ZALOŽENÍ SUPERALIANCE NEMOCNIC JE OFICIÁLNĚ POTVRZENO (AKTUALIZACE)

0

Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem, Krajskou nemocnicí Liberec a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa dnes v sídle kraje podepsali hejtman Martin Půta a předsedové představenstev obou nemocnic MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. a Ing. Pavel Marek. Memorandem se všechny tři strany zavázaly ke spolupráci. Ta je nutná například při nákupech materiálu, ve vztahu k pojišťovnám nebo na úrovni lékařů.

Superaliance představuje efektivně fungující uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje nebo s jeho majetkovou účastí, a nastavuje pravidla pro řízení jejich strategických oblastí. „Memorandum dává jasnou právní a závaznou formu nutné spolupráce. Klademe velký důraz na medicínskou úroveň, ale i obchodní politiku. Superaliance je totiž prvním krokem k předpokládanému vzniku holdingu nemocnic. Zatím vnímám snahu všech zúčastněných spolupracovat,“ komentuje MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví, který zastupuje Liberecký kraj ve vytvořené Superalianci.

Memorandum za Liberecký kraj podepsal hejtman Martin Půta. „Věřím, že tento způsob partnerství zlepší komunikaci mezi oběma krajskými nemocnicemi. Je potřeba si uvědomit, že hlavním smyslem je zkvalitnění péče o pacienty,“ řekl při příležitosti podpisu hejtman.

Superaliance byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje již na červnovém zasedání. Následně i oběma představenstvy. Prodlení zavinila částečná blokáda akcionáře, statutárního města Liberec, při jednání valné hromady, která Superalianci schválila až v říjnu. „Nechtěli jsme čekat na to až nám menšinový akcionář Superalianci odsouhlasí. Neformálně jsme proto zahájili činnost už v červenci. Dnes po slavnostním podpisu povedeme již oficiální jednání,“ dodává náměstek Přemysl Sobotka.

Předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richard Lukáš, Ph.D. při podpisu dohody uvedl: „Superaliance je nezbytným nástrojem k nastavení funkčního soužití našich nemocnic.“

Její založení rovněž vítá českolipská nemocnice. „Vznik Superaliance je logickým krokem, který směřuje k nastolení konkrétní a užší spolupráce mezi nemocnicemi. Jsem připraven poskytnout maximální součinnost,“ okomentoval generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., a předseda představenstva Ing. Pavel Marek. „A to, zda na konci cesty bude holding, který by nemocnice propojil maximálně, nám všem ukáže čas,“ dodal.

Superalianci tvoří Výbor zástupců, který pracuje ve složení:
* generální ředitel Krajské nemocnice Liberec,
* generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
* lékařský ředitel Krajské nemocnice Liberec,
* lékařský ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
* obchodně-investiční ředitel Krajské nemocnice Liberec,
* ekonomický ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
* zástupce za Liberecký kraj, náměstek pověřený řízením resortu zdravotnictví.

Markéta Žitná, tisková mluvčí Libereckého kraje, marketa.zitna@kraj-lbc.cz

AKTUALIZACE:
Superalianci vnímám jako deklaraci o spolupráci nemocnic v Libereckém kraji. Měla by to být dohoda o poskytování zdravotní péče, která povede k lepšímu rozložení zdravotnických výkonů, ke koordinaci nákupů drahé speciální techniky a zároveň bude pro občany kraje představovat jistotu, že je tu někdo, kdo o ně v případě nemoci bude pečovat na co nejvyšší úrovni. Z pohledu Turnova jako akcionáře Krajské nemocnice Liberec se vznikem superaliance nemocnic nic nemění, jakákoli změna v poskytování péče musí být projednána a schválena naším zastupitelstvem. Nemáme sice tzv. páteřní nemocnici, ale máme nemocnici, kde je poskytována akutní zdravotnická péče, nemocnici, která má základní lékařské obory. A v tom se nic nemění, takže superalianci nemocnic v Libereckém kraji nevnímám jako něco, co ohrozí nemocnici v Turnově.
Tomáš Hocke, starosta města

Související články (celkem 120)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.