17. LISTOPAD 2009 V TURNOVĚ

0

Rocková přehlídka na Střelnici, tvrdá muzika od dopoledne do pozdního večera, známá herečka Bára Štěpánová jako moderátorka a legendární Progress 2 na závěr. Toť jedna část připomenutí 20. výročí listopadových událostí. Ta druhá, a dobré je podotknout, že stejně neoficiální část, se odehrála od 17.00 hodin na náměstí. Multikára jako v listopadových dnech, jen místo silného hlasu a megafonu zvuková aparatura. 17. listopadu 2009 se na turnovském náměstí sešlo asi 150 lidí.

Přítomné přivítala stejná moderátorka jako v době před 20 lety – Daniela Weissová. Byl zde i Ivan Kunetka, jedna z osobností listopadu 1989 v Turnově. „Uplynulo neskutečných dvacet let od doby, kdy se nám všem změnil život, změnila se atmosféra této země, která je svobodná,“ řekla na úvod Daniela Weissová. Turnov byl podle ní už v době předlistopadové hodně svobodomyslným městem, byly zde skupiny lidí, které více méně otevřeně vystupovaly proti režimu, byla rozšiřována samizdatová literatura, pořádaly se koncerty folkových zpěváků, kteří oficiálně nemohli hrát…

n200911180003_rep_260_09_listopad

n200911180004_rep_261_09_listopad

n200911180004_rep_262_09_listopad

n200911180004_rep_263_09_listopad

n200911180004_rep_264_09_listopad

n200911180004_rep_265_09_listopad

  Asi nejzásadnější poselství k 20. výročí sametové revoluce pronesl první polistopadový starosta Václav Šolc: „Už při svém tehdejším prvním projevu k lidem jsem si řekl, že mým úkolem je především zbavit je strachu. Lidé se báli na veřejnosti říkat, co si myslí, strach byl pomocníkem tehdejšího režimu. Díky strachu byli všichni poslušní. Tohle všechno je dnes už dávno pryč. Přesto podle mého názoru v lidech přetrvává jistá nedůvěra k veřejnému životu. Prosil bych vás všechny, abychom se tohoto pocitu zbavili a řekli si: Na nikom jiném naše budoucnost nezáleží než na nás samých. Rádi říkáme, co by se mělo a jak by se to mělo udělat. Nemám rád to, ono by se mělo. Jaké ono? Přece: My bychom měli udělat, ne? … Dnes jsme svědky šíření různých idejí, nápadů, někdy i extremistických a populistických myšlenek, prosím vás, držte se za každých okolností svého rozumu, každý máte svoji hlavu. Udělejte si na věc vždy svůj názor…“

 

Kromě Daniely Weissové a Ivana Kunetky vystoupil ještě Otakar Špetlík, který mj. tlumočil pozdrav dalšího muže Turnova listopadu 1989 Jiřího Studeného, který se setkání nemohl zúčastnit. Na náměstí k přítomným krátce promluvil náměstek ministra životního prostředí František Pelc, byl tu i tehdejší student Petr Vydra, hudební část setkání obstaral Ondřej Halama.

 

n200911180005_rep_266_09_listopadJAK ŠEL V TURNOVĚ LISTOPAD 1989

* Pátek 17. 11. Večer se v Praze koná demonstrace, která zahájí dlouho očekávané společenské přeměny v zemi, Turnov však žije obvyklým poklidným pátečním životem. Až na Bukovinu u Dolánek. V sále zdejší hospody ten večer vystupuje Vašek Souček a písničkář Jan Nedvěd. Atmosféra byla vynikající, protirežimní narážky byly již naprosto otevřené.

* Sobota 18. 11. Od 20.00 hodin je na Střelnici countrybál. V pozdním večeru sem přicházejí lidé, kteří se vrátili z divadelního představení v Liberci. „Nehrálo se, diskutovalo se o tom, jak v pátek večer policajti zbili studenty na Národní třídě v Praze,“ říkají. Pro hodně lidí v sále je to první informace o tom, že se něco děje. Před půlnocí se dokonce drží minuta ticha za zbité studenty.

* Neděle 19. 11. Na veřejnost prosakují první informace o dění v Praze, lidé poslouchají hlavně vysílání Svobodné Evropy. Mluví se hlavně o tom, jestli byl nebo nebyl na Národní třídě jeden ze studentů zabit. Lidé v Praze na to místo nosí květiny. Až později se ukáže, že to byla dezinformace. Jinak je v Turnově ještě ten den klid.

* Pondělí 20. 11. Ve městě se objevily první letáky, hlavní výlepní plocha je ve výloze prodejny nábytku na náměstí (dnes výloha OD Helia), v podvečer se tady konalo první improvizované setkání.

* Úterý 21. 11. První podvečerní větší manifestace na náměstí na podporu studentů. Nejde o žádnou masivní účast, lidé mají většinou obavy, jak vše dopadne a jestli nakonec nezasáhnou složky ministerstva vnitra nebo Lidové milice.

* Středa 22. 11. Další shromáždění na náměstí, kam již přichází víc a víc lidí. Nyní se setkání na náměstí konají v podvečer každého dne. Jako improvizovaná tribuna slouží korba multikáry, řečníci mluví do megafonu.

* Čtvrtek 23. 11. V podvečer se vrací Ivan Kunetka z Prahy, kde se v divadle Disk v Karlově ulici zúčastnil shromáždění, kde byla zdůrazňována nutnost rychlého zakládání skupin Občanského fóra v menších městech a obcích. OF bylo založeno v Turnově ještě ten den večer po 23. hodině.

* Pátek 24. 11. Místní OF se registruje v Koordinačním centru v Praze, byly zahájeny podpisové akce, shromáždění na náměstí začínají vždy v 16.00 a 20.00 hodin, úzce na nich spolupracují studenti vysokých škol z Liberce a Ústí nad Labem, ten den také došlo k navázání spolupráce se stávkovými výbory, které začínají vznikat v turnovských podnicích. Večer lidé na náměstí jásali – Jakeš odstoupil z funkce generálního tajemníka KSČ, lidé začínají věřit, že tentokrát už půjde o opravdové změny.

* Neděle 26. 11. V podvečer byla na náměstí mohutná manifestace. Po jejím skončení se sešel štáb OF k poradě, jak co nejlépe zabezpečit generální stávku. Na poradě byly sestaveny požadavky, se kterými se v pozdních večerních hodinách zástupci OF odebrali na městský národní výbor, kde v té době probíhala schůze Městského výboru KSČ.

* Pondělí 27. 11. Generální stávka. Na náměstí byly odpoledne tisíce lidí (asi nejvíc v novodobé historii města), jako čestný host přečetl přítomným programové zásady OF Jiří Kantůrek, jedna z vůdčích osobností Pražského jara, disident a budoucí ředitel České televize. Atmosféra na náměstí byla vynikající. Týž den se v turnovském kině na Trávnicích od 16.00 hodin konalo první diskusní shromáždění. Další podobné setkání v kině se konalo ve čtvrtek 30. listopadu a do konce roku 1989 ještě třikrát. Výtečně je moderoval tehdejší učitel hotelové školy Jiří Studený, sál starého kina byl vždy nabitý k prasknutí.

* Pondělí 4. 12. KC OF v Turnově oficiálně doporučilo stávkovým výborům zdejších podniků, aby nekompromisně požadovaly splnění studentských požadavků, odchod zdiskreditovaných členů KSČ, poslanců lidosprávy ad.

* Po celý prosinec 1989 byl vyvíjen tlak na odstoupení vedoucích představitelů města, nakonec odstoupila celá rada MěNV a bylo třeba urychleně hledat náhradu, hlavně však morální osobnost, která by se mohla do čela města postavit a požívala vážnosti a důvěry občanů.

* Čtvrtek 25. ledna 1990. Byla zvolena nová rada MěNV v čele s novým předsedou JUDr. Václavem Šolcem.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.