PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV OD 1. DUBNA: DĚTSKÁ POHOTOVOST O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH

0

Téma ztrátovosti dětských ambulancí a dětských pohotovostí v turnovské Panochově nemocnici projednávali zastupitelé města opakovaně (město je zřizovatelem nemocnice). V polovině února zazněla informace, že Liberecký kraj, který za zajištění této péče odpovídá, a v minulosti řešil tuto službu cestou nemocnic, ve kterých bylo dětské oddělení, a těm na provoz ambulancí přispíval, by toto nadále pro semilský okres řešil až v Jilemnici. „Jednání to byla opravdu složitá, v letošním roce kraj provedl revizi fungování těchto ambulancí a vzhledem k minimálnímu vytížení ambulance v Turnově se rozhodl dětskou pohotovost zde dále neprovozovat,“ uvádí MUDr. Martin Hrubý, náměstek léčebně preventivní péče Panochovy nemocnice v Turnově.

Podle něho byl provoz dětské pohotovosti nezávisle na rozhodnutí kraje projednáván i na společné schůzce dětských lékařů, zástupců Panochovy nemocnice a vedení města. Důvody byly stejné jako v případě Libereckého kraje: Otázka dalšího fungování této pohotovosti při zcela minimálním využití. „I při započtení dotace od kraje byla ekonomika ambulance vzhledem k minimální činnosti, resp. minimálnímu příjmu od pojišťovny, v červených číslech. Ztráta byla zhruba jeden milion korun ročně,“ přibližuje MUDr. Hrubý. Jak dodal, na výše zmíněné schůzce dětští lékaři ze své zkušenosti potvrdili, že provozování této ambulance ve všední dny považují za neúčelné. Návštěvnost nedosahovala v průměru ani dvou dětí za den, v řadě případů navíc nešlo o akutní zdravotní obtíže vyžadující lékařskou pomoc. „Na druhé straně se všechny strany shodly, že provozování pohotovosti o víkendech a svátcích považují jak z medicínského, tak společenského hlediska za potřebné. Tento společný názor byl potom prezentován při jednání na kraji. A na základě těchto jednání kraj přehodnotil svůj původní záměr a potvrdil, že počítá s dětskou pohotovostí v Turnově i nadále o víkendech a svátcích. Na provoz této ambulance kraj finančně přispěje,“ dodal Hrubý.

AMBULANCE AKUTNÍ PÉČE (AAP) PRO DĚTI A DOROST V PANOCHOVĚ NEMOCNICI TURNOV OD 1. DUBNA 2012
* Tato služba bude zajišťována o víkendech a svátcích v době od 9.00 do 20.00 hodin. Ambulance je určena pro onemocnění nechirurgická (ne úrazy, ne bolesti břicha). Ve všední den nebude AAP provozována.
* Stejně jako v minulosti i nadále funguje každý den 24hodinová služba pro děti s úrazy, bolestmi břicha apod., tyto případy jsou řešeny chirurgickou ambulancí.
* Akutní stavy s akutním ohrožením zdraví a života – stejně jako v minulosti – řeší Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, tel. 155.
* V případě akutních stavů, které vyžadují ošetření pediatrem (Liberec) je možné cestou Panochovy nemocnice zajistit transport k tomuto ošetření.

POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ
* Pracovní doba lékařské pohotovosti pro dospělé je od pondělí do pátku od 17.00 do 22.00 hodin, o víkendech a svátcích v době od 8.00 do 20.00 hodin.
* Informace, kde je poskytována stomatologická a lékárenská pohotovost v Libereckém kraji obdržíte prostřednictvím spojovatelky turnovské nemocnice (tel. 481 446 111).

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.