HISTORICKÉ SETKÁNÍ V NEMOCNICI

0

V pátek 3. června došlo v turnovské Panochově nemocnici k setkání nového primáře gynekologického oddělení a vedení nemocnice s privátními gynekology, působícími v regionu. „Po událostech z kraje tohoto roku, které jsou veřejnosti dostatečně známy, chceme nastartovat novou formu vzájemné spolupráce a důvěry,“ uvedl ředitel nemocnice Ing. Tomáš Sláma. Setkání se vedle něho zúčastnil nový primář oddělení MUDr. Petr Lidák a privátní lékaři MUDr. Jiří Hassa, MUDr. Petr Landr a MUDr. Roman Palušák.

„Spolupráce a korektní vztahy mezi kolegy v regionu jsou prostě nutností, z níž musí profitovat všechny strany, samozřejmě největší měrou pak pacientky. Odpadnou pomluvy, invektivy i všem etickým normám odporující přetahování klientely. Je, myslím, velkým minusem bývalého primariátu, že toto nefungovalo,“ zdůraznil primář Petr Lidák. Jak dodal, z jednání má dobrý pocit, ostatně uvolněné klima očekával. „V cestě za narovnáním vztahů a získáním vzájemné důvěry jsme ale udělali jen úvodní krok, který bude nutné podpořit dalšími. Prozatím jsme se dohodli na pravidelných setkáních jednou za dva měsíce. K účasti na nich pozveme občas i své sestřičky, aby věděly, s kým jednají po telefonu, protože osobní kontakt je vždy lepší,“ přiblížil Petr Lidák.

n201106090836_zap_163_2011_pntSituace na gynekologickém oddělení turnovské nemocnice se stabilizuje. K 1. červnu nastoupil MUDr. Jan Havlík, takže se naplno rozjely i složitější operační výkony, dosud odkládané pro časovou náročnost. Lůžkové gynekologické oddělení postupně zvyšuje obložnost. Ambulance byla díky nově příchozímu lékaři posunuta ve čtvrtek do 18.00 hodin, aby ji mohly snáze navštívit i ženy, které se těžko uvolňují ze zaměstnání, nebo za prací dojíždějí. V příštích měsících je v plánu posílení této „podvečerní“ ordinace ještě minimálně v jednom dnu. „V péči o těhotné jsme schopni poskytovat komplexní vyšetřovací metody, tedy včetně tzv. genetického ultrazvuku nebo odběru plodové vody. Zde na rozdíl od ambulantních pracovišť, mezi než patří například i klinika Gennet, máme možnost pacientky po tomto výkonu i krátkodobě na jeden až dva dny hospitalizovat a tím snížit komplikace. V péči o ženy se sestupem dělohy či únikem moči jsme již provedli čtyři úspěšné operace a další máme předobjednané,“ vypočítává služby nového oddělení primář Lidák. Další posílení týmu lze očekávat od 1. července, kdy do turnovské nemocnice nastoupí na plný úvazek MUDr. Svoboda, dosavadní primář gynekologie v Rumburku. Přijít by měla ještě jedna lékařka na zkrácený úvazek v ambulanci.

 

„Vzhledem k tradičně dobrému profesionálnímu zvuku Panochovy nemocnice jsem rád, že v osobě primáře Lidáka přichází do Turnova i výrazná gynekologická osobnost, která této nemocnici chyběla a bude ku prospěchu nejen pacientkám ve městě, ale i v širším okolí. Je tu i nadějná perspektiva spolupráce gynekologického oddělení s chirurgickým oddělením při řešení mezioborových problémů,“ zhodnotil výsledek prvního setkání lékařů v nemocnici MUDr. Jiří Hassa.

 

Dobrý pocit má také další privátní gynekolog MUDr. Petr Landr: „Po schůzce s primářem Lidákem jsem získal dojem, že vztahy mezi ambulantními gynekology a gynekologickým oddělením turnovské nemocnice mají šanci se po dlouhých letech vrátit do kolejí obvyklých tam, kde se oboustranně jedná korektně. Jsem tomu velice rád, protože z toho nejvíce budou profitovat pacientky.“

 

„Je celkem obvyklé, žádoucí a oboustranně výhodné, aby lůžkové oddělení dobře spolupracovalo s ambulantními lékaři. Aby byl nastolen vzájemný korektní vztah. Není žádným tajemstvím, že dříve tomu tak nebylo. K některým lékařům v regionu se minulé vedení gynekologicko-porodnického oddělení stavělo zády. Ale minulost asi není třeba dále rozebírat. Osobně si myslím, že v Turnově nyní existuje příznivá situace pro spolupráci ambulantních lékařů a lůžkového oddělení. Důležitá je vůle a ochota k tomu přispět. A obojí zde po dlouhé době cítím a rád bych věřil tomu, že se to týká všech zainteresovaných stran,“ shrnul setkání MUDr. Roman Palušák.

 

GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ PANOCHOVY NEMOCNICE V TURNOVĚ

* Ambulance fungují v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin, ve čtvrtek do 18.00 hodin.

* Vyjma akutních případů, kdy je možné přijít kdykoli 24 hodin sedm dnů v týdnu, by se na standardní vyšetření měly ženy dopředu objednat na tel. 481 446 541.

* Každý pracovní den bez objednání jsou vydávány recepty na antikoncepci či jinou chronickou hormonální léčbu a aplikovány lékařem naordinované injekce.

* Lůžkové oddělení má v současnosti 10 lůžek, provádějí se zde běžné i nadstandardní gynekologické výkony.

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.