SETKÁNÍ BARIATRICKÝCH BOJOVNÍKŮ

0

Nabitý sál turnovského hotelu Karel IV. Na víkend sem přijeli lidé z celé republiky, vládla výborná atmosféra. Většina z návštěvníků měla za sebou jedno velmi těžké rozhodnutí – kvůli nadváze se rozhodli podstoupit radikální chirurgický (bariatrický) zákrok, kterým jim byl zmenšen objem žaludku a tím u nich v průběhu několika týdnů či měsíců došlo k radikálnímu úbytku váhy. „Průměrná váha pacienta, u kterého jsme v naší nemocnici provedli bariatrický zákrok, je podle dlouhodobého sledování 124 kilogramů. Po operaci došlo k úbytku váhy, v průměru na 98 kilogramů,“ uvádí náměstek ředitele turnovské Panochovy nemocnice, chirurg MUDr. Martin Hrubý. Pravidelné setkávání bývalých pacientů je podle něho výborné především pro jejich psychiku, poznají, že se svými problémy nejsou sami, mohou si vzájemně vyměňovat zkušenosti. Proto turnovská nemocnice zorganizovala setkání bariatrických „bojovníků“ letos na konci května již počtvrté.

Bariatrická chirurgie, neboli chirurgická léčba obezity, není chirurgie estetická (plastická), nejedná se o chirurgické zákroky pro zlepšení postavy. Tato chirurgie řeší skutečně závažný zdravotní problém – obezitu a její možné  důsledky. Proto jsou i přesně daná kritéria pro výběr pacientů pro tuto operaci. Nejdůležitějším kritériem je míra obezity. Zde je hranicí tzv. Body Mass Index (poměr váhy a výšky) vyšší než 40. To je pro představu u ženy vysoké 165 cm 110 kg, u muže při výšce 180 cm je to váha 131 kg. Druhou podmínkou je, že pacient v minulosti prodělal konzervativní pokusy o zhubnutí pod odborným vedením. Tím je míněno nejlépe pod vedením obezitologa, nebo ve speciálních kurzech. Je však statisticky prokázáno, že úspěch konzervativní léčby u  pacientů s BMI nad 40 je velmi malý, recidiva (tzv. jo-jo efekt) je obrovská. Chirurgická léčba proti tomu vykazuje dlouhodobé výsledky výrazně  lepší.

n201206131827_zap_165_2012_pnt„Hranice BMI se snižuje na 35 u pacientů, kteří trpí například cukrovkou nebo vysokým tlakem. Zejména u těchto onemocnění dochází po bariatrických operacích k výraznému zlepšení, nebo i úplnému vymizení těchto onemocnění, což má pro pacienta obrovský zdravotní význam. Chirurgie tak začíná mít v léčbě cukrovky tzv. II. typu významné slovo – zde již nehovoříme o chirurgii obezity, ale o metabolické chirurgii. Ani odborná, ani laická veřejnost si zatím nemůže zvyknout na fakt, že chirurg léčí cukrovku,“ konstatuje s úsměvem Martin Hrubý.
Od roku 2003 v turnovské Panochově nemocnici provedli přes 500 bariatrických zákroků. Z největší části šlo o resekce žaludku, tzv. tubulizace, při kterých se žaludek zmenšuje o 70 – 85 %. Zbylé operace spočívaly především v bandáži žaludku, což je chirurgický zákrok, kterým dojde k přiškrcení horní části žaludku – je to nejčastější výkon prováděný v Česku. Provedeno bylo také několik gastrických bypassů. V poslední době se provádí také tzv. plikace žaludku, která spočívá ve fyzickém zmenšení žaludku tím, že se jeho stěna „zapošije“ a shrne sama do sebe. To je v současnosti novější a žádaný výkon. Málokdo ví, že turnovská nemocnice patří mezi pět nejaktivnějších bariatrických center pro chirurgickou léčbu obezity v republice. Těch je v zemi okolo dvaceti.

Léčba obezity je týmová práce, kde hlavní slovo má obezitolog – v turnovské nemocnici primář MUDr. Daniel Pospíšil. Ten určí, kdo vyčerpal konzervativní možnosti a je indikován pro chirurgickou léčbu. Důležitým členem týmu je nutriční specialista, který pomáhá s úpravou dietních režimů a učí pacienty správně jíst – v Turnově je to Michaela Polívková. „U řady pacientů je vhodná i podpora psychoterapeuta, protože obezita není chorobou těla, ale chorobou ducha – je to v hlavě. Ale zvýšené nároky na erudici péče o tyto pacienty vyžaduje i od anesteziologů, specifická oblast je to pro rentgenology,“ doplňuje Hrubý. 

Při splnění výše uvedených podmínek je operace hrazená ze zdravotního pojištění. Hospitalizace u těchto výkonů je standardně od čtyř do šesti dnů. Pracovní neschopnost pro administrativně pracující  je asi 14 dnů, pro fyzicky pracující čtyři týdny, pro těžce fyzicky pracující zhruba šest týdnů.

„Obezita se epidemicky šíří ve vyspělých státech světa. Její důsledky jsou ve veřejnosti bohužel podceňovány. Přitom jsou zdravotní rizika, vyplývající z obezity, více než zřejmá. Dochází k metabolickým poruchám, poruchám hybnosti přetížených kloubů, většina lidí s obezitou trpí srdečními onemocněními či cukrovkou,“ vypočítává Martin Hrubý. Jak dodává, existuje mnoho způsobů, jak si udržovat váhu na úrovni, která neznamená zvýšená zdravotní rizika. Existují dietologické poradny, kde zájemcům pomohou se složením stravy, mnohdy stačí pravidelně sportovat a střídmě jíst.

A ještě tato problematika ze širšího pohledu. „Když se budete zamýšlet nad současnou situací v medicíně, tak jasně dominuje nutnost maximální efektivity lůžkového zařízení, tzn. mít pokud možno plno, ale ne tím stylem, že pacienti jen vylehávají na lůžku, ale střídá se jeden pacient za druhým. To je samozřejmě u malých nemocnic  s malým spádem, daným velkou koncentrací nemocnic na malém území, velký problém. Východiskem je nabídnout péči specializovanou – v případě bariatrické chirurgie superspecializovanou. Ta přivede pacienty z větší vzdálenosti,“ říká Hrubý. Současně je podle něho třeba si uvědomit, že operatéři provádějí jedny z nejnáročnějších operačních zákroků v břišní chirurgii. To má samozřejmě vliv také na erudici členů chirurgického týmu i pro další operační výkony. Stoupá tím také množství operačních zákroků, což je důležité pro současné posuzování zdravotnických zařízení, kdy množství výkonů je mnohdy základním předpokladem další existence.

„A protože všechno je o penězích, tak samozřejmě je dobré říct, že tito pacienti nám peníze přinášejí. A peněz ve zdravotnictví není nikdy dost. Zatím se nám podařilo získat i určité dobré reference v zahraničí, máme také notnou dávku štěstí, nenastávají u nás prakticky žádné pooperační komplikace, které by další pacienty odradily. To má za následek, že do Turnova přijíždějí i zahraniční pacienti, u kterých se samozřejmě jedná o placenou péči. Jejich podíl je kolem 15 procent. Těmito výkony samozřejmě nesmí být omezen počet a kvalita jiných operačních zákroků, takže to klade někdy hodně nároků na celý chirurgický tým. Poděkování patří všem, od lékařů a personálu na operačních sálech, až po sestry na oddělení,“ dodal Hrubý.

Chcete-li o tématu vědět víc, podívejte se na internetové stránky Panochovy nemocnice – ZDE.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.