„TO, CO FUNGUJE, SE MĚNÍ, A CO NEFUNGUJE, NECHÁ SE, JAK JE,“ ŘÍKÁ ŠÁRKA ČERVINKOVÁ

0

ČSSD nebyla do posledních voleb zrovna turnovskými voliči vyhledávanou stranou. Na konci 90. let v ní došlo na komunální úrovni v našem městě k rozkolu, který se povedl zacelit až s příchodem zcela nových tváří. Co bylo, bylo. Dnes sedí v zastupitelstvu čtyři „noví“ sociální demokraté. Jak se tato strana zabydlela v zastupitelstvu našeho města, jsem se došla zeptat Šárky Červinkové.

* Učíte na zdejší Střední zdravotnické škole. Mohu vědět, jaké předměty konkrétně?
Vyučuji odborný výcvik a některé odborné předměty, jako jsou ošetřovatelství, výchova ke zdraví nebo první pomoc.

* Jak dlouho se „pohybujete“ ve zdravotnictví?
Absolvovala jsem turnovskou zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra, a po maturitě pracovala ve zdejší nemocnici. Přibližně osm let učím, takže můj celý profesní život je spjat se zdravotnictvím.

* Tak to musíte mít přehled o tom, co se děje v tomto resortu. Jak jste v průběhu let vnímala změny v systému vzdělávání na zdravotnických školách, například zánik tradičního oboru všeobecná sestra a vznik lycea či oboru zdravotní asistent?
Podle mého to nebylo šťastné rozhodnutí. O těchto změnách rozhodovali lidé, kteří nejspíš ve zdravotnictví nepracovali, jinak si to vysvětlit nedokážu. Obor všeobecná sestra byl velmi kvalitní, odborné předměty jako chirurgii, internu, patologii nebo pediatrii vyučovali lékaři nebo primáři. Sestry tedy měly nejen praktické zkušenosti, ale i kvalitní teoretickou přípravu. S tímto vzděláním obstály i v zahraničí, troufám si tvrdit, že velmi často byly lépe připravené než zdravotní personál mimo hranice naší země. Přitom celá tato změna byla inspirována právě systémem nastaveným v Evropské unii, nejsem ale přesvědčená že ku prospěchu věci.

* Jak vnímáte stupňované úspory ve zdravotnictví všeobecně?
Asi neřeknu nic nového. Šetří se na nesprávných místech a na druhou stranu se zbytečně plýtvá. Takže platí to samé, co jsem uvedla u zdravotních škol. V Česku nic nového – to, co funguje, se mění, a co nefunguje, nechá se, jak je.

* V komunálních volbách 2010 jste byla zvolena za ČSSD do turnovského zastupitelstva. Po dlouhých letech získala tato strana čtyři mandáty v tradičně spíš pravicovém Turnově. Proč politika a proč levicová strana?
Nejsem tolik přesvědčená o tom, že komunální politika je jen o pravici nebo levici…

* …ale strany vychází z často velmi odlišných volebních programů, také každá slibuje voličům jiné priority, které bude prosazovat…
Tak to jistě. Ale i přesto si troufám vyslovit názor, že v komunální politice je to víc o lidech, než o stranách. Alespoň si myslím, že by to tak mělo být. Já sama nejsem členkou sociální demokracie, ale byla jsem z jejich řad oslovena s tím, zdali bych nechtěla za ČSSD kandidovat. Brala jsem, a beru své působení v zastupitelstvu jako výzvu. Vždy mě zajímalo, co se kolem nás děje, nyní mám možnost to ovlivňovat. Ale nedělá mi problém ztotožnit se při rozhodování s někým z pravice, pokud s ním sdílím stejný nebo podobný názor. Takže já bych to tak radikálně neviděla.

* V zastupitelstvu se rozhlížíte, i když už máte dobu „hájení“ dávno za sebou. Vaše dojmy?
První rok byl náročný, nikdo z ČSSD nebyl do té doby v zastupitelstvu, všichni jsme byli nováčci. Ti, co tam jsou několikáté volební období, měli v rozhodování jasno dřív, i když, zpětně mi připadá, že také ne. A dojmy? Na každé zastupitelstvo se připravuji několik dní, projednáváme to v rámci naší strany, není to jen odsedět si na jednání tři, čtyři hodiny. Když jsme ze začátku tápali, tak se naštěstí našlo pár zastupitelů a pomohlo nám se orientovat. Mezi nimi mohu jmenovat Martinu Pokornou. Znala jsem jí jenom jako jednu z tváří boje proti dálnici R35 a udělala si díky tomu velmi černobílý obrázek. V zastupitelstvu jsem měla možnost poznat ji blíž. Je vždy perfektně připravená, problémy má nastudované. Když za ní přijdete, je ochotná vysvětlit, ale zároveň akceptovat váš názor. No a vidíte, jsme u toho. I když je Martina Pokorná v jiné straně, jsme schopní se domluvit, aniž bychom se zavazovali koaličními smlouvami a podobně. A takových je naštěstí víc, například Otta Jarolímek, Honza Ulrich nebo Alena Svobodová.

* Jaká témata vás nejvíc zaujala?
Zrušení porodnice. S tímto rozhodnutím jsem se doposud nevyrovnala, což je pochopitelné vzhledem k mé profesi. Jako žena a matka, která zde porodila dvě děti, vím, že zdejší péče o rodičky a jejich děti byla na velmi dobré profesionální úrovni a proto mne mrzí, že toho nemohou využívat i současní rodiče. Také si kladu otázku, zda se pro záchranu turnovské porodnice nedalo udělat víc. Ale abych byla aktuální, tak nedávno se rozhodovalo o waldorfské školce v Daliměřicích. Zastupitelům byla předložena jen jedna varianta projektu. Hlasováním to neprošlo, zastupitelé chtěli vybírat z více návrhů, což mi přijde logické. Aby nedošlo k nedorozumění, myslím, že většina zastupitelů je pro výstavbu této školky, včetně mě, ale za jiných podmínek. Návrh neprošel, ale na jednání dorazili další dva koaliční zastupitelé, tak nechal předsedající jednání, místostarosta Špetlík, hlasovat znovu. A co myslíte. Návrh prošel. Tohle neberu jako transparentní a hlavně slušné. Myslím si, že práce zastupitelů by měla být založena na dialogu všech zúčastněných, ne na emocích a podobných praktikách. Často by to bylo ku prospěchu věci.

* Máte jako zástupce opoziční strany pocit, že se vám podařilo něco konkrétního prosadit?
Musím konstatovat, že v turnovském zastupitelstvu to není až tak o diskusi. Většinu zásadních záležitostí si koalice předjedná a pak takzvaně prohlasuje. Také jsem už zažila, a to několikrát, že koaliční zastupitel po hlasování a v ústraní konstatoval, že s daným rozhodnutím nesouhlasil. Ale koalice je koalice a tak zvedl ruku. To se potom velmi těžko něco prosazuje.

* V poslední době jsme zaznamenali jedno další téma, které bylo zastupiteli diskutováno – Dům přírody v Dolánkách…
Ano, dotace z evropských fondů a ministerstva životního prostředí jsou pěkné, ale budoucí zátěž pro město také. V tomto bodě jsou všichni zastupitelé za ČSSD proti tomuto projektu. Požadovali jsme alespoň rámcové informace, co tam bude, jak to bude financované, jaká bude účast města nyní a potom. Osobně mi chybí celková koncepce tohoto projektu, co vlastně má toto zařízení nabídnout. Dodnes jsme žádné pořádné podklady neobdrželi. To pak nelze s čistým svědomím zvednout ruku. Není zcela od věci, když už jsme u těch Dolánek, nevzpomenout zavezení koupaliště. Patřím k velkým kritikům této akce. A dodnes to považuji za fatální chybu a selhání tehdejšího vedení města. Vlastně se také jednalo o takový projekt „zadarmo“, že nám někdo za své peníze postaví koupaliště nové a lepší. A jak to dopadlo, víme, že?

* Také jste kritizovala, pokud se dobře pamatuji, nový terminál u nádraží.
Terminál jako takový byl schválen minulým zastupitelstvem. Nechám stranou vzhled, který mi přijde nedodělaný, a nelíbí se mně. To je věc názoru. Pochopitelně má tato stavba svůj význam, centrální autobusové nádraží není žádná zbytečnost. Ale vzhledem k množství podnětů od občanů – a zdaleka ne jen turnovských – jsem připomínkovala, že už předaná stavba za desítky milionů nemá veřejné záchody a zázemí, které by cestující v letošních mrazech jistě ocenili. Po vznesení dotazu jsem byla vedením města ubezpečena, že se na WC nezapomnělo, ale v rámci přestavby nádraží se plánují společné toalety s Českými drahami. Takže se to vyřeší, ale bohužel až v budoucnu. Cestující by ale potřebovali ten problém řešit nyní, zvláště ti, co v Turnově přesedají a ani neví, že záchody jsou v budově nádraží, navíc od terminálu docela vzdálené… A to nemluvím o svých pochybnostech, kdy bude přestavba budovy ČD realizována.

* Nějaké zájmy, koníčky?
Volného času bohužel mám velmi málo a snažím se jej co nejvíce věnovat dětem a rodině. Nikdy nevynechám příležitost, když si mohu jít zahrát bowling a posedět s přáteli u sklenky dobrého vína. Ráda zajdu do divadla nebo do kina na dobrou komedii. Také ráda čtu, nejraději knihy z lékařského prostředí. Asi je to diagnóza, že se od té své profese nedokážu odpoutat ani při odpočinku…

Děkuji za rozhovor.
Bohuslava Charousková
bohuslava.charouskova@seznam.cz

n201203080936_zap_80_2012_cervinkovaŠárka Červinková se narodila v roce 1966. Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Turnově a Pedagogiku pro učitele odborného výcviku v Liberci. Pochází z Mašova, ale dlouhé roky již žije v centru města. Je vdaná a má dvě děti. Není členkou žádné politické strany.

Související články (celkem 70)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.