TURNOVEM JDE FÁMA, ŽE GYNEKOLOGIE V NEMOCNICI KONČÍ. NENÍ TO PRAVDA

0

„Co pravdou je, že kolega Jindřich Koudela v naší nemocnici končí k 1. listopadu. Gynekologické oddělení ale funguje dál. A dokud bude v Panochově nemocnici existovat, zůstávám. Kapitán opouští loď jako poslední. I to jsem totiž už slyšel, že prý odcházím také,“ uvádí stav věcí na pravou míru primář Petr Lidák. Podle něho by zdejší nemocnice potřebovala až dva další gynekology, ti ale bohužel jsou již delší dobu „nedostatkovým zbožím“. Je to problém celorepublikový a jak Lidák dodává, stav se asi výrazně nezmění ani po sloučení s Krajskou nemocnicí v Liberci, kde nemají také gynekologů nazbyt.

„Potřebujeme navýšit kapacitu operací a tím v podstatě i obložnosti gynekologického oddělení, zatím ji zajišťuje z 99 procent nemocniční ambulance. Spolupráce s obvodními gynekology je minimální, ne v rovině mezilidských vztahů, ale v počtu odeslaných pacientek, kde stále přetrvává trend z předchozích let, tedy odesílat pacientky k operacím mimo Turnov,“ postěžoval si primář. V Turnově tak končí spíše malé jednodenní zákroky, které jsou pojišťovnami hrazeny na hranici rentability. Tento stav je o to méně radostný, když na druhé straně je drtivá většina pacientek s výsledkem operace, pobytem v nemocnici i celkovým přístupem velmi spokojena, což primář dokládá písemnými vyjádřeními pacientek, která lze učinit i anonymně.

„Operativu stále provádíme v plném rozsahu, tedy celé spektrum gynekologických operací, vyjma pokročilejších stádií zhoubných nádorů, které řešíme ve spolupráci se specializovanými pracovišti. Na ambulanci stále přijímáme nové pacientky, nyní jsme vyzývali ty, které již delší dobu nebyly vyšetřeny, aby se k vyšetření dostavily, čímž se daří vytřídit kartotéku a archivovat karty pacientek, které zemřely, odstěhovaly se, nebo změnily gynekologa, aniž by o tom informovaly svoji předchozí ambulanci,“ dodává Petr Lidák.

Jak zmínil závěrem, věří, že gynekologii v Turnově se podaří udržet i nadále. Díky společnému systému vzdělávání s libereckou nemocnicí po fúzi bude třeba turnovské pracoviště rodinného typu atraktivní i pro nějakého mladého lékaře či lékařku…

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.