JMENOVÁNÍ DO FUNKCE MINISTRA OBRANY BERU JAKO POKRAČOVÁNÍ SLUŽBY TÉTO ZEMI, ŘÍKÁ VLASTIMIL PICEK

0

Ministr se osobně zúčastní vzpomínkové akce Antimony 70 v sobotu 4. května v Rovensku pod Troskami Tento rozhovor měl vlastně vzniknout před lety, kdy jsem na stránkách ministerstva obrany zjistila, že Vlastimil Picek je turnovský rodák. Začala jsem chystat otázky, hlídala, co se šustne kolem naší armády a čekala na správnou chvíli. Jenže ta stále nepřicházela, oslovení pana Picka s prosbou o rozhovor jsem odkládala a odkládala… Zpětně vidím, že to asi tak mělo být. Protože nyní nastala přesně ta pravá chvíle. Rovensko pod Troskami chystá akci ANTIMONY 70. A Vlastimil Picek, který se stal mezitím ministrem obrany ČR, přislíbil účast. Nevím jak vy, ale já se domnívám, že lepší načasování jsem si vybrat nemohla. Konečně vám tedy mohu na stránkách TvA zprostředkovat rozhovor s panem Vlastimilem Pickem, armádním generálem Armády ČR a ministrem obrany ČR.

* V 19. století žil ve Svijanském Újezdu u Turnova V. J. Picek – básník, novinář a mj. autor textu známé písně Čechy krásné, Čechy mé. Vy jste se v Turnově narodil, je to jen shoda jmen, nebo vás k našemu kraji pojí i něco víc než jen místo narození?
V případě V. J. Picka jde zřejmě pouze o shodu jmen. K Turnovu má ale celá moje rodina velmi blízko. Narodil jsem se tam nejen já, ale i manželka a oba synové. Náš rod pochází z Pěnčína.

* Znáte Český ráj? Myslím, jestli ho navštěvujete a pokud ano, která místa vyhledáváte nejraději?
Český ráj znám velmi dobře a mám ho moc rád. Často jezdím na chalupu u Mnichova Hradiště, kde rád relaxuji při práci na zahradě. Mezi má oblíbená místa v Českém ráji patří Trosky nebo Drábské světničky.

201304161824_zap_152_2013_picek

* Kdybych měla vyjmenovat a zeptat se na všechny vaše funkce, kterými jste v armádě prošel, byl by to asi stejně dlouhý seznam, jako vyjmenovat všechna vaše vyznamenání. Zeptám se tedy jinak: Na kterou práci či funkci vzpomínáte nejraději a kterého vyznamenání si ceníte nejvíce?
V armádě jsem začínal jako radiový mechanik a postupně jsem se přes řadu funkcí u spojovacího vojska propracoval až na generální štáb. Vzpomínek mám samozřejmě nespočet. Nejprestižnější byla pochopitelně funkce náčelníka generálního štábu, ale nejraději asi vzpomínám na působení v pozici náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky, kde jsem získal množství cenných zkušeností a měl jsem možnost se setkat s celou řadou zajímavých lidí.
Výčet českých vojenských vyznamenání by byl poněkud dlouhý, z těch zahraničních si velmi vážím zejména francouzského vyznamenání komandér Řádu čestné legie.

* Prezident Miloš Zeman vás 19. března jmenoval ministrem obrany České republiky. Přece jen je to změna. Celý život vojákem a nyní vysoká politika, kterou lidé vnímají pozitivně čím dál méně. Vaše pocity?
Především bych chtěl říct, že si velmi vážím důvěry pana premiéra i pana prezidenta. Udělám vše pro to, abych jejich důvěru nezklamal. Jmenování do funkce ministra obrany beru jako pokračování služby této zemi a budu ji vykonávat s maximálním nasazením. Na pocity moc nedám, život zkrátka přináší různé změny a člověk se s nimi musí umět vyrovnat. Co funkce ministra obrany obnáší, jsem věděl, nemusel jsem se rozmýšlet. Dobře jsem věděl, do čeho jdu.

* Možná by bylo dobré něco vysvětlit. Poměrně často se v celostátních médiích hovořilo o tom, že ministr obrany by neměl mít „frčky“, nebo jinak, že by měl být civil. Vy sám jste se stal civilem v roce 2012. Jak to tedy v armádě vlastně funguje? To už nejste generál, nesmíte nosit uniformu? Ptám se, protože se domnívám, že v tom mají lidé trochu zmatek.
Když dovolíte, začnu od konce. Generálem stále jsem, ale v záloze. A uniformu mohu nosit třeba při slavnostních příležitostech. Moje aktivní vojenská kariéra však definitivně skončila a nyní jsem „civilistou“. Půl roku jsem byl jako „civil“ prvním náměstkem ministra obrany a skutečně není nutné se obávat, že by civilní kontrola armády byla moji osobou nějak ohrožena. Odlišností rolí vojáka a vysokého státního úředníka či ministra jsem si jednoznačně vědom. Ty, kteří o správnosti mého jmenování pochybují, mohu přesvědčit pouze svou prací, a to mám jednoznačně v úmyslu. Konečně, bývalý voják ve funkci ministra obrany není žádným novým „fenoménem“. Není to tak dávno, co funkci ministra vykonávali Jaroslav Tvrdík a Miroslav Kostelka, oba bývalí vojáci z povolání. A v Evropě to také není nic neobvyklého. Kupříkladu v Itálii je dnes ministrem obrany také bývalý náčelník generálního štábu.

201304161824_zap_153_2013_picek

* Poměrně Často navštěvuji webové stránky ministerstva obrany, naše armáda mě zajímá. Ať už její historie, tak i současnost. Tak například legendární samopal vzor 58, který sloužil naší armádě pomalu půl století, je postupně nahrazován multifunkčním vzorem CZ 805 BREN, jehož výhodou je nejen česká výroba, ale i standardní ráže shodná s ostatním vojskem NATO. Když jsem se ale ptala několika mužů, včetně svého, nevěděli. A obávám se, že podobné by to bylo i u ostatní výzbroje a výstroje našich vojáků. Nevnímáte to jako velký deficit propagace armády, že lidé nejsou informováni, že se nezajímají?
Sama uvádíte, že často navštěvujete webové stránky ministerstva obrany. Máte tedy možnost přímo sledovat, nakolik je veřejnost, ať již ta vnitřní, nebo vnější, informována o veškerém dění v resortu obrany. V pravidelném zpravodajství se co nejrychleji a nejaktuálněji snažíme věnovat všem tématům, která s resortem obrany souvisí. Nové útočné pušky CZ 805 BREN, stejně jako další moderní výzbroj a techniku, prezentujeme, kde to jde. Na veletrzích, akcích pro veřejnost typu Bahna, Cihelna, Týdny s armádou nebo Dny NATO, ale třeba i na dnech otevřených dveří nebo dětských dnech. Žádný výrazný deficit v propagaci armády tu dle mého názoru není. K zamyšlení spíše zůstává otázka, nakolik se lidé o armádu a její vybavení zajímají sami. Tu je však potřeba položit přímo veřejnosti.

* Nakolik můžete v nové funkci ministra obrany ovlivnit fakt, že na školách není branná výchova, že už několik generací dětí nemá ani základní povědomí nejen o struktuře naší armády a obrany země, ale ani základní informace o zbraních, chování v krizových situacích a podobně? Rozumějte, nejsem militantní, ale ta úplná rezignace se mi také nelíbí. Přitom nějaká inspirace v Evropě by byla, třeba ve Švýcarsku.
Děkuji vám za tento dotaz. Dá se říci, že se jedná o poměrně živé téma. Ministerstvo obrany zpracovalo ve spolupráci s dalšími resorty tzv. Koncepci přípravy občanů k obraně státu. S jednoznačným cílem – zvýšit povědomí o bezpečnostních a obranných otázkách, zejména u žáků ve školách. Nejde o návrat branné výchovy v dřívějším slova smyslu. Jde o to, aby si školáci byli vědomi bezpečnostních rizik a znali povinnosti občanů, kdyby nějaká krize nastala. Brannou povinnost totiž v ČR nikdo nezrušil a v případě mimořádného stavu bude obrana věcí všech občanů, nejen armády. Proto je třeba určitá osvěta vedoucí k vlastenectví.

* V našem kraji, konkrétně v Rovensku pod Troskami, se 4. května uskuteční celodenní akce ANTIMONY 70. Ta má připomenout události z roku 1943 spojené s paravýsadkem Antimony a hrdinství tehdejších lidí, kromě parašutistů především bývalého starosty města. Záštitu nad akcí převzal Senát ČR, Liberecký kraj a v neposlední řadě Armáda ČR. Vy sám jste také pozván. Jednoduchá otázka – přijedete?
Lidská statečnost a události, které se odehrály za 2. světové války, by se měly připomínat stále znova. Jsou hodnotami, které v průběhu času neztrácí svoji důležitost a kredit. Akci už mám zařazenu ve svém programu a velmi rád přijedu.

n201304161824_zap_154_2013_picek* Na jakých podobných akcích by se v letošním roce mohli lidé setkat s Armádou České republiky? Tuto otázku dávám záměrně, začínám s tou propagací.
V průběhu roku se vojáci účastní, ať už jako hlavní organizátor či spoluorganizátor, mnoha akcí pro veřejnost. Letos je to o to slavnostnější, že si připomínáme 20. výročí vzniku Armády České republiky. Z největších a nejznámějších akcí mohu jmenovat Dny pozemního vojska Bahna (22.- 23. června 2013, Bahna u Strašic), mezinárodní letecký festival  CIAF (7. – 8. září 2013, Hradec Králové) či Dny NATO a vzdušných sil (21. – 22. září 2013, Ostrava). Pro milovníky vojenské historie jsou tu pravidelné vzpomínkové akce jako Darkovičky (25. května 2013, areál čs. opevnění Hlučín – Darkovičky),  Cihelna (16. – 17. srpna 2013, Králíky) či zahájení sezony ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech u Benešova (25. května 2013). Od loňského roku zároveň pořádáme Týdny s armádou, během kterých prezentují vojáci svou práci a vybavení ve vybraném městě. Letos jsme takto navštívili v březnu Liberec a v dalších měsících nás čekají Kyjov, Plzeň, Litoměřice, Tábor a Karlovy Vary.

Děkuji za rozhovor.
Bohuslava Charousková

bohuslava.charouskova@seznam.cz
 
Ing. Vlastimil Picek (*1956 v Turnově). Celý jeho profesní život je spjat s armádou naší země. Za vrchol jeho kariéry lze považovat 28. říjen 2009, kdy byl jmenován armádním generálem Armády ČR a 19. březen 2013, kdy jej prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ministrem obrany ČR. Vlastimil Picek je ženatý, má dva syny. Je to historicky první ministr české vlády, který se narodil v Turnově!

MALÉ ZAMYŠLENÍ…
Těm klukům, kteří před 70 ti lety položili své životy za svou – naší – vlast na plovárně v Rovensku pod Troskami by dnes mnoho nechybělo do sta let. Mohli v klidu prožít své životy, milovat, pracovat, mít děti… Nebylo dáno. Kdysi stáli na životní křižovatce a rozhodli se pro velmi riskantní cestu, a to s plným vědomím nebezpečí, které je na té cestě čeká. A na konci té cesty se zachovali tak, že i po těch sedmi dekádách nás nutí svým statečným činem klást si otázky. Jak bychom se zachovali my? Našli bychom odvahu, sílu, morálku? Stála by nám naše země za to, abychom za ni položili život?
Zároveň nám ale i ukázali na našich životních křižovatkách pár cest. Jen tak mimoděk. Třeba tu, na které, když o to budeme stát, konečně pochopíme v plném rozsahu biblický příběh o Davidovi a Goliáši. Anebo cestu, která nám pod našimi podrážkami bot bude říkat, že bojovat se zlem není otázkou přemýšlení nad tím, nakolik je to zlo silné. Ale že je to zlo, a tak se bojovat jednoduše musí.
A jestli se nám zdá, že dnes je to jiné, protože proti nám nestojí esesák s kvérem, a tak o co vlastně jde? A vážně má zlo jen tu jednu, jedinou podobu?… (bch)

Související články (celkem 70)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.