnutí zastupitelů nicméně vedení tohoto zdravotnického zařízení pověřuje dalším jednáním, a tak porodnice bude podle všeho fungovat i po ohlášeném termínu 6. března. To je asi hlavní vzkaz ze čtvrtečního jednání určený rodičkám, které se už už chystaly do porodnic okolních měst.

Náročné projednávání tohoto bodu na jednání zastupitelstva zahájil jednatel Panochovy nemocnice Tomáš Sláma právě informací o stanovisku VZP a zdůrazněním postoje vedení nemocnice, které stále shání lékařský tým, který by mohl na oddělení pracovat.

 

Špatnou informovanost na jednání kritizoval opoziční zastupitel Ivan Kunetka z Turnovské koalice. „Na minulém zasedání zastupitelstva na konci ledna nám bylo řečeno, že žádný volný gynekolog není v dohledu, a přitom z dalších materiálů vyplývá, že už v průběhu ledna vedení nemocnice s některými jednalo, měli jste nás o tom informovat,“ uvedl Kunetka. V podobném duchu vystoupila i Martina Pokorná z téhož politického uskupení, která kritizovala vedení města i nemocnice, že jednotliví zastupitelé a veřejnost se o vývoji situace kolem porodnice dozvídají pouze z médií, a přitom bylo zastupitelům slíbeno jak vedením zdravotnického zařízení, tak i města, že informace jim budou podávány průběžně.

 

Celý více než dvouměsíční vývoj kolem porodnice shrnul na jednání Martin Hrubý, náměstek ředitele nemocnice pro lékařskou péči. Připomněl dnes již známá fakta o výpovědi jednoho z gynekologů, který odchází na konci února, čímž se stav lékařů na oddělení dostává pod limit pro zachování nepřetržitých služeb, připomněl také limit 600 porodů ročně, důležitých pro další vzdělávání lékařů. Této úrovně porodnice nedosahuje, čímž přišla o akreditaci dalšího vzdělávání lékařů a není tak perspektivní pro mladé lékaře před atestací. (Pro zajímavost: Toto oddělení spolu s oddělením ARO je jediné v nemocnici, které tuto akreditaci nemá, ARO ji ale bude mít v nejbližší době.) „V průběhu ledna jsme s některými gynekology z okolních nemocnic orientačně jednali, k prvnímu osobnímu jednání ale došlo až po minulém zasedání zastupitelstva. Jako reakci na toto jednání nám gynekologové, pracující na oddělení, doručili dnes již všem dobře známé prohlášení o rizicích fungování porodnice, které jim brání v další práci,“ uvedl Hrubý.

Starostka Hana Maierová připomněla složité rozhodování rady města 7. února, kdy radní dali přednost vizi zachování alespoň gynekologického oddělení, jehož fungování by mohlo být ohroženo, kdyby stávající lékaři z oddělení odešli.

 

Opoziční zastupitel Daniel Hodík (TOP 09) shrnul pocity části zastupitelů, kteří si přejí porodnici zachovat. Podle něho dalšímu fungování nic nebrání, stávající lékaři jsou v zaměstnaneckém poměru, smlouva se zdravotními pojišťovnami běží dál, oddělení není tedy podle něho nutné uzavřít hned v tuto chvíli.

 

Podle Otty Jarolímka z Turnovské koalice měla rada města jako řídicí orgán vlastní organizace zaujmout zásadnější stanovisko, než jen vzít situaci na vědomí. Jarolímek navrhl i usnesení, které je uvedeno výše a které prodlužuje fungování porodnice na další týdny a možná i měsíce.

 

Zastupitel a radní Ondřej Halama (KDU-ČSL) přiblížil současnou situaci ve zdravotnictví a redukce, ke kterým všude kolem nás dochází. Podle něho je statisticky v průměru jeden až jeden a půl porodu denně málo na dlouhodobé zachování porodnice. Jak sdělil, cítí se nicméně zaskočen vyjádřením zdejších gynekologů.

 

„Obyvatelé města dávají jednoznačně najevo, že porodnici chtějí. Nevidím důvody, proč by porodnice nemohla pracovat dál, proto nerušme něco, co nyní může fungovat a za měsíc se k tématu opět vraťme,“ důrazně na jednání sdělil zastupitel František Zikuda (Nezávislý blok).

 

Místostarosta Jaromír Pekař připomněl nezanedbatelnou ekonomickou stránku věci. A to jsou především mzdové náklady na případně nově příchozí lékaře. A ti podle něho budou chtít víc peněz, než mají ti stávající. To může vést k nestabilitě celého zdravotnického zařízení a dalším požadavkům na růst mezd.

 

„Myslím, že zde není nikdo, kdo by porodnici nechtěl udržet, problém je sehnat tým lékařů v případě, že ti stávající opravdu odejdou, potom může být ohroženo i gynekologické oddělení,“ nastínil situaci v případě, že zastupitelé schválí stanovisko, které bude nařizovat další fungování porodnice, jednatel nemocnice Tomáš Sláma.

 

Po zhruba devadesátiminutovém jednání nakonec zastupitelé uložili většinou 15 hlasů prostřednictvím rady města jednateli nemocnice zabezpečit provoz gynekologicko-porodnického oddělení včetně porodnice i po 1. březnu 2011. Na veřejném zasedání na konci března se k situaci znovu vrátí.

Pro tento návrh hlasovali zástupci Turnovské koalice (Otto Jarolímek, Martina Pokorná, Ivan Kunetka, Jan Ulrich), zastupitelé za TOP 09 (Daniel Hodík, Zdeněk Romany, Petr Soudský), zástupci ČSSD (Šárka Červinková, Tomáš Hudec, Milan Kratochvíl, Jiří Rezler), Tomáš Hocke, Martin Hrubý a František Zikuda z Nezávislého bloku + ještě jeden zastupitel, kterého se nám nepodařilo „dohledat“ (v tomto bodu neproběhlo jmenovité hlasování a nákup hlasovacího zařízení zastupitelé na minulém jednání odmítli).

 

n201102251921_zap_60_2011_porodniceJestli by měl někdo pocit, že tento bod jednání do sálu Střelnice přitáhne nebývalý počet diváků z řad veřejnosti, byl by zklamán. Lidí přišlo asi třicet, z lékařů nikdo, byť se pár známých tváři z nemocnice v prostoru pro diváky dalo zahlédnout. Prostřednictvím zastupitelky Martiny Pokorné byla vedení města předána petice občanů, která požaduje další fungování porodnice. (Jejímu iniciátorovi Aleši Hořenímu nebylo dovoleno na jednání vystoupit, neboť není občanem Turnova, což zákon předpokládá.) Porodnice je podle Aleše Hořeního výkladní skříní města a jeho důležitou součástí, lidé trvají na jejím zachování. Pod petici se za deset dnů podařilo sehnat úctyhodných 1124 podpisů, petiční akce nadále trvá…

 

MYŠLENKA POD ČAROU

Současné dění kolem turnovské porodnice patří v posledním dvacetiletí k těm nejzjitřenějším. Srovnatelné je patrně jen s názorovým štěpením kolem trasy dálnice R35. Čtvrteční rozhodnutí turnovských zastupitelů, byť se to možná všem nebude líbit, je nutno brát jako pozitivní. Nelze přehlížet takovou vlnu nespokojenosti občanů. A patriotismus není na místě snižovat. Emancipace a svébytnost města začíná právě v porodnici, vede školkami a školami, pokračuje místními firmami a kancelářemi podnikatelů, bankami, sportovní, kulturní a společenskou nabídkou a přes pečovatelské domy a domov důchodců do rozlučkové síně, kde se kruh uzavírá.

Rozhodnutí zastupitelů dalo naději na krátký oddechový čas. Situace ve zdravotnictví jitřená v posledních týdnech akcí Děkujeme, odcházíme, se postupně uklidňuje. Pouze nešťastnou souhrou náhod se k tomu přimotala i naše porodnice. Nyní je čas zase si v klidu sednout. Já totiž nevěřím tomu, že zde někdo desetiletí něco smysluplného buduje, aby to pak mávnutím proutku zatratil. Nicméně – jestli máme porodnici v Turnově zachránit, musí to chtít všichni. Dobu obviňování, kdo za co může, chceme-li jít dál, bychom už měli mít za sebou. Ano, situace je složitá, navíc stát chce nátlakem malé nemocnice postupně utlumovat, bude tu jistě v budoucnu i otázka, kolik budeme dávat z městského rozpočtu peněz, abychom nemocnici udrželi. To ale nyní není na pořadu dne. Lakmusovým papírkem, jestli v naší malé komunitě vůbec můžeme k nějakému konsenzu dojít, je právě porodnice. Jsem přesvědčen o tom, že bude-li chuť a zájem na všech stranách, může tady být ještě rok a půl a třeba i potom… -pch-

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.