ZASTUPITELÉ JEDNALI: O ODPADECH NEROZHODNUTO, SPOR KOLEM TANEČNÍCH…

0

Změna v systému odpadového hospodářství a především motivační prvky pro občany, kteří třídí, a tedy by měli na platbách ušetřit. To bylo zadání, které před rokem dostal od zastupitelů místostarosta Otakar Špetlík (ODS). Po roce jsou tu návrhy na zavedení, resp. rozšíření pytlového sběru separovaného odpadu, kdy za pomoci čipů a vážení by občan získával bonusy, které by ve svém důsledku znamenaly roční úsporu v průměru 20 Kč na osobu. Protože je tato částka velmi nízká a nemotivační a další návrhy, jako zpětné zavedení známkového systému či vážení popelnic jsou buď diskutabilní, či finančně náročné, zastupitelé o změně systému likvidace odpadového hospodářství v Turnově od ledna 2014 zatím nerozhodli.

ODPADY
Tak to byl úvod šestihodinového zasedání turnovských zastupitelů, které se v sále Střelnice uskutečnilo ve čtvrtek 27. června. Zastupitelé si toho na sebe naložili opravdu trochu moc. A co bod jednání, to nějaký kompromis, vzrušená debata, projevy souhlasu či nesouhlasu. Třeba právě nový systém likvidace komunálního odpadu. Občané nyní platí 660 Kč „na hlavu“, cílem má být nějaký motivační systém, pomocí něhož by lidé, kteří třídí, ušetřili. Město Turnov bylo díky Sdružení obcí Libereckého kraje zahrnuto mezi 10 měst v kraji, ve kterých poradenská firma SLEEKO z Prahy provedla srovnávací průzkum.

Podle Zdenky Kotoulové, která za firmu studii optimalizace zastupitelům a veřejnosti představila, patří Turnov na čelo krajského a v mnoha směrech i republikového žebříčku práce s komunálními odpady. Jiná města by nám mohla závidět. Je zde léty propracovaný systém od popelnic přes sběrný dvůr, nádoby na separovaný odpad v nadprůměrném množství v různých částech města až po kompostárnu. Například výše tříděného sběru využitelných složek je 44 kilogramů na obyvatele, když republikový průměr je 33 kilogramů. Smlouva města s technickými službami představuje částku přesahující 12 mil. Kč ročně, od občanů se vybere zhruba 8 mil. Kč, zbytek hradí radnice z rozpočtu.

Jestliže někdo očekával, že firma ve spolupráci s městem přijde s nějakým převratným nápadem, jak by občané mohli ušetřit, mýlil se. Návrhy jsou čtyři, ale v podstatě pouze jeden. Tím je doplnění současného pytlového sběru separovaného odpadu o vážení – množství odevzdaného vyseparovaného odpadu se bude občanovi promítat na pomyslný účet a celková částka se odečte v dalším roce z povinné platby. Odhadem to má být asi 20 Kč (tedy namísto 660 – 640 Kč). Druhou možností je platba podle objemu sběrných nádob, třetí znovuzavedení známkového systému a čtvrtá je systém vážení sběrných nádob na směsný odpad, kdy by občan zaplatil za skutečné množství odpadu.

Na místě je také důležité zmínit argumentaci místostarosty Špetlíka ve smyslu nového zákona o odpadech, který připravovala nyní již vláda v demisi, což v důsledku znamená velké legislativní vakuum. Proto Špetlík navrhuje pouze rozšířit současný pytlový sběr. Občané by používali pytle s čipy, pracovník technických služeb by je zvážil, roční zvýhodnění by bylo v řádu desetikorun, náklady na tento systém jsou zhruba 50 tisíc Kč. Čtvrtá varianta, tedy vážení nádob na odpad, je finančně velmi náročná, při nákupu nových popelnic by vyšla až na 5 mil. Kč, nicméně by to mohl být cíl. „Rozšíření pytlového sběru je nyní jedinou možností, jak by lidé mohli alespoň trochu ušetřit. Nic lepšího v současnosti nabídnout nedokážeme. Já sám jsem nicméně odpůrcem tohoto systému, protože je extrémně drahý,” přiblížil svůj postoj Špetlík.

Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) připomněl, že den před zasedáním se konalo setkání se starostou právě na téma odpadů. Zájem projevilo jen asi 15 lidí, diskuze je podle něho o dvou možnostech, buď rozšíření pytlového sběru, nebo vážení sběrných nádob.

Martina Pokorná (Turnovská koalice) navrhla studii dopracovat, podle ní chybí konkrétní data z domácností, aby byl alespoň nějaký známý model, kolik zhruba běžná rodina odpadu vyprodukuje. Chybí také informace od občanů, jak a co třídí a jaký systém by byl pro ně nejlepší. „Jestliže díky novému systému mají občané uspořit 20 korun, tak to považuji spíš za úsměvné než motivující, myslím, že lidé se tomu budou smát. Motivační částka by měla být kolem 100 korun,” řekla Pokorná. Navržený systém podle ní také povede k hromadění pytlů například v bytových domech či u rodinných domů.
Starosta Hocke se pozastavil nad tím, proč tyto požadavky nevyšly už přímo z komise pro životní prostředí. Otto Jarolímek (Turnovská koalice) sdělil, že hotová studie komisi nebyla vůbec předložena.
Předseda této komise Tomáš Tomsa (Nezávislý blok) potvrdil, že zde byl zájem studii v komisi projednávat, ale nedokončenou verzi viděli teprve až před měsícem. „Materiál obsahuje množství dat, děláme zásadní kroky, měla by proběhnout diskuze a odborná oponentura. Měli bychom mít informace i z jiných zdrojů, jinak neuděláme kvalifikované rozhodnutí,” zdůraznil Tomsa.
V konečném hlasování se 17 zastupitelů přiklonilo k návrhu problematiku ještě znovu projednat v komisi pro životní prostředí a na pracovním zasedání zastupitelstva a rozhodnutí posunout na září.

PARKOVÁNÍ NA VÝŠINCE, TOALETY U TERMINÁLU A PRODÁVANÉ NEMOVITOSTI
Že si lidé žijící na sídlišti Výšinka dlouhodobě stěžují na nedostatek parkovacích míst, je dostatečně známé. Nyní přišli občané a bytové družstvo s vlastní iniciativou. Městu předložili několik možností, jak na některých místech za poměrně malé finanční částky parkovací plochy rozšířit. Těch bylo nalezeno víc než deset. Prioritní je rozšíření parkování v Rubínové ulici a v prostoru u kotelny. Odhadované náklady jsou asi 400 tisíc Kč, u kotelny by měla být instalována i bezpečnostní kamera. Záměr byl zastupiteli schválen.

Rok a půl po zprovoznění terminálu integrované dopravy u nádraží zde nejsou toalety pro veřejnost. Ne každý to stihne na veřejná WC s omezenou pracovní dobou na nádraží, a tak se v okolí terminálu dějí věci, které město posouvají kamsi na Balkán. Nová informace je, že město se dohodlo s majitelem restaurace Albion a za částku 350 tisíc Kč ročně zde budou toalety otevřeny pro veřejnost od pondělí do pátku v době od 6.30 do 22.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 23.00 hodin a v neděli od 10.00 do 21.00 hodin. Druhá polovina letošního roku bude zkušební dobou, jestli se služba osvědčí.

Město se dlouhodobě snaží prodat několik objektů, ale dnešní doba moc prodeji nepřeje. Je-li počítáno s prodejem, jako s nutným příjmem do obecní pokladny, je podle odboru správy majetku nutné ceny snížit. To se také rozhodnutím zastupitelů stalo. Čp. 67 a 68 ve Skálově ulici (bývalé sídlo městské policie) budou nabízena nově za 3,9 mil. Kč namísto původních 4,3 mil. Kč, cena čp. 256 v Tázlerově ulici (bývalé plicní) byla snížena z 2,4 mil. na 1,9 mil. Kč.
Tradičně se v této souvislosti dostalo na restauraci Šetřilovsko, kterou někteří považují za „rodinné stříbro”. Faktem je, že vlivem mnoha okolností je toto rodinné stříbro zralé spíš na demolici než provozování výletní restaurace. Přesto při minulém projednávání zastupitelé rozhodli o prodeji za 4 mil. Kč (Ondřej Halama, KDU-ČSL). Nyní zvažovali, jestli cenu snížit na 3,5 mil. Kč. Zastupitel Jarolímek navrhl, aby město objekt neprodávalo, ale investovalo do oprav. Pro snížení ceny se při hlasování nenašla dostatečná podpora. Zastupitelé se do objektu mají vydat v srpnu na prohlídku.

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV
Asi nejzajímavějším tématem zasedání bylo projednávání otázek kolem Kulturního centra Turnov. V zásadě šlo o tři věci: Projednat a vyhovět žádosti Kulturního centra o půjčku 500 tisíc Kč na vybavení a úpravu nefungující restaurace, aby tato mohla od podzimu fungovat alespoň jako kavárna, dále KCT požadovalo příspěvek 191 tis. Kč na udržování objektu kina v Žižkově ulici, které město neúspěšně prodává a KCT ho nijak nevyužívá, a nakonec ještě 345 tis. Kč na kulturní akce do konce roku, protože je tu jistý propad návštěvnosti. Předesíláme, že všechny tyto požadavky zastupitelé po rozsáhlé diskuzi schválili.

V této souvislosti padla také informace o rezignaci stávajícího jednatele KCT Lukáše Hajna a o vypsání nového výběrového řízení na tuto funkci. Lukáš Hajn na zasedání promítl prezentaci, ze které se přítomní dozvěděli hospodářské výsledky organizace, na jejíž provoz město z rozpočtu přispívá zhruba částkou ve výši 6 mil. Kč ročně. Hajn rozporoval některé hlasy, které tvrdí, že na Střelnici je zaměstnáno až příliš lidí, nebo že by návštěvnost tohoto kulturního zařízení byla malá. V přehledu, který zájemci najdou i na internetových stránkách města (ZDE), jsou i konkrétní údaje k jednotlivým pořadům. Dozvíte se tu, které byly ztrátové a které pořadateli přinesly nějaký zisk. „Na Střelnici ročně přijde a koupí si vstupenku zhruba 43 tisíc diváků (včetně kina, diskoték ad.), proběhne zde 418 filmových představení, 60 koncertů či hudebně-dramatických pořadů, od října do května je tu asi 70 pronájmů či jiných veřejných aktivit. Klubovny a zrcadlový sál jsou vytíženy na 40 procent – mezi 8. až 15. hodinou je využití značně diskutabilní,“ píše se v materiálu. Podle zpracovatele by nebylo vhodné měnit zásadně charakter budovy (to je reakce na myšlenku přestěhovat sem knihovnu či jiné městské zařízení), je třeba dořešit variabilitu velkého sálu, bar na sále, vstup do zákulisí a úpravu zvukotechniky, to vše zhruba za 2,5 mil. Kč. Zajímavá je tabulka s přehledem vytíženosti velkého sálu, kde vedou pronájmy, vlastní akce KCT jsou v průměru jedna až dvě měsíčně, více vlastních akcí má KCT v divadle.

Nelehkou úlohu má současné vedení KCT v podobě provozu restaurace, kde sklízí ovoce chybných rozhodnutí z minula. Kuchyň nastavená spíš než na kulturní zařízení na školní vývařovnu (Střelnice byla budována jako kongresové centrum, což se nikdy nenaplnilo), neekonomické technické vybavení, resp. nyní po odchodu bývalého nájemce bez vybavení. Přes léto bude restaurace zavřena, od září by tu KCT chtělo ve své režii provozovat alespoň kavárnu, na což ale potřebuje půjčku na její dovybavení. V tomto případě se radní, resp. zastupitelé města vyslovili pro vypsání nového výběrového řízení na provozovatele restaurace, resp. se má nový jednatel, vzešlý z výběrového řízení, rozhodnout, jestli ji bude provozovat v režii KCT, nebo za pomoci nájemce.

Kulturní centrum Turnov je také vydavatelem měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska. KCT nyní uvádí náklad 1.100 výtisků měsíčně bez remitendy, tj. počtu neprodaných výtisků. „Hlasy a ohlasy jsou především marketingovým kanálem KCT a jeho pořadů, jde nám o to, dostat do co největšího počtu zdejších domácností informace o našich pořadech. Kdybychom HOTy přestali vydávat, byly by náklady na propagaci mnohem vyšší,” řekl Lukáš Hajn.

Zajímavé informace zazněly i o pořádání tanečních. V případě tzv. pokračovacích podzimních tanečních pro dospělé je KCT v minulých letech pořádalo ve spolupráci s turnovskou taneční školou Ilma Ilony Šulcové. „Vzhledem ke klesajícímu zájmu ze strany tanečníků přestala být tato aktivita ekonomicky přínosná pro obě strany. Z ohlasů a zkušeností víme, že spousta Turnovanů navštěvuje tyto taneční v okolních městech (Semily, Jičín). Nelitují cesty, aby se účastnili tanečních vedených tanečním mistrem Petrem Mertlíkem, s nímž máme za sebou mnohaletou úspěšnou spolupráci. Oslovili jsme ho a na podzim na naši přerušenou spolupráci navážeme,“ píše se v materiálu KCT. Totéž by se mělo stát s jarními tanečními pro mládež, které chce KCT také pořádat s tanečním mistrem Mertlíkem, jehož jméno má být zárukou jisté kvality výuky. „Předpokládám, že dostupnost místa konání na Střelnici a tradice tanečního mistra budou pro nás velké plus v případném souboji o žáky s konkurenční taneční školou,“ uvádí Lukáš Hajn.
K tomuto bodu jednání vystoupila také Ilona Šulcová, která v materiálu KCT vidí poškození dobrého jména své práce a taneční školy. Podle ní není pravda, že by zájem o její taneční klesal. Šulcová zmínila i svojí 23letou práci s mládeží, výsledky taneční školy na mezinárodní scéně ad. O skutečnosti, že KCT hodlá spolupracovat s někým jiným, se dozvěděla až z médií, resp. podkladů pro jednání zastupitelstva a také z plakátů ve školách. Jak zdůraznila, chce i nadále taneční v Turnově pořádat, vždy to avizovala dopředu, očekávala tedy, že s ní bude někdo alespoň jednat. Konkurenčního prostředí se ale nebojí. Taneční mistrová zmínila i nedorozumění z letošního roku, kdy na požadované termíny tanečních na Střelnici již KCT nemělo volné termíny. (Na to KCT uvádí, že ona tyto termíny dodala pozdě, kulturní nabídka se tvoří s větším předstihem a nelze blokovat atraktivní jarní víkendová data). Nakonec podle Šulcové byly ale i letošní jarní taneční bez problémů, její taneční škola KCT platí nájem, na Střelnici nebyl pouze věneček, to ale z důvodu malé kapacity velkého sálu. Že v rámci tanečních opakovaně nebylo pro účastníky kurzů k dispozici ani drobné občerstvení, je jiná věc… „Stále nabízím možnost jednat, vložit taneční do rukou konkurenčních bojů považuji za nešťastné řešení,“ uzavřela Ilona Šulcová.
„Já bych tedy s tanečními neexperimentoval, je dost pravděpodobné, že nám všechny děti zase utečou k Ilmě do Pěnčína a Střelnice bude opět prázdná a taneční v Turnově nebudou,“ uvedl k tématu zastupitel Petr Dvořák (ODS), který tak připomněl, že i několikrát v minulosti se KCT pokusilo uspořádat taneční s panem Mertlíkem, ale realita byla vždy jiná… Mnozí zastupitelé argumentovali faktem, že je věcí a odpovědností jednatele KCT vybrat si, s kým chce nebo nechce taneční na Střelnici pořádat.

REGULACE VÝHERNÍCH HRACÍCH AUTOMATŮ
Po náročném projednávání situace kolem KCT zastupitele čekal další ožehavý bod. O regulaci výherních hracích automatů ve městě se hovoří již delší dobu. Jde tu stále o stejný střet názorů, kdy na jedné straně je příjem do městské pokladny v řádu zhruba 6 mil. Kč ročně, na druhé straně jsou negativní jevy v podobě hráčských závislostí, rozpadů rodin, sebevražd, kriminality, nežádoucího působení na děti a mládež atd. Zastupitel Ivan Kunetka (Turnovská koalice) se vyslovil pro úplný zákaz hazardu ve městě, místostarosta Jaromír Pekař je spíše pro další regulaci v podobě omezení reklam a poutačů na herny. Po regulaci ze závěru loňského roku, kdy město již část výherních hracích přístrojů zrušilo, je toto provozováno již jen na sedmi místech ve městě. Když podle Pekaře město hrací automaty úplně zakáže, hrozí, že se tyto přesunou do soukromých prostor a soukromých klubů a město tak nebude mít možnost kontroly. Takto by měl být mj. přímo v provozovnách instalován kontrolní kamerový systém. Dalším argumentem pro zachování současného stavu je, že hráči budou jezdit jinam a město přijde o peníze, z nichž část dává do podpory sportu (například místostarosta Špetlík, zastupitel Tomáš Hudec z ČSSD).
Na zasedání vystoupil i bývalý gambler z Náchoda, který zastupitele upozornil na některé průvodní jevy ze své zkušenosti. Podle něho je to především samotný fakt, že patologický hráč ví, že herna ve městě je. A je jedno, jestli je, nebo není nějak vnějškově označena. Když herna ve městě není, je větší šance, že k hraní nesklouznou další a další lidé a především mládež: „Hraní je stejně silná droga, jako drogy a alkohol, v mozku se dějí stejné pochody, je pro závislého člověka velmi těžké odolat a nevhodit do automatu peníze. Konec v podobě rozpadu rodin a ztráty majetku bývá rychlejší než třeba u alkoholu, léčebny jsou plné těchto lidí. Města argumentují tím, že z automatů mají peníze do rozpočtu, podle mě jsou to ale peníze krvavé.”
V tajném hlasování se pro úplný zákaz hracích automatů ve městě k 31. prosinci t. r. vyslovilo pouze osm zastupitelů, že automaty skončí k 30. červnu příštího roku, jich bylo sedm, k návrhu, že dojde k regulaci v podobě omezení reklam na herny, se kladně vyjádřilo 15 zastupitelů a tento návrh byl schválen.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.