O MODERNIZACI KRAJSKÉ NEMOCNICE ROZHODNOU AKCIONÁŘI JEŠTĚ LETOS

0

Podporu projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, který počítá s novou výstavbou v první etapě za téměř 1,5 miliardy korun, vyslovili zástupci majoritního akcionáře Libereckého kraje – hejtman Martin Půta, ekonomický náměstek Marek Pieter a radní pro zdravotnictví Petr Tulpa. Podporu dalšímu rozvoji Krajské nemocnice Liberec vyjádřil i starosta Turnova Tomáš Hocke jako zástupce jednoho z minoritních akcionářů. Konečné rozhodnutí však bude na zastupitelích.

Projektový tým Krajské nemocnice Liberec (KNL) dokončil návrh modernizace liberecké nemocnice, tzv. generel, který komplexně řeší otázku revitalizace stávajícího areálu. Cílem je vybudovat moderní pracoviště vyhovující potřebám rozvíjející se medicíny v 21. století. Pracovní týmy, které na projektu intenzivně od začátku roku 2014 pracují, připravily projekt tak, aby mohly být jednotlivé etapy realizovány postupně. Počítají i s tím, že v případě chybějících peněz budou uskutečněny pouze dílčí etapy. Projekt má být dostatečně variabilní, aby byl schopen reagovat na případné budoucí změny vyvolané nejnovějšími trendy v medicíně. Počítá se i s parkovacími plochami v podzemí budovy a novým energocentrem.

Podle generálního ředitele a předsedy představenstva Krajské nemocnice Liberec Luďka Nečesaného je však konečné rozhodnutí zcela v rukách akcionářů – majoritního vlastníka Libereckého kraje, a minoritních Statutárního města Liberec a města Turnov. „Za Krajskou nemocnici Liberec jsme v současné době, kdy je kondice společnosti vynikající, schopni garantovat, že se můžeme podílet na splácení části úvěru, nicméně není v silách společnosti, aby finanční břemeno nesla pouze na svých bedrech,“ konstatoval Nečesaný.

Financování projektu je navrženo za pomoci komerčního úvěru, na jehož splácení se budou podílet KNL a její akcionáři. Konkrétní podíly financování projektu mezi jednotlivými účastníky budou předmětem dalších jednání. Možné je i využití některého z dotačních titulů. „Usilujeme také o to, aby se z liberecké nemocnice stalo univerzitní pracoviště, a proto velmi úzce komunikuje s Technickou univerzitou v Liberci,“ doplnil Luděk Nečesaný.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta potvrdil, že kraj dával ročně do liberecké krajské nemocnice zhruba 46 milionů Kč ročně, od roku 2003 do roku 2012 tak kolem 450 miliónů Kč. „Na realizaci tohoto projektu v hodnotě 1,5 miliardy korun jsme připraveni splácet 50 milionů ročně po 20 let,“ řekl hejtman s tím, že již v březnu budou zastupitelstva akcionářů (Liberec, Turnov a LK) projednávat projektový záměr na výstavbu nového pavilonu a na podzim by mělo následovat schválení architektonické soutěže. Výstavba by pak měla začít v roce 2016 s termínem dokončení v roce 2019.

K záměru se pro TvA vyjádřil také starosta Turnova Tomáš Hocke. „Bez modernizace liberecké nemocnice nebude možné dostatečně rychle implementovat novou techniku do objektů nemocnice, nebudeme tak schopni postihnout včas v praxi nové trendy ve zdravotnictví a v důsledku můžeme o centrovou péči v Libereckém kraji zcela přijít. Pak nezbude než jezdit do Prahy, Hradce Králové nebo Ústí nad Labem. Rád bych zdůraznil, že zde nejde o centralizaci zdravotní péče do liberecké nemocnice, ale o vybudování skutečně špičkového zdravotního pracoviště. Stávající standardní zdravotní péče bude zachována v nemocnici v Turnově, Jablonci nad Nisou, Semilech, Jilemnici, Frýdlantu a České Lípě,“ přiblížil starosta.

Finanční modely spojené s modernizací liberecké nemocnice budou podle něho jistě bouřlivě projednávány na všech zastupitelstvech v následujícím půl roce. Těžko předjímat výsledek. Pro Turnov podle starosty z této situace vyplývají čtyři možné způsoby řešení své finanční spoluúčasti, které budou součástí jednání s dalšími akcionáři v dalších měsících:
– poměrnou částku ve výši 6-7 mil. Kč ročně alokovanou na zvláštní účet KNL pro stavební rekonstrukci turnovské nemocnice po dobu 20 let;
– změnu majetkových podílů v rámci akciové společnosti, dnes 74 % Liberecký kraj, 16 % město Liberec, 10 % město Turnov, investovat se bude v liberecké nemocnici, proto by neměl být podíl Turnova reprezentovaný turnovskou nemocnicí pro případné oddělení v budoucnu zásadním problémem;
– změna společnosti z akciové společnosti na holding;
– kombinace výše uvedeného.

„Za mou osobu bych rád v této chvíli preferoval první variantu s alokací prostředků na rekonstrukci nemocnice v Turnově, případně v kombinaci změny majetkových podílů. K tomu bych rád zdůraznil, že město Turnov v minulosti do zdejší nemocnice v investičních nákladech vložilo více jak 150 mil. Kč, v provozních pak jednotky miliónů ročně,“ uzavřel starosta Tomáš Hocke.

(Zdroj: TvA s využitím TZ KNL a Libereckého kraje)

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.