ZASTUPITELÉ JEDNALI: OD ČISTÉ JIZERY PO GREENWAY JIZERA

0

V úvodu svého listopadového veřejného zasedání (24. listopadu) se turnovští zastupitelé seznámili se závěrečnou zprávou projektu Čistá Jizera. Jak připomněl předseda VHS Turnov Milan Hejduk, rekonstrukce a výstavba kanalizačních řadů zasáhly podstatnou část města. Celková délka nového kanalizačního systému je jako trasa z Turnova do Liberce, včetně rekonstrukce ulice 5. května, kterou co do povrchů hradil Liberecký kraj, byla ve městě investována částka přesahující 400 mil. Kč, což je největší investice v jeho historii.

Jak na závěr diskuze k tomuto bodu jednání připomněl zastupitel Otto Jarolímek (Turnovská koalice), výsledkem akce by neměly být jen nové ulice a kanalizace, ale také čistější voda v Jizeře. V tom smyslu prý má být situace monitorována, výsledky se veřejnost dozví, zaznělo v odpovědi. Čistou Jizerou stavební práce nicméně nekončí, Turnov čeká náročná rekonstrukce ulice 28. října, do projektu Čistá Jizera se nedostaly některé ulice, jako například Partyzánská, Koněvova, lokality na Bukovině či část Nádražní ulice.

Zásadní pro listopadové jednání bylo přijetí koncepce a pravidel financování sportu. Jak na jednání přiblížil vedoucí odboru školství a sportu René Brož, práce na tomto dokumentu začaly už vloni na podzim. Jde o problematiku velmi ožehavou, tím jak „vysychají“ jiné zdroje financování sportu (Sazka, ČSTV…) je pro sportovní organizace a oddíly čím dál důležitější příspěvek z městského rozpočtu. Výše tohoto příspěvku je nyní 5 mil. Kč ročně, jeho rozdělení probíhá každoročně pod jistou vlnou emocí. „Chceme dát financování sportu řád, větší průhlednost a peníze rozdělit co možná nejspravedlivěji,“ řekl předseda sportovní komise, zastupitel František Zikuda (Nezávislý blok). Ze zmíněné částky putuje zhruba 3,3 mil. Kč na pokrytí provozních nákladů, asi 1,5 mil. Kč na zajištění účasti oddílů v různých soutěžích, zbytek jde na investice. Koncepce zohledňuje příspěvky podle členské základny, faktu, jestli oddíl pracuje s mládeží ad. Nově vznikl také sportovní fond města. Částka 100 tisíc Kč bude rozdělována podle podobného klíče, jako je to například u volnočasových aktivit či kulturních akcí jednotlivým pořadatelům na konkrétní projekty. „Právě od toho si slibujeme, že se zvýší nabídka na sportování dětí i dospělých, stejně jako tomu bylo například při podpoře příměstských táborů a podobných aktivit,“ zdůraznil místostarosta Otakar Špetlík (ODS). Turnov patří mezi sportující města, při necelých 15 tisících obyvatelích je jich víc než 4 tisíce registrováno v různých sportovních oddílech, registrovaných dětí a mládeže je přes 1500. Zastupitelé zvolili i radu fondu, zasednou v ní: Otakar Špetlík, René Brož, Lumír Šubert, Jindřich Kořínek a František Zikuda.

V další části jednání zastupitelé podpořili podání žádosti o dotaci do Programu Cíl 3 EU na rekonstrukci hvězdárny na Vrchhůře, která je jedinou hvězdárnou v Libereckém kraji, sehnat ale peníze na její opravdu se dlouhodobě nedaří. Poměrně zjitřená byla debata na téma dalšího pronájmu pevných radarů na měření rychlosti od soukromé firmy. To je ze strany některých zastupitelů dlouhodobě kritizováno, protože soukromé společnosti z této činnosti plynou nemalé prostředky, byť organizačně vše zajišťuje městská policie. „Jsem pro zachování radarů, ale město by je mělo koupit a provozovat samo,“ rezolutně prohlásil zastupitel Tomáš Hudec (ČSSD). Podle místostarosty Jaromíra Pekaře (ODS), který má problematiku městské policie na starosti, jsou ale náklady na nákup radaru poměrně vysoké (jeden stojan včetně dalšího vybavení přijde zhruba na 1,5 mil. Kč) a není zde ani jistota dlouhodobého přínosu, protože fungování radaru musí vždy opakovaně potvrdit státní policie. Nicméně pozitivní vliv na zklidnění dopravy v exponovaných místech města radary mají, což bylo doloženo i poměrně přesnou statistikou počtu přestupků. Nakonec zvítězil návrh Martiny Pokorné (Turnovská koalice), podle kterého má odbor dopravy připravit variantní finanční rozbor, co by bylo pro město výhodnější, jestli si radary dále pronajímat, či koupit. Stávající smlouva na provozování radarů končí na jaře 2013, zastupitelé se k tomuto tématu vrátí na prosincovém jednání. Stejně tak znovu v prosinci se vrátí k pojmenování nových ulic v bytové zóně na Hruštici. Na návrh Martiny Pokorné se tu pravděpodobně objeví ulice pojmenované po hrdinech II. světové války: Mašína, Morávka a Balabána (tzv. Tři králové).

Zastupitelé souhlasili s návrhem zpracování územní studie pro bytovou zónu v Daliměřicích a podle očekávání se zadrhli u informace o aktuálním stavu prací na novém územním plánu města. Problém se týká koridoru rychlostní komunikace R35. Zastupitelstvo v minulosti opakovaně odhlasovalo, že v Turnově žádný podobný koridor nechce, přesto, jak sdělil zastupitel pověřený tvorbou územního plánu Tomáš Hocke (Nezávislý blok), zákonům této země se podrobit musíme a je-li v nadřazené krajské plánovací dokumentaci tento koridor zanesen přes Turnov, lze s tím jen velmi těžko něco dělat. Potíž je nyní nově v tom, že ministerstvo dopravy chce po městě, aby ve svém územním plánu mělo koridory dva, jako hlavní ale ten s tunelem pod Výšinkou, který je těžko představitelný i pro zastupitele, kteří jinak s trasováním silnice přes město nemají problém. Výsledek? Zastupitelé pověřili kompetentní zástupce města, aby výše zmíněné na ministerstvu dopravy rozporovali!

V poslední části zasedání zastupitelé souhlasili se záměrem zhotovení uměleckého díla k připomenutí 10. výročí úmrtí mecenáše B. J. Horáčka. To by mělo stát na náměstí před Střelnicí, vytvořit by ho měli studenti zdejší SUPŠ. Významná novinka zazněla v samém závěru: Cyklostezka Greenway Jizera v trase Turnov – Líšný se začne stavět v příštím roce s termínem dokončení o rok později.

K některým tématům se na TvA ještě vrátíme.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.