PRO ÚZEMNÍ PLÁN S ODLEHČOVACÍ KOMUNIKACÍ HLASOVAT NEBUDEME, ŘÍKÁ ZASTUPITEL HUDEC

0

Nakolik je to pravda, nevím. Ale traduje se, že Turnov byl a je spíše pravicové město. Na rozdíl prý od Semil. Asi to má nějakou spojitost s minulým režimem, ale to je jen moje domněnka. Na každý pád je zřejmé, že poslední komunální volby ukázaly, že Turnov má i voliče levicové. Nebo třeba ne, možná jen lidé chtěli změnu. To se asi dovíme zase u těch dalších komunálních voleb. Do nich je ale daleko, a tak vám v tom mezičase představím Tomáše Hudce, zástupce ČSSD v turnovském zastupitelstvu, a také kandidáta do podzimních krajských voleb za tutéž stranu.

* Pocházíte z Turnova?
Jsem rodák z Hodkovic, v Turnově jsem od chvíle, kdy jsem se oženil, takže čtrnáct let.

* Vaší původní profesí je řezník?
Ne, jsem vyučený mechanik pro stroje a zařízení. Dělal jsem přijímačky do AERA Vodochody na leteckého mechanika. Ale v té době můj strýc s celou rodinou emigroval do Kanady. Nepřijali mě se slovy: Hudče, vy byste nám mohl frnknout, takže jsem skončil u mechanika seřizovače v Liazu Rýnovice. To byla špatná doba, emigrace příbuzných se podepsala kompletně na celé rodině.

* Chápu to tedy dobře, že k profesi řezníka jste se dostal, když jste se přiženil do rodiny Krejcarů?
(Smích.) Ano. Řezníka ze mě udělala svatba. Ale vážně. Začít nějaké řemeslo od základu a pořádně, to není jednoduché. Pořezanej jsem byl ze začátku tedy dost, to mi věřte (smích).

* Turnov má v zastupitelstvu po dlouhé době čtyři mandáty ČSSD, což mnozí považovali za velké překvapení posledních komunálních voleb. Jeden z nich je váš. Ptám se tedy: proč politika a proč levice?
Nepovažuji za zásadní rozdělovat vše na levici nebo pravici. Mé politické zaměření ale určitě vychází z toho, že jsem byl vychován k tomu, abych pomáhal slabším a nekoukal jen na svůj prospěch. To se mi potvrdilo i ve výkonnostním fotbale, který jsem dlouhá léta hrával. Ctím fair play a v tom je mi program ČSSD přece jen blíž než u pravicových stran.

201208090004_zap_225_2012_hudec

* Sledujete určitě celorepublikovou nebo krajskou politiku. ČSSD se také podílela v průběhu posledních dvaceti let na vedení této země a tedy i na úpadku politiky jako takové…
Nemá cenu rozebírat, co, kdo a z které strany provedl, neprovedl, vytuneloval, podivně zprivatizoval nebo jednoduše rozkradl. Protože to bychom se nikam nedostali. Vnímám to tak, že pravice kope spíš za ty bohaté, úspěšné a zdravé lidi. Kdežto sociální demokracie má program postavený jinak, mnohem víc nastavený směrem k lidem a jejich potřebám. Já nemusím nutně žít v zemi, která bude mezi nejbohatšími, i když by to bylo fajn. Raději si tedy chvíli počkám, až se poctivě propracujeme k té tolik zmiňované prosperitě. Ale lidé budou mít po tu dobu alespoň základní sociální jistoty.

* ČSSD má v turnovském zastupitelstvu samé nováčky. Jak jste vnímal první veřejná zastupitelská zasedání? Troufám si tvrdit, že jste moc nevěděl, která bije…
Začátky jsou vždycky těžké (smích). Dalo to práci, dostat se do systému, který funguje několik let, byly tam už vytvořené i poměrně zvláštní vazby, mnozí ze zastupitelů tam jsou několik volebních období.

* Jak to vnímáte teď, po dvou letech?
Špatně. Koalice nám nenechává žádný prostor, vlastně ani možnost, abychom něco prosadili.  V určitých bodech a projektech se chová jako naprosto slepý a hluchý hlasovací stroj.
 
* Mediálně nejvíc sledované téma v souvislosti s vámi byly farmářské trhy na náměstí Českého ráje, které opozice takzvaně zatípla. Můžeme se k tomu vrátit?
Rád. Od začátku jsem říkal, že za tuto kauzu můžou špatně nastavené podmínky pro konání stánkového prodeje. Zpočátku totiž trhovci na náměstí neplatili za odběr elektřiny, neplatili pronájem, nikdo nekontroloval, co tu nechají za odpad a ještě po nich uklízely technické služby. A to vše v době, kdy turnovský živnostník nebo podnikatel musí městu platit i za reklamní ceduli, kterou si vystrčí před svůj obchod. Zdaleka jsem nebyl sám, komu to vadilo. Ostatní živnostníci se na mě obraceli a chtěli nápravu.

* Takže trhy v žádném případě ne…
Ale to jsem nikdy neřekl. Původně byl záměr města nechat prodávat lidi přebytky ze svých zahrad nebo podpořit regionální výrobce. Ten záměr, navázat na historické trhy, které se kdysi odehrávaly na Mariánském náměstí, se mně líbil. Namísto toho se objevily v samém centru města stánky překupníků se zeleninou, k tomu každý stánek jiný, auta s uzeninou, výprodeje čehokoli umístěné na místech největšího dopravního i pěšího provozu. Takhle si trhy nepředstavuji. Když se opozici za podpory některých koaličních zastupitelů podařilo trhy na náměstí zrušit, nastal mumraj. Byl jsem napadán, že mi vadí konkurence a podobné nesmysly, k tomu se nemá cenu vracet. Ale paní starostka nese zrušení trhů asi velmi těžce, už se několikrát hlasovalo o jejich navrácení, zatím marně. Jsem tomu rád, protože bez schválení závazné trhovecké vyhlášky názor nezměníme. Dnes můžete například na náměstí u kašny, v samém centru města a v plné v turistické sezoně pozorovat, jak s velkou slevou likvidují vařečky. Asi musejí mít obrovské zásoby, protože se tam prodávají, přesněji teda likvidují, už víc jak tři měsíce (smích). Je to pořád dokola…

* Zelináři na parkovišti a zároveň komunikaci k Bille u nádraží vám nevadí?
No tak o tom mi ani nemluvte. Informoval jsem se, jestli prodejci platí alespoň parkovací plochu. Prý ano, i místo na chodníku, které zabírají rozloženou zeleninou. Mám silné pochybnosti o tom, že se jedná o farmářské produkty. Spíš to jsou produkty z velkoobchodu. Být panem Batličkou, který má naproti kamenný krám, kde musí platit prodavačky a nájem, nedám městu ani kačku, to mi tedy věřte. Takhle si podporu podnikatelů, kteří ve městě bydlí a pracují pro něj, nepředstavuji. Ale na druhé straně chápu ten zájem lidí, kteří na parkovišti nakupují. Chceme tedy navrhnout, aby v rámci revitalizace sídliště byla v jeho prostorách vytvořena malá plocha pro drobný prodej ze stánků, zavedla se tam elektřina a vytvořilo se alespoň trochu kulturní a důstojné místo pro trhovce. Nikde jinde jsem neviděl podobnou blbost, aby se prodávalo prakticky na silnici.

201208090014_zap_226_2012_hudec

* Odlehčovací komunikace z prostoru Luk do Žižkovy ulice. Společně s občanskou iniciativou „Turnov lidem“ jste – teď mluvím o celé opozici – jasně deklarovali, že si tuto komunikaci v navržené podobě nepřejete. Ptám se tedy: Jakou jinou alternativu byste navrhoval, aby se městská doprava v centru zlepšila?
Nejideálnější řešení by pochopitelně bylo přemostění v Dolánkách a k tomu odlehčovací komunikace na Semily mimo město. Další možností, o které by bylo možné znovu uvažovat, je údolí Stebénky. Ale je zřejmé, že jakákoli varianta je hudba daleké budoucnosti. Nejsou a nevěřím, že budou v nejbližších letech, a možná desetiletích, peníze. To, co momentálně předkládá město v rámci územního plánu, není ani kompromis, je to paskvil. Za tolik let se Turnov zmohl na nejjednodušší řešení, které vlastně kopíruje hlavní průtah městem přes Hlubokou ulici, jen to posunuli o pár desítek metrů a opět do zastavěné lokality. Kolem plánovaného průtahu jsou školy, stadion, rodinné domy. S tím prostě nelze souhlasit.

* Myslela jsem zlepšení dnes, teď, hned…
Zabránit nákladní dopravě mimo zásobování průjezd Hloubkou, legislativní možnosti na to jsou. Ať jedou na Sedmihorky, to jsou krajské komunikace a tranzitní doprava je věcí kraje. Určitě jsou rezervy ve značení, v jednosměrných ulicích. Měly by se víc podpořit školní autobusy. Místo toho je chtějí zrušit. Přesně opačně než podle hesla: Když se chce – tak to jde. Dalším, bohužel už asi typickým příkladem byrokratického přístupu k občanům je zrušení zastávky na Havličáku směrem na Semily, občany okolních obcí honíme až k nemocnici. Opravdu nechápu! Alternativy na zlepšení současného nedobrého stavu v městské dopravě se určitě najdou. Jen chtít.

* Zastupitelstvo bude za několik měsíců schvalovat nový územní plán města. V něm bude zahrnuta i odlehčovací komunikace přes Luka. Jaký postoj zaujmete?
Kraj má tuto odlehčovací komunikaci ve svých plánech zakreslenou jako průtah na Semily. Tady si Turnov doslova skočil na špek. Vymyslel se tobogan, kraj to pojal jako svou komunikaci. Město teď tvrdí, že to není průtah na Semily, že my chceme komunikaci na Semily vést přes Valdštejnsko a Bělou. Navíc nevím, co se má toboganem vedle atletického stadionu vlastně odlehčovat. Vždyť se doprava zase navede Husovou ulicí do města. Je to nedomyšlené, nedodělané. K tomu si myslím, že na současné situaci se podepsala částečně i akce Čistá Jizera.

* Jak?
Můžu začít tím, že kanalizace mohla ještě počkat. Na kraji mi bylo řečeno, že když jsme si udělali akci Čistá Jizera, tak už nemůžeme očekávat v blízké době obchvat na Semily, protože kraj dal peníze například na ulici 5. května.

* Ale Čistá Jizera byla financována z prostředků Evropské unie, resp. Státního fondu životního prostředí a města Turnova. Kraj nehrál zase tak velkou roli a ulice 5. května je krajská komunikace. K tomu se jedná se o historicky největší finanční investici a zároveň dotaci pro město…
Já vím, že existuje zákon, který nařizuje městům, aby byla odkanalizována do určitého roku. Ale jen tak na okraj, Čistá Jizera neodkanalizovala zdaleka celé město, v Turnově jsou části ulic nebo domy, kde vůbec kanalizace není, takže měly mít jasnou přednost. Chápete ten postup? Já ne. K tomu bylo zastupitelstvo několikrát postaveno před rozhodování o doplacení vícenákladů, teď naposledy u ulice 28. října, což s Čistou Jizerou souvisí nepřímo. Ale zajímalo by mě, z jakého balíčku se například odměňovalo vedení VHS. Asi ze zdražení vody.

* Tak na rovinu. V horizontu několika měsíců se má územní plán schvalovat. Jako balíček. Je tohle bod, mám na mysli odlehčovací komunikaci přes Luka, kvůli kterému je ČSSD rozhodnuta nehlasovat pro schválení celého územního plánu?
Určitě ano. Tečka.

* Víte, jaké to může mít následky?
Ano, přesto říkám, že pro tuhle variantu odlehčovací komunikace hlasovat nemůžeme. Ale jsem zvědav, jak budou hlasovat třeba ti zastupitelé, jejichž celé rodiny podepsaly petici proti obchvatu. Asi podle nejlepšího vědomí a svědomí. My pro to ruku nezvedneme a děkujeme koalici, že nám dala do ruky jednu z priorit našeho příštího volebního programu. Jen tak dál.

* Máte ještě dva roky zastupitelského mandátu. Co je pro vás ještě zásadní?
Důležitá je pro mě taky nemocnice. Když to vidím, jak mizí jedno oddělení za druhým, tak z toho opravdu nemám radost. Nemocnice v takovém městě, jako je Turnov, musí být a měla by nabízet co nejširší možnosti lékařské péče.

* Tohle mě zajímá, na stole je teď rekonstrukce bývalého dětského oddělení. Nemocnice získala dotaci. Pokud město bude ochotné ručit za úvěr, rekonstrukce se bude realizovat. Jak se ČSSD zachová?
Zastupitelstvo už jednou odhlasovalo, že za úvěr bude ručit. To je jedna věc. Ale těžko můžeme odhlasovat něco, o čem nemáme podrobné informace. Osobně chci vidět všechny karty na stole, aby se to, jak bývá v Turnově zvykem, zase nezamotalo do nějakých obezliček. Doslechl jsem se, že cena za rekonstrukci se vyšplhala až na 85 milionů korun, což se mi zdá více než hodně. Chci přesně znát strategii nemocnice, nejde jen o rekonstrukci budovy dětského oddělení, ale jedná se i o fúzi se strategickým partnerem. Pokud bude město v případě nutnosti jakýsi spolupodílník, chci mít jistotu, že zastupitelé budou mít vždy možnost určovat, co se v Panochově nemocnici bude dít. A hlavně si myslím, že jednatel nemocnice by měl znovu požádat zastupitele o ručení za úvěr. Když to shrnu: ano, jsme ochotni tento projekt podpořit, ale za určitých okolností. Myslím, že nejsou nesplnitelné.

* Ještě něco jiného kromě nemocnice?
Rozhodně odmítám podporovat neúčelné projekty, o kterých pochybuji, že se kdy vůbec budou realizovat. Jako příklad můžu uvést šuplíkový projekt přestavby bývalého sirotčince ve Skálově ulici. Stál přes milion, úplně vyhozené peníze. A zdaleka ne jediné. Koalice by také měla pochopit, že doba skvělých dotací z Evropské unie už končí. Protože město na spoluúčast, která k dotacím z EU patří, prostě nemá. Z poslední doby je to třeba Dům přírody v Dolánkách.

* Tento prostor je ale doslova perlou Turnova. Dlaskův statek, Jizera, tolik kritizované pláže, které se ukázaly jako docela životaschopné a vyhledávané. Co tedy navrhujete, aby město se svým majetkem, tj. bývalou školou v Dolánkách, udělalo? Chátrat by asi neměla.
To rozhodně ne. ČSSD dávala návrh na prodání tohoto objektu s tím, že by tam vznikl například penzion. Má to svoji logiku: vodáci, turisté, vlaková zastávka. Turnovu chybí levné ubytování a stravování, které je běžné u vodních toků. Část peněz z prodeje by se klidně mohla investovat do lávky z Bukoviny na Zrcadlovou kozu.

* Vy teď kandidujete za ČSSD do krajských podzimních voleb. Zeptám se prozaicky: Proč?
Víte, já krajské volby vnímám jako možnost ovlivňovat i turnovský život. V tomhle si myslím, že bych přál klidně úspěch všem kandidátům z Turnova. Na to, jak je Turnov velký, má málo zastupitelů na krajské úrovni. Myslím, že je to škoda.

* Děkuji za rozhovor.
Bohuslava Charousková
bohuslava.charouskova@seznam.cz
(předvolební inzerce)

Tomáš Hudec (1970). Je ženatý, má syna. Mezi jeho zájmy patří rybařina, houbaření, dokumentární filmy o přírodě, dále fotbal, lyžování, cyklistika.

Související články (celkem 70)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.