Z EKONOMICKÉ STABILITY A SCHOPNOSTI ŘEŠIT PROBLÉMY V NEMOCNICÍCH V LIBERCI A V TURNOVĚ TĚŽÍ ZDRAVOTNICTVÍ V CELÉM LIBERECKÉM KRAJI

0

Turnovští zastupitelé se na svém zářijovém veřejném zasedání dotkli tématu aktuální situace ve zdejší nemocnici. Jak zaznělo, odchází několik lékařů včetně primáře interního oddělení, ohrožen je chod ambulancí, zejména ta interní v současnosti pacienty neobjednává, chybí zdravotní sestry. Kromě kritiky zazněly i názory, že nebýt fúze zdejší nemocnice s nemocnicí krajskou, byla by dnes situace v Turnově podobná té v Semilech či ve Frýdlantu, kde dochází k omezování zdravotnických výkonů a vše spěje spíše k zařízením dlouhodobé ošetřovatelské péče. Bylo slyšet i kritiku tzv. vznikající superaliance nemocnic v Libereckém kraji, která má sice vnést nějaká pravidla spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními, ale především prý zachránit nemocnici v České Lípě.

Otázek víc než dost. Požádali jsme proto o jejich zodpovězení člověka nejpovolanějšího, generálního ředitele Krajské nemocnice v Liberci Luďka Nečesaného:

* Pane řediteli, můžete potvrdit odchod primáře Tomáška z turnovské interny a odchod dalších lékařů z tohoto oddělení?
Ano, máte pravdu a bohužel neodchází jenom primář Jiří Tomášek, ale na odchodu jsou i další lékaři z interny – Iva Bartošová a Richard Milkovitz k 31. prosinci tohoto roku, čímž je zásadně ohrožen chod celého oddělení. Přiznám se, že danou situaci řešíme i dost pozdě, měli jsme ji řešit s předstihem a zavčasu vycítit nespokojenost daných lékařů. To, že všichni odcházejí do soukromého sektoru do ambulance, je skutečnost, se kterou nejde příliš bojovat.

* Co za tím stojí? Finanční nabídky, resp. přetahování lékařů z jiných nemocnic či ze zahraničí?
Důvody odchodu jsou různé u jednotlivých lékařů, ale primárně je to dané náročností jejich práce po změně objemu a zvýšení práce po uzavření okolních interních oddělení ve Frýdlantu a v Semilech oproti stavu klidného interního oddělení před spojením s libereckou nemocnicí. Máme již připravené řešení dvěma plně atestovanými a zkušenými lékaři a jedním lékařem bez atestace z Liberce. Stále si stojím za tím, že bez interního oddělení není nemocnice nemocnicí a uděláme maximum pro to, aby obor interního lékařství zůstal pro pacienty Turnovska plně dostupný po 24 hodin denně a sedm dnů v týdnu. Na rozdíl od jiných zdravotnických zařízení, která dostávají různé formy dotace a mohou si dovolit nabízet nadstandardní podmínky, je Krajská nemocnice Liberec bez jakékoliv provozní či neúčelové dotace a musí držet ekonomickou stabilitu. Tím jsou naše možnosti logicky limitovány. Pro mě je až neuvěřitelné, že bývalý ředitel z turnovské nemocnice je schopen nabízet zcela nestandardní podmínky a přetahuje naše lékaře z Turnova do nemocnice v Jičíně, kde dostává téměř 10 % obratu ve formě provozní dotace. To se potom rozdává.

* Můžete s tím, jako KNL, něco dělat?
Věřím, že naše nemocnice je pro zdravotníky dobrá adresa, je to zaměstnavatel, který má jasnou vizi, ví, co chce a má objektivní pravidla pro všechno. Zároveň klademe důraz na kvalitní medicínu, moderní léčbu ve všech oborech, účast našich lékařů na různých grantech, vědeckých a výzkumných projektech a také pracujeme s velkorysými motivačními faktory. Nicméně neumíme zabránit narůstajícímu tlaku náročné medicíny na naše zdravotnické zařízení a neumíme dostatečně doplňovat chybějící zdravotníky, což vede k přetížení zaměstnanců, v čemž vidím hlavní důvod těchto odchodů. Také jsem se přesvědčil bohužel o tom, že ne všechna oddělení v liberecké nemocnici jsou vstřícná při koordinaci léčby pacientů při žádosti o pomoc od lékařů z Turnova.

* Udržíte chod interního oddělení a ambulance v Turnově?
Chod interního oddělení udržíme za každou cenu, nemůžeme a nechceme si dovolit opakovat rozhodnutí nemocnic ve Frýdlantu a v Semilech. Pro nás je toto oddělení zcela nepostradatelné a klíčové v turnovské nemocnici. Věřím, že i lékaři, kteří odejdou z oddělení do soukromé praxe, nám pomůžou se zajištěním pohotovostních služeb, na čemž jsme domluveni. Lékaři, kteří přijdou z Liberce, jsou velmi kvalitní a zkušení. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem lékařům interního oddělení za to, jak zvládli náročnou změnu chodu na tomto oddělení po uzavření oddělení v okolí. Nové vedení interního oddělení brzy veřejnosti představíme.

* Výše platů zdravotníků je skloňována ve sdělovacích prostředcích každodenně. Můžete srovnat platy lékařů a sester v Turnově před fúzí a nyní? A je ještě nějaký významnější rozdíl mezi nemocnicí v Liberci a v Turnově?
Mzdy našich zdravotníků jsou na poměry českého zdravotnictví velmi slušné, ale jsou dosahovány bohužel za velké množství přesčasové práce, noční a víkendové směny, což je ale problém českého zdravotnictví jako celku, kde chybí adekvátní odpočinek zdravotníkům při udržení daných příjmů. Jsem také přesvědčen o tom, že pokud nedojde k omezení počtu poskytovatelů zdravotní péče, tak nebude možné razantně navýšit mzdy našim zdravotníkům. Politické rozhodnutí z posledních let o násilném zvýšení základních mezd zdravotníkům se bohužel projevuje v horší dostupnosti zdravotní péče, protože je to za cenu 3-4 % sníženého objemu poskytnuté péče, který pojišťovny tolerují. Mzdy turnovských zdravotníků byly v době převzetí turnovské nemocnice jedny z nejnižších v regionu, nyní patří společně se mzdami libereckých kolegů k nejvyšším v regionu, zvýšily se za ty tři čtyři roky o zhruba 35 %, průměrná mzda lékaře je nyní přibližně 83 tisíc korun a průměrná mzda zdravotní sestry zhruba 34 tisíc.

* Investicemi v turnovské nemocnici jsme se zabývali v rozhovoru s provozním manažerem Otakarem Špetlíkem, můžete stručně nastínit, jak daleko je projekt modernizace KNL a jak k ní přistupuje město Turnov jako jeden z akcionářů?
KNL, a. s., stejně jako ostatní páteřní nemocnice – to znamená nemocnice návazné péče dle rozsahu poskytované péče určené Ministerstvem zdravotnictví: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Jilemnice – mají možnost čerpat finanční prostředky ve výši zhruba 150 – 160 milionů korun. Myslím, že jediná liberecká nemocnice dokázala zabojovat i za nemocnici nepáteřní a zařídit vyjednání výjimky pro nemocnici turnovskou, která není svoji velikostí nemocnicí návazné péče a na dotaci nemá nárok. Nám se ale podařilo dostat do turnovské nemocnice přístroje za asi 35 milionů korun!

* Jsou nějaké nové, upřesňující odhady, na kolik modernizace KNL celkově přijde, a je něco nového ve financování a v délce realizace projektu? A jaká je tu role Turnova? Stále platí, že peníze v rámci modernizace budou investovány do rozvoje nemocnice v Turnově?
Modernizace KNL v Liberci je otevřený projekt. Nyní je spouštěna první etapa stavby tzv. Centra urgentní péče. Tato etapa je celkově vyčíslena na zhruba 1,4 miliardy korun. Jaké další etapy a kroky budou následovat a zda vůbec nějaké budou, je věcí finančních možností našich vlastníků.
Dohodou mezi vlastníky jsou investiční projekty v turnovské nemocnici zhruba ve výši příspěvku na modernizaci z vlastních prostředků krajské nemocnice. Začínáme pracovat na projektu intenzivní péče, instalujeme velké přístroje v turnovské nemocnici a další projekty určitě přijdou. Pokud budou dávat smysl, zvýší komfort a dostupnost péče a budeme mít zajištěné zdravotníky, nebudeme se jim bránit.

* Po ekonomické stránce nemocnice v Turnově i Liberci fungují dobře, odhadnete, s jakým ziskem by mohly v letošním roce hospodařit? Je to dlouhodobě udržitelné?
Cílem fungování Krajské nemocnice Liberec je ekonomická stabilita, kdy veškerý zisk je věnován zpět do nemocnic, jak do zvýšení mezd, tak do zvýšení objemu investovaných prostředků z vlastních zdrojů. Každý rok investujeme zpět do nemocnice na pořízení přístrojů, staveb, havárií a oprav asi 150 milionů a aktuálně nemáme ani korunu dluhu. V letošním roce jsme na konci srpna aktuálně v zisku zhruba 70 milionů korun, a proto se představenstvo rozhodlo vyplatit zaměstnancům plošně v průměru 10 tisíc „na hlavu“, což představuje s odvody přibližně 35 milionů, a také nakoupíme další zdravotnické přístroje za 10 milionů korun. Předpokládáme, že ve zbylé části roku vygenerujeme další zisk a že budeme moci po skončení roku 2017 vyplatit našim zaměstnancům opět zajímavé odměny za jejich náročnou práci.

* Semilská nemocnice aktuálně neuspěla ve výběrovém řízení na NIP lůžka (následná intenzivní péče), Česká Lípa bojuje, aby se jí zase začalo dařit. Nemohou tyto problémy ohrozit budoucnost nemocnice v Turnově, mj. třeba v rámci vznikající aliance nemocnic?
Řízení nemocnice musí být v rukou lidí, kteří ví, co jejich rozhodnutí znamenají minimálně ve střednědobém horizontu, a to bohužel pro některá zdravotnická zařízení neplatí. Mám takový pocit, že někteří jedinci se řídí heslem „jednou ředitel – vždycky ředitel“. Současný stav nemocnice v Semilech je způsoben špatnými strategickými rozhodnutími v předchozích několika letech a neuskutečněním restrukturalizace péče. Co se týká situace v nemocnici Česká Lípa, tak tady bude třeba, aby stabilizace této jedné z nemocnic Libereckého kraje nezpůsobila destabilizaci celého zdravotnictví. Každopádně existence nemocnice v České Lípě je zcela nezbytná a přeji novému vedení mnoho úspěchů ve stabilizaci jednotlivých oddělení. Z ekonomické stability a schopnosti řešit problémy okolních nemocnic v Liberci a v Turnově těží celé zdravotnictví Libereckého kraje.

* Děkujeme za rozhovor.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.