ANKETA ZASTUPITELŮ: CO BYSTE SI PŘÁLI?

0

Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva města se bude sestavovat rozpočet města Turnova na rok 2018. Jaké jsou podle vás investiční priority na rok 2018? Co byste si v Turnově určitě přáli, kdyby byly finanční možnosti města neomezené?

Zbyněk Báča, zastupitel za Turnov potřebuje změnu
Stejnou otázku jsem obdržel i v loňském roce, takže vlastně jen zopakuji to, co jsem napsal loni. Byl bych rád, abychom se drželi pořadí investičních priorit, které si zastupitelé definovali při svém zvolení. Konkrétně bych si přál, abychom našli dostatek peněz na rekonstrukci Nádražní ulice, která se nyní připravuje. Bude to organizační a finanční oříšek pro všechny, kteří se na akci podílejí.
Pokud se najde firma, která se rozhodne rekonstruovat mašovskou školu, byl bych neskonale šťasten, aby se pro toto „politické“ rozhodnutí našlo v městském rozpočtu dostatek peněz.
V případě neomezeného rozpočtu města bych se především soustředil na vyřešení dopravy. Vzhledem k problémům s výkupem pozemků při stavbě obchvatů měst, záborům půdy a dopadem stavby obchvatu na okolo bydlící obyvatelstvo bych preferoval tunel typu Blanka. Tunel by měl být postaven tak, aby řešil jak tranzitní dopravu, tak i místní. Dále bych byl pro stavbu parkovacích domů, a to jak nadzemních, tak podzemních. Po vyřešení problémů s dopravou a parkováním bych přistoupil k vyznačení cyklopruhů a zavedení sdílení elektrokol. Na Koňském trhu by se mně líbil krytý bazén, dále hala s hernou pro děti od 0 do 99 let a venkovní park. V neposlední řadě bych z neomezeného rozpočtu přispěl ministerstvu dopravy, aby zajistilo kvalitní vlakové spojení s Prahou, kam bych chtěl dojet z Turnova maximálně za 45 minut.

Mgr. Jaromír Frič, zastupitel za ODS
Rozpočet na rok 2018 je vedením města zhruba připraven, stačí ho případně doplnit a pak schválit. Priority nastavují zastupitelé a občané Turnova, vedení je po projednání „implantuje“ do rozpočtu. Sestavovat se tedy nemusí, to je delší proces, a není vůbec jednoduchý.
Tradičně největší „sousto“ v novém rozpočtu dostane správa majetku. Nový úřad, který by měl shromáždit městské odbory na jednom místě, bude stát v příštím roce přes 50 milionů. Sice vznikne přestavbou Domova mládeže ve Skálovce (skoro všechno se musí zbourat a pak znovu postavit), ale ta cena mě docela překvapila. Snad se vyřeší současné problémy, vše bude na jednom místě a dlouho nebudeme muset do nových prostor investovat. Ale kdo ví, naše vláda v součinnosti s Bruselem určitě vymyslí další a další úředníky, papírování, projekty, monitorování, statistické výkazy. Už teď se v papírech topíme, ve státním rozpočtu už není navýšení, ale speciální dotace, která se zase musí vykázat, přerozdělit, zkontrolovat… Kolik dalších lidí a organizací musí být zaměstnáno, aby vše bylo „pod dohledem“?
Další veliké sousto dostane VHS – přes 20 milionů. Rekonstrukce ulic (Nádražní, Přemyslova), infrastruktura v bytových zónách, nová vodárna. Zase veliká suma – jako každým rokem, snad bude realizace bez dalšího navýšení a problémů.
Bytový fond města, za který se svým způsobem stydíme, protože je v havarijním stavu, dostane 7 milionů, což jen prodlužuje stav a neumožňuje zásadnější rekonstrukci.
Další velká porce peněz je připravena pro náš podíl v nemocnici, na nové projekty, i jako rezerva na přestavbu školy v Mašově. Celkově můžu říct, že rozpočet má svou logiku a velké změny ani nemůžeme navrhnout, nezaplatili bychom je.
A co bych udělal, kdybychom měli bezednou pokladnu? Okamžitě bych například odvedl dopravu z centra města (nevím ale přesně kudy), spravil bych všechny chodníky a komunikace ve městě, opravil městské byty, udělal WC v parcích, u své školy bych vybudoval školní zahradu, dodělal bych venkovní bazén a zimní stadion v Maškovce podle nutných potřeb, postavil bych krytý bazén, zrekonstruoval školu v Mašově…

Eva Kordová, radní za Nezávislý blok
Investiční priority města Turnova byly na počátku volebního období stanoveny anketou zastupitelů napříč politickým seskupením. Rok 2018 je posledním v tomto volebním období a při pohledu do plánu investic do 10 milionů a nad 10 milionů Kč je zřejmé, že se řadu z nich podařilo realizovat. Některé naopak nebyly realizovány, nebo se pracuje na přípravě a projektování dalších, které vyplynuly z dotačních možností a nebyly v plánu zahrnuty (např. rekonstrukce budovy pro Fokus, studie Alzheimer centra, nástavba MŠ Sluníčko…).
Osobně bych si přála, aby rekonstrukce budovy ZŠ Mašov neprošla tak komplikovaným postupem a špatným výsledkem propočtu stavebních prací zúčastněných firem. Z těchto důvodů se posunuly termíny realizace a já bych si přála, aby dokončení rekonstrukce bylo nejpozději v roce 2019.
Mou deset let trvající snahou je prosadit výstavbu nové budovy knihovny ve Skálově ulici. Je to varianta dle mých celoživotních zkušeností nejlepší a v konečné fázi nejlevnější. Výstavba knihovny byla v prioritách investic také na předním místě. V roce 2018 bych ráda, aby byla připravena studie a s realizací stavby se začalo v následujícím roce. Již s ohledem na 200. výročí založení této nejstarší kulturní instituce v našem městě.
V oblasti kultury nás čeká dostavba divadla, přeji si, aby také tato akce proběhla úspěšně a byl realizován projekt, který bude mít podporu širší veřejnosti.
Prosazovala jsem také investice do rekonstrukce a obnovy stávajícího bytového fondu v našem městě, včetně bytů v penzionu Žižkova a DPS Výšinka. Na Výšince se tento záměr postupně naplňuje. V penzionu Žižkova je třeba více úprav – výměna oken, balkonových dveří, celková modernizace bytů a zateplení fasády. Velmi nutná vzhledem k častým haváriím je výměna všech vodovodních instalací.
V prioritách města jsou také postupné rekonstrukce základních škol (Žižkova, Skálova, dále budova gymnázia), Postupně po malých částech se daří tyto potřeby naplňovat. Určitě by bylo dobré rekonstruovat jednu školu a přejít na druhou, ale to bohužel s ohledem na finance nejde.
V roce 2018 nás čeká velká investiční akce – rekonstrukce Nádražní ulice, a je třeba, aby proběhla co nejlépe. Velkou část plánu investic tvoří opravy a úpravy komunikací a chodníků.
V rozpočtu města na příští rok je na této položce výrazně větší částka. Ale i tady je tak velká potřeba, že se dostáváme do situace zbožných přání, aby v našem městě byla každá ulice tak, jak má být.
S ohledem na sociální otázky a potřebnost řešit některé celospolečenské problémy, zvyšující se počet Alzheimer onemocnění, autismus u dětí a další. S tím souvisí další potřeby nejen výstavby odpovídajících zařízení, ale také zajištění jejich běžného provozu. Zdaleka tímto výčtem „přání“ nekončí. Pro město, které mám ráda a kde žiju celý svůj osobní i profesní život, bych si přála opravdu jen to nejlepší. Na závěr ještě malé postesknutí. Škoda, že se nenaplnil záměr pana starosty koupit pro město Turnov budovu Spořitelny na úřad. Byli bychom se tak vyhnuli nákladné rekonstrukci ve Skálově ulici a získali pro město tuto stěžejní budovu na náměstí. Dále bych si přála, aby byl dostatek financí na výkup některých lokalit stěžejních pro další rozvoj města (Koňský trh, uhelné sklady, budova Telecomu atd.). Nechci zapomenout také na dopravní zatížení města a nutnost vyřešit dobře a účelně obchvat města.
Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí a osobní pohody po celý rok 2018. Ať překonáme dobře to silné celospolečenské pnutí v naší zemi v tom tak významném roce s osmičkou na konci.

Ing. Petr Soudský, zastupitel za TOP 09
Jaké priority v investicích by měl mít Turnov v roce 2018, kdyby rozpočet byl neomezený? Super, vzal jsem v potaz hlavně druhou část otázky, nebudu se tedy držet městem navrženého plánu oprav i investic, ale budu spíše snít. Tak tedy:
* řešení dopravní situace v Turnově odklonem nové komunikace, která zklidní Hlubokou ulici a Palackého ulici a řešení parkování výstavbou parkovacího domu z budovy bývalého Telecomu,
* odkup starého kina a jeho adaptace např. na knihovnu, realizace záměru dostavby divadla dle návrhu arch. Pleskota,
* nákup areálu uhelných skladů v Turnově II a celkové řešení této lokality včetně umístění komplexní základní školy v Turnově II,
* stavba krytého plaveckého bazénu v areálu Maškovky a současně bude soukromému investorovi prodán pozemek na výstavbu hotelu v této lokalitě,
* realizace dráhy pro kola a in-line bruslení z Maškovky k Zrcadlové koze,
* výstavba bytových domů tak, aby Turnov mohl lépe uspokojit hlad po bydlení v našem pěkném městě,
* založení vlastní organizace, která by zajišťovala servis vodního hospodářství.
Pak jsem se vzbudil, a … Ale otázka zněla: Co by…, kdyby byl rozpočet města neomezený. Samozřejmě bych mohl napsat desítky dalších investic, které jsou v Turnově potřeba.
Nicméně pro rok 2018 vidím jako důležitou investici např. opravu Nádražní ulice, zde zatím nebudu zcela konkrétní, protože rozpočet bude precizován v nejbližších dnech.

Ing. Tomáš Tomsa, nezávislý zastupitel
Pro příští rok upřednostňuji tři investiční priority: rekonstrukci někdejšího Skálova sirotčince na budovu městského úřadu, rekonstrukci Nádražní ulice od viaduktu s Přepeřskou ulicí včetně veškerých sítí, a zahájení rekonstrukce ZŠ v Mašově. Tedy pokud nenastanou další neočekávané potíže a vyřeší se všechny stávající.
Druhá část otázky zavání trochu Ježíškem. Asi bych nechtěl, kdyby naše finanční možnosti byly skutečně neomezené. Pak bychom si přestali vážit toho, čeho jsme dosáhli. Podobně tomu bylo i u darů od pana Horáčka – nehledala se optimální řešení dle skutečných potřeb a natažená ruka byla větší samozřejmostí, než vděčnost.
Přesto několik přání jmenuji. A všechna se týkají jednoho prostoru: Povznést a oživit území od Trávnic po Stebenku, dotvořit a konečně ideově i prostorově uzavřít historické centrum města. S tím souvisí několik reálných projektů a několik vizí:
* Realizovat dostavbu městského divadla.
* Revitalizovat krásný objekt starého kina na městskou knihovnu.
* Zaplnit proluku po bývalém pivovaru Táborských naproti Baťovně. A zde by se mi moc líbil nějaký polyfunkční objekt – např. parkovací dům se službami.
* Koňský trh až po Stebenku zastavět smysluplnou blokovou zástavbou s byty, kancelářemi a další infrastrukturou.
Město stále přerůstá své hranice, ale těsně pod náměstím už jsme se sžili s velmi ošklivým brownfieldem bývalých jatek, pily, skladů ČEZu atd. A toto ošklivé a mrtvé území jsme přestali vnímat. Díky tomu ulice Sobotecká a Palackého postupně upadají, budovy se opravují pomalu, nebo vůbec, úroveň obchodů rok od roku klesá. A místo toho, aby se tato lokalita stala jednou z nejatraktivnějších v Turnově, je spíše naší ostudou.
Mé přání tedy není jen o finančních možnostech, ale o vytvoření vize a předpokladů pro jejich naplnění.

Mít k dispozici neomezený balík peněz, co byste v Turnově chtěli? (můžete zvolit až tři možnosti)

 • vyřešenou dopravu hlavně v centru města (23%, 112 Hlasy)
 • revitalizaci Koňského trhu, přesun pily, nové obchodní a bytové centrum města (14%, 71 Hlasy)
 • místo bývalých uhelných skladů u nádraží parkoviště a obchody (14%, 70 Hlasy)
 • parkovací dům v centru (i případně u nádraží) (9%, 45 Hlasy)
 • přírodní koupání a biotop kolem Jizery od autobusáku do Dolánek (7%, 34 Hlasy)
 • rychlé vlakové spojení s Prahou (6%, 30 Hlasy)
 • velký krytý plavecký bazén (6%, 30 Hlasy)
 • plnohodnotnou základní školu u nádraží (5%, 26 Hlasy)
 • rekonstrukci ZŠ v Mašově (4%, 20 Hlasy)
 • posílení hromadné dopravy, aby místní nemuseli jezdit auty (4%, 20 Hlasy)
 • postavit novou městskou knihovnu (3%, 13 Hlasy)
 • dostavět divadlo (3%, 13 Hlasy)
 • něco jiného (2%, 8 Hlasy)
 • nic, to hlavní máme (0%, 1 Hlasy)
 • nevím (0%, 0 Hlasy)
 • téma mě nezajímá (0%, 0 Hlasy)

Počet hlasujících: 197

Nahrávání ... Nahrávání ...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.