OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE NEMOCNICE V SOUVISLOSTI SE ZRUŠENÍM PROVOZU PORODNICE

0

Vzhledem k neustálým diskuzím ohledně důvodů, které vedly radu města k usnesení směřující de facto k ukončení provozu porodnice, uvádím tyto skutečnosti: Podle písemného vyjádření z 2. prosince 2010 a následného ústního ujištění pana primáře gynekologie MUDr. Aleše Mikla nevyplynula obava z ukončení provozu porodnice v průběhu roku 2011. Situace se zásadně změnila výpovědí MUDr. Pavla Nožičky 8. prosince 2010 k 1. březnu 2011. Následně primář MUDr. Mikl deklaroval vůli udržení porodnice v případě, že mu zajistíme odpovídající náhradu, tj. dvouatestovaného lékaře, a to nejdříve pro zajištění služeb, později rovněž na místo plného úvazku.

V případě, že se nepodaří sehnat náhradu, oznámil primář nemožnost dalšího udržení provozu a tedy konec porodnice 1. března 2011. V tomto duchu jsme společně s náměstkem LPP MUDr. Martinem Hrubým informovali zřizovatele, tj. radu města. Usnesení, které mi v této souvislosti uložila rada města, znělo – vyvinout maximální snahu o zajištění lékařského personálu k dalšímu provozování porodnice. To jsem se snažil splnit s maximálním úsilím. Od chvíle, kdy jsem se dozvěděl o výpovědi lékaře, jsem zajistil otištění inzerátů ve Zdravotnických novinách v Čechách i na Slovensku, na serveru českých gynekologů… Osobně jsem obvolal gynekology v místě i ze vzdálenějších nemocnic, snažil jsem se využít osobní kontakty na ředitele nemocnic. Mediální informace, které informovaly o problémech naší porodnice, jsem využíval rovněž jako inzertní nástroj k tomu, aby případně volní gynekologičtí lékaři věděli, že mohou do naší nemocnice kdykoliv nastoupit. Skutečnost, že oddělení nemá z důvodů nízkého počtu porodů akreditaci k dalšímu vzdělávání lékařů, činí však oddělení neatraktivní.

Počátkem ledna se telefonicky přihlásil a následně nás navštívil dvouatestovaný lékař, který vyslovil ochotu pracovat na oddělení, včetně konání služeb. Požadavky zmíněného doktora původně směřovaly na funkční místo, v dalších jednáních od tohoto požadavku ustoupil. Tím byla požadovaná náhrada za chybějícího MUDr. Nožičku zajištěna. Požadavek oddělení a rady města jsem tedy splnil. O výsledku jsem neprodleně informoval jak primáře, tak náměstka LPP a starostku města.

 

V reakci na skutečnost, že může nastoupit na oddělení náhrada za MUDr. Nožičku, vydali lékaři gynekologicko-porodnického oddělení 4. února 2011 prohlášení, ve kterém zmiňují další důvody, pro které odmítají pod hrozbou hromadné výpovědi z pracovního poměru provozování porodnice. Uvedenou skutečnost osobně sdělili jak pan primář, tak i jeho zástupce na jednání rady města 7. února 2011.

 

Prohlašuji, že jsem vykonal pro zachování porodnice vše, co bylo v mých silách, původně požadovanou náhradu za chybějícího lékaře jsem zajistil (byť sehnat sekundáře je vždy úkolem primáře oddělení) a odmítám proto odpovědnost za zrušení oddělení. Spekulace o možném dřívějším odvolání primáře rovněž odmítám. Vzhledem k prohlášení lékařů gynekologicko-porodnického oddělení v turnovské nemocnici jsem přesvědčen, že jediným řešením pro zachování porodnice by bylo zajistit kompletně nový tým pěti dvouatestovaných lékařů, tj. plný tým, což je v této době hromadných výpovědí lékařů a situaci v českém zdravotnictví nemožné.

 

Na závěr chci říct, že i když byla existence porodnice v důsledku administrativních restrikcí vážně ohrožena, přesto považuji rozhodnutí lékařů gynekologicko-porodnického oddělení provoz porodnice uzavřít za velmi nešťastné.

 

Ing. Tomáš Sláma, MSc.

jednatel Panochovy nemocnice Turnov s.r.o.

tomas.slama@nemtur.cz

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.