ZASTUPITELÉ HLEDALI RECEPT NA ZÁCHRANU PORODNICE, UKONČILI PROVOZ STÁVAJÍCÍHO KINA, SCHVÁLILI ROZPOČET A CHTĚJÍ OPĚT ROZDĚLIT SLOUČENÉ ŠKOLY

0

Krátce před 23. hodinou skončilo ve čtvrtek 27. ledna šestihodinové zasedání turnovského zastupitelstva. Pamětníci dvacetiletí polistopadových jednání tohoto vrcholného orgánu města jen těžko z paměti lovili obdobně dlouhé a na rozhodnutí nabité jednání. Tak dvě, maximálně tři za poslední dvě desetiletí, víc jich nebylo. Už jen výčet jednacích bodů od zrušení kina přes rozpočet po aktuální situaci v turnovské nemocnici. Pojďme se nyní ve shrnujícím materiálu chronologicky podle toho, jak jednání probíhalo, dotknout jednotlivých bodů s tím, že se k některým v průběhu následujících dnů vrátíme podrobně.

* DIGITALIZACE KINA. Předně – digitalizace úzce souvisí s ukončením provozu kina v původní podobě v budově v Žižkově ulici. Filmy na 35mm filmovém pásu již nejsou k dispozici s premiérovými tituly. Ty distribuční firmy nabízejí již jen v digitální podobě. Proto se zrodilo poměrně rychlé řešení (to říkal předkládající místostarosta Špetlík, že vývoj předběhl původní odhady) – na výběr byly tři varianty: Kino úplně zrušit, rekonstruovat poměrně sešlou budovu v Žižkově ulici s velkým sálem pro 400 lidí (průměrná návštěvnost kina je 52 diváků), či kino přesunout do malého sálu Střelnice, kde bude v hledišti 104 míst a kino bude moderní, digitální. A právě pro posledně zmíněnou možnost se zastupitelé rozhodli. Úpravy a nové vybavení si vyžádají náklady zhruba ve výši 5 milionů Kč. Zastupitelé toto řešení podpořili poměrně těsnou většinou 15 hlasů. Co bude se starou budovou v Žižkově ulici, zastupitelé nerozhodli, patrně bude určena k prodeji, protože v ní sídlící občanské sdružení Fokus se má také stěhovat.

* MĚSTSKOU POLICII nově povede místostarosta Jaromír Pekař. Zastupitelé o tom rozhodli 16 hlasy.

 

* ROZPOČET MĚSTA na rok 2011. Byl schválen v příjmech ve výši 448.638 tis. Kč, výdajích ve výši 338.931 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 156.618 tis. Kč a financování ve výši 46.911 tis. Kč. Zastupitelé rozpočet města schválili 21 hlasy. Zde bylo vidět, že na pracovním, uzavřeném jednání byly všechny hlavní body předjednány, a tak se při veřejném zasedání točila diskuse hlavně kolem peněz na podporu médií, především turnovské televize. Opozice mj. kritizovala, že přístup do vysílání má jen vedení města.

 

* MAŠKOVA ZAHRADA. Zastupitelé a asi tři desítky občanů v sále vyslechli shrnující zprávu o záměru výstavby sportoviště od nákupu pozemků panem Horáčkem až po nevydařený společný projekt s developery, který byl ukončen vloni. Stavět zimní stadion a koupaliště se tu nezačne ani v nebližší době. Zastupitelé schválili vznik pracovní skupiny, která vše posoudí a na konci dubna t. r. má navrhnout další postup.

 

* TERMINÁL, II. etapa. Ta se týká rekonstrukce vlastní nádražní budovy. Město by mohlo získat na její úpravu dotaci z evropských fondů, jednání váznou na Českých drahách, resp. pronájmu společných prostor pro autobusový a vlakový terminál. Zastupitelé vyzvali představitele ČD, aby se vyjádřili, co vlastně chtějí.

 

* REGENERACE SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ. Bylo schváleno podání žádosti do první etapy již schválené regenerace sídliště. V případě schválení dotace by ještě letos mohlo dojít k úpravě parkovacích ploch v ulici Kosmonautů (v úseku před mateřskou školou) a ve Studentské ulici u prvního výškového domu (bloku A).

 

* OPTIMALIZACE STŘEDNÍCH ŠKOL V LIBERECKÉM KRAJI. Zastupitelé města odmítli likvidační návrhy kraje související s Obchodní akademií, Hotelovou školou a Střední školou se sídlem ve Zborovské ulici. Nesouhlasili s přesunem některých studijních oborů do Jablonce nad Nisou, resp. Lomnice nad Popelkou. V závěrečném usnesení žádají kraj, aby opět rozdělil administrativně sloučené střední školy. Pro opětovný vznik samostatné „hotelovky“ a Integrované střední školy se vyslovilo 20 zastupitelů.

 

* ČISTÁ JIZERA. Celkem bez problémů zastupitelé přijali rozsáhlý informativně vyčerpávající materiál na téma rekonstrukce kanalizací v rámci projektu Čistá Jizera. Kritizován byl stav v ulici 28. října a budoucí stav v ulici Alej legií, která bude po současném nárůstu provozu zralá na důkladnou rekonstrukci.

 

* VEŘEJNÉ ZAKÁZKY nad 30 tisíc Kč budou na internetových stránkách města zveřejňovány včetně kompletní smlouvy a stručné tabulky s nejdůležitějšími informacemi. Zde slavila úspěch opozice, pro návrh TOP 09 (+ Turnovské koalice) hlasovalo 15 zastupitelů.

 

* HLASOVACÍ ZAŘÍZENÍ ani v nejnižší částce 200 tisíc město zastupitelům nekoupí. Pro nákup hlasovalo jen devět z nich. Na tomto zasedání zastupitelů měla premiéru úsporná varianta hlasovacího zařízení. Souhlas či nesouhlas s návrhem zastupitelé již nevyjadřují zvednutím ruky, ale barevnou kartičkou. Pro je barva zelená, proti červená, kartička pro variantu „zdržel se“ je neutrální šedomodrá.

 

* SITUACE V PANOCHOVĚ NEMOCNICI TURNOV. Ve 21.45 hodin začali zastupitelé projednávat nepříliš radostnou situaci ve zdejší nemocnici, které je město zřizovatelem. V úvodu ředitel Tomáš Sláma a náměstek Martin Hrubý shrnuli celou problematiku budoucnosti porodnice (ZDE), která je již dostatečně známá (limit 600 porodů pro další vzdělávání lékařů, odchod jednoho z gynekologů, nemožnost sehnat na trhu práce gynekologa se všemi potřebnými atestacemi ad.). Těsně před veřejným zasedáním zastupitelstva se konalo zasedání rady, kde padl termín patrně konečného rozhodnutí o budoucnosti porodnice, a to 7. únor, kdy je řádný termín zasedání rady města. V tento den má vedení nemocnice předložit další postup v případě, že se mu nepodaří zajistit náhradu za odcházejícího gynekologa.

Opoziční zastupitelka Martina Pokorná chtěla od vedení nemocnice mimo jiné vědět, jestli je uzavřena ještě na tento rok smlouva s VZP na platby za medicínské výkony (ano, je), jestli případně proběhlo jednání s odcházejícím doktorem Pavlem Nožičkou, jestli by v nějaké omezené míře na porodnici fungoval i po 1. březnu (prý toto odmítl), jestli bude gynekologické oddělení fungovat i nadále (ano), jestli budou k dispozici dětské odborné ambulance a pohotovost (toto je v jednání se záměrem, aby vše fungovalo i po 1. březnu). Objevily se i nesrovnalosti v počtu narozených dětí rodičkám z Turnovska, opoziční zastupitelka tvrdí, že porodní turistika je vyšší, než se nyní uvádělo a že celkový počet dětí narozených maminkám z Turnovska je 570 (jsou zde ale zahrnuty i rodičky, které jinde rodí například ze zdravotních důvodů apod.).

Zastupitelé dali slovo také MUDr. Věře Pokorné, která ve zdejší nemocnici pracuje od roku 1969 a jejíma rukama prošlo několik generací Turnovanů. Ta upozornila na velmi nešťastnou situaci, kdy odchod jednoho gynekologa nepřímo zapadá do akce „Děkujeme, odcházíme“. „Jestliže se lékaři nedomluví na republikové úrovni s ministerstvem zdravotnictví a vládou, budou například od 1. března uzavřeny velké pražské porodnice a asi i mnohé další, mělo by se řešit, kam se turnovské rodičky mají obrátit v případě uzavření naší porodnice,“ apelovala na zastupitele doktorka Pokorná. Podle ní je po zrušení dětského oddělení čím dál složitější zajistit chod dětských ambulancí a pohotovostní služby.

„Z toho, co se nyní ve zdravotnictví děje, mám těžkou depresi. Od 1. března se k akci Děkujeme, odcházíme připojí i část lékařů naší nemocnice. Budou si vybírat dovolenou, chtějí vypovědět i dohody o ústavních pohotovostních službách, což bude znamenat citelný zásah do provozu nemocnice. Může to mít extrémní dopad na její chod, protože klesnou výkony a tím i platby od zdravotních pojišťoven. Nemocnice může po ekonomické stránce zkolabovat,“ přiblížil neradostnou vizi náměstek ředitele Martin Hrubý.

Zastupitelé na návrh opozice jednali i o tom, jestli by situaci nepomohlo vypsání výběrového řízení na primáře gynekologicko-porodnického oddělení. Pro tuto možnost ale hlasovalo pouze šest z nich. Požadavek zachování odborných dětských ambulancí a pohotovosti ve večerních hodinách a víkendech podpořilo 24 přítomných zastupitelů.

Závěr poněkud chmurné části zasedání zastupitelstva alespoň nějakou nadějí prosvětlila opět doktorka Věra Pokorná návrhem, aby vedení nemocnice ještě znovu jednalo s odcházejícím gynekologem, aby ten zajistil alespoň část služeb na oddělení, čímž by třeba porodnice mohla v nějakém omezeném režimu fungovat i po 1. březnu. Jestli je toto cesta pro záchranu turnovské porodnice alespoň v tomto roce, budeme vědět v nejbližších dnech. Jak ale upozornil náměstek Martin Hrubý, není vyloučeno, že po limitech porodů pro zachování porodnic, mohou zanedlouho přijít limity operačních výkonů a dalších činností, které budou v podstatě znamenat zánik menších nemocnic. Je to patrně záměr státu, soustředit většinu akutní péče do velkých nemocnic a malé zlikvidovat, zaznělo na závěr zasedání zastupitelů…

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.