KONEČNĚ I LIBERECKÝ KRAJ BUDE MÍT SVŮJ HOSPIC

0

Není jednoduché hledat ta správná slova, když má člověk napsat o zařízení, které slouží jako místo pro velmi těžce nemocné, umírající. Konečně, zdá se mi to zbytečné. Polský básník a kazatel Jan Twarowski to vyslovil tak, že není zapotřebí hledat slova jiná: „…spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí! …až budeme na konci, nebudeme trpět tím, co jsme špatného udělali, pokud jsme toho litovali, ale tím, že jsme mohli milovat, ale nemilovali jsme, že jsme mohli pomoci, ale nepomohli, že jsme mohli zavolat, ale nezavolali, že jsme se mohli usmát, ale neusmáli, že jsme mohli podržet ruku, ale nepodrželi…“ Hospic. V našem kraji dlouhá léta skloňované slovo, které se čas od času vynořilo, většinou před volbami. Teď je sice před nimi také, ale vypadá to, že skloňovat se přestane a začne se snad konečně stavět.

Na podrobnosti ohledně kamenného hospice, který by měl sloužit pro celý Liberecký kraj, jsem se zeptala pana Pavla Petráčka, člena rady kraje pro resort sociálních věcí.

n201201121619_zap_11_2012_petracek* V jaké fázi se v této době výstavba hospice v Liberci nachází?
Liberecký kraj je jedním z mála krajů, kde kamenný hospic doposud není a jeho vybudování je potřebné. Od roku 2009 probíhají jednání ohledně získání vhodné lokality pro jeho výstavbu. Nejprve jsme získali pozemek od města Jablonce nad Nisou. Bohužel však při bližším posouzení tohoto pozemku bylo zjištěno, že záměru vybudování kamenného hospice ne zcela vyhovuje, a proto byly v průběhu roku 2011 hledány další varianty umístění tohoto zařízení. Jako vhodná byla shledána budova bývalého kojeneckého a dětského domova v Liberci, v ulici U Sirotčince, která je ve vlastnictví města Liberec. Na podzim 2011 došlo k projednání darovací smlouvy, upravující převod této nemovitosti v orgánech města a Libereckého kraje. Ale ptala jste se, v jaké fázi se celý projekt nachází. Momentálně máme zpracovánu předběžnou studii budoucího hospice. Kapacita by měla být maximálně 28 osob, náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na zhruba 75 mil. Kč. Konkrétnější představu o budoucím uspořádání hospice a předpokládané ceně budeme mít v nejbližších měsících, kdy by měla být zpracována projektová dokumentace. A na jejím základě bude do konce tohoto roku soutěží vybrán dodavatel stavby.

* Není to tak dlouho, co se v Turnově v areálu nemocnice otevíraly hospicové pokoje, které spravuje Hospicová péče sv. Zdislavy. Nejinak je tomu i v jiných městech kraje. Nebyl to zbytečný krok? Za nemalé finanční prostředky se vytvoří hospicové pokoje a nyní se chystá stavba kamenného…
Myšlenka rodinných pokojů je v podstatě jakýmsi prvním krokem k realizaci hospicové péče a nahrazuje, alespoň prozatím, ten kamenný. Rozhodně to nebyl zbytečný krok, což ostatně ukazuje i jejich značné využívání a postupné rozšiřování po kraji. Nejprve byl rodinný pokoj v objektu Léčebny dlouhodobě nemocných v Krajské nemocnici v Liberci, dále pak v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a následně také v Panochově nemocnici v Turnově. Rodinné pokoje jsou jakýsi předstupeň a počítáme s tím, že budou fungovat i po otevření kamenného hospice. Tento model funguje například v Holandsku. Věřte, že to má svou logiku. Hospice v Česku nemají tak dlouhou tradici, jako je běžné v západních zemích. Lidé si na tuto formu péče mají právo pomalu zvykat a postupně ji přijmout za svou.

*Jedná se o tom, kdo bude hospic provozovat?
Vzhledem ke skutečnosti, že největším poskytovatelem hospicové a paliativní péče v Libereckém kraji je Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. Předpokládáme, že by tato organizace byla budoucím provozovatelem kamenného hospice, neboť v této oblasti má bohaté zkušenosti. V současné době byl radou kraje schválen záměr výpůjčky budovy bývalého kojeneckého a dětského domova organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy jakožto další krok k realizaci kamenného hospice. Ohledně financování hospice předpokládáme mimo jiné jak účast státního rozpočtu, tak ale i rozpočtu kraje či obcí a v neposlední řadě úhrady od zdravotních pojišťoven. Když už mám tu příležitost, tak bych rád uvedl, že v loňském roce byla také vyhlášena veřejná sbírka Hospic v Libereckém kraji. Číslo účtu je 500222005/0300, jejím účelem je získat finanční prostředky na realizaci hospice.

* Máte alespoň základní představu o budoucích kritériích pro přijetí do hospice?
Hovořit o konkrétních kritériích pro přijetí je poněkud předčasné. Obecně můžeme uvést, že hospic pomáhá terminálně nemocným pacientům převážně s onkologickým onemocněním a pobyt nemocného v hospici je dobrovolný. Cílem hospicové péče je, aby nemocní žili co nejplněji až do poslední chvíle svého života obklopeni blízkými osobami. Ošetřující osoby usilují u nemocných zejména o zmírnění bolesti, o respektování lidské důstojnosti a o co nejčastější osobní blízkost ošetřující osoby. Když dovolíte, budu víc osobní. Jako radní kraje v oblasti sociální se setkávám s velkým množstvím lidí, kteří potřebují pomoci. Hendikepovaní, senioři, děti bez rodičů… Všem bych chtěl nějak ulehčit tíživou situaci, ve které se momentálně nacházejí. A někdy je to pro mne skutečně psychicky náročné, že ta pomoc není taková, jakou bych si přál. Bohužel trendy nynější vlády v sociální oblasti jsou, slušně řečeno, asociální. Samotný hospic ale beru jako velkou vizi, která se konečně naplňuje. Lidé si někdy myslí, že je to zařízení jen pro seniory. Ono se to má ale tak, že každý z nás, bez ohledu na věk, se může ocitnout v situaci, že hospic bude jediná alternativa. Pro důstojnost.

* Nelze se nezeptat. Kde byl tak dlouho ten „zakopaný pes“? Liberecký kraj se svého hospice dočkal jako poslední kraj v republice. Přitom o jeho potřebnosti je, myslím, většina lidí přesvědčena.
Zajištění hospicové péče jsme se snažili, jak už jsem uvedl výše, nahradit rodinnými pokoji a podporou terénní hospicové a paliativní péče. Někdy věci nejdou tak rychle, jak bychom si přáli a potřebovali, ale jsem rád, že se nám podařilo získat prostory pro výstavbu, resp. rekonstrukci budoucího hospice a věřím, že teď již nestojí nic v cestě tomu, že hospic bude i v Libereckém kraji.  Ačkoli jeho vznik byl volebním tahákem všech politických stran už od roku 2000, tak to byla právě tato krajská vláda, která celý proces posunula o velký kus dopředu a já osobně jsem velice rád za to, že jsem u tohoto procesu mohl být a koordinovat ho.

Děkuji za rozhovor
Bohuslava Charousková
Bohuslava.charouskova@seznam.cz

Související články (celkem 70)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.