ANKETA ZASTUPITELŮ NA TÉMA BUDOUCNOSTI PANOCHOVY NEMOCNICE

0

V nejbližších týdnech čeká turnovské zastupitele několik zásadních rozhodnutí. Proto by bylo dobré vědět víc o jejich názorech. Nabízíme jejich zprostředkování veřejnosti formou ankety. Oslovili jsme všech 27 zastupitelů. Odpověděl, kdo chtěl, nikoho jsme k ničemu nenutili. Nyní předkládáme první díl pomyslného seriálu. Tentokrát na téma: Jaký máte názor na fúzi nemocnic, resp. hledání strategického partnera pro nemocnici turnovskou?

* Jaromír Frič (ODS):
V současné situaci (rušení oddělení, celých nemocnic, protekcionismus při uzavírání smluv s VZP…) nám asi nic jiného než fúze nezbývá. Snad se nám to nevymstí.

* Martin Hrubý (Nezávislý blok):
Velmi nepřátelský systém pro malé nemocnice, vyjadřovaný v ministerských tezích  ve smyslu „vše do supercenter“, úhradový mechanizmus podporující nákladnou onkologickou, biologickou… a další péče na úkor základní péče o zdraví, překážky pro vzdělávání zdravotnických pracovníků v malých nemocnicích – to vše byly důvody, proč jsme navrhli zkusit najít silného partnera, který by tyto nevýhody eliminoval. K tomuto názoru přispěl i fakt, že město nenachází politickou sílu k tomu, aby některé hrozby politicky vyřešilo. Tyto výchozí důvody byly zhruba před dvěma lety na počátku této myšlenky a do dnešního dne žádný z nich nepozbyl na aktuálnosti. V současnosti bude připraveno několik nabídek od různých potencionálních partnerů, jsem sám zvědav, jak  městští zastupitelé o další budoucnosti nemocnice v září rozhodnou.

* Tomáš Hocke (Nezávislý blok):
Jak jsem již předestřel na jednání s občany na Střelnici, je fúze s určitým silnějším subjektem za současné zdravotní politiky státu nutná. Celé zdravotnictví je pod vysokým tlakem centralizace péče, množství výkonů, vzdělání lékařů na jedné straně a financí na straně druhé. Všechny tyto aspekty vedou k omezování zdravotní péče ze strany zdravotních pojišťoven za asistence odborných společností. Mým záměrem je předložit zastupitelům tři cesty možné budoucnosti nemocnice. První povede směrem k veřejnoprávnímu sektoru, tedy Krajské nemocnici Liberec, druhá do sektoru soukromého (společnosti Agel, Mediterra, případně další) a třetí je zakonzervovat stávající stav se všemi finančními důsledky a následným omezením zdravotní péče. Rozhodnutí bude muset zastupitelstvo přijmout do konce září.

* Tomáš Hudec (ČSSD):
Pro jasné stanovisko, jestli být pro fúzi, či pro prodej někomu jinému, či ponechat status quo máme stále málo informací. Navíc ony informace jsou dosti často protichůdné. Kupříkladu do KLN přichází nový management a neseznámil nás se svou vizí, co v Turnově chce ponechat a co zrušit. Že současný stav PNT není, eufemisticky řečeno, dobrý, je nabíledni. Za to ovšem může zřizovatel nemocnice a jeho stávající vedení. Současná koalice ve svém programovém prohlášení prezentovala, že bude zkvalitňovat služby v PNT. A co se ve skutečnosti stalo? Po dětském oddělení byla zavřena porodnice, omezily se výkony v oblasti gynekologie, zrušila se dětská pohotovost ve všední dny. Jasně tedy říkáme, že pokud by fúzí došlo k dalšímu „zkvalitňování služeb“ v turnovské nemocnici, pak pro ni ruku nezvedneme.

* Otta Jarolímek (Turnovská koalice):
Nad případným spojením turnovské nemocnice s nějakým „strategickým partnerem“ nijak nejásám. Rekonstrukce a dostavby jejího areálu a občasné finanční podpory jejímu provozu pohltily v uplynulých letech stamiliony z městského rozpočtu, a tudíž by si město Turnov mělo ponechat rozhodující vliv na její řízení. Příslušná legislativa dusící čím dál více menší lokální nemocnice nás však zřejmě k nějaké fúzi donutí.

* Karel Jiránek (zvolený za VV, v současnosti nezařazený):
Myslím si, že zdraví občanů je v první řadě starostí státu a krajů a nemělo by být starostí obce, která ho musí dotovat ze svého rozpočtu. Je potřeba si uvědomit, že nemocnice neslouží výhradně občanům města Turnova, ale lidem z okolních obcí, které však na provoz nemocnice nijak nepřispívají (tím neříkám, že by měly).
Město v minulých letech vložilo do nemocnice velké investice a dnes se díky současnému systému ve zdravotnictví dostává do situace, kdy musí zdravotní péči dotovat, což si ze svého rozpočtu nemůže dovolit. Občané města by měli vědět, že vedení nemocnice ani město dnes v podstatě již nemají možnost rozhodovat o tom, jaká péče a v jakém rozsahu zde bude poskytována. Toto je dnes v rukou pojišťoven a odborných společností.
Má odpověď na hledání strategického partnera pro naši nemocnici zní, že by bylo nejlepší nemocnici prodat subjektu, který má v oboru lepší zkušenosti než město. Jsem si vědom toho, že můj názor je radikální a ne příliš populární. Jsem přesvědčen, že nejsem sám, jen někteří ho nechtějí říkat nahlas.
Nabídka KNL není pro nemocnici špatná. Počítá se zachováním většiny oddělení, ale fúze dle mého názoru nepřinese ani zlepšení služeb, ani změnu přístupu personálu k pacientům. Navíc není pro město nijak ekonomicky výhodná. V každém případě, ať už to s naší nemocnicí dopadne jakkoliv, nikdy to nebude ideální. Na jednu
stranu sklízíme kritiku za úroveň péče v nemocnici a pacienti odcházejí do jiných nemocnic za „lepším“.  Na druhou stranu si jiná skupina lidí hájí nemocnici jako „rodinné stříbro“, jenže je potřeba otevřít oči a přiznat si, že doba se změnila.

* Hana Maierová (Nezávislý blok):
Domnívám se, že v situaci současného zdravotnictví je opravdu nutné přimknout se k silnějšímu partnerovi, aby se eliminovalo ohrožení omezováním péče ze strany pojišťoven z důvodu nesplněných počtů operací, aby se vyřešilo další vzdělávání lékařů atd. To znamená, aby se co nejvíce ochránila existence turnovské nemocnice. Po všech jednáních minulého a letošního roku jsem přesvědčena, že propojení s partnerem, který je povinen zajišťovat zdravotnictví veřejně prospěšného charakteru, tedy s Krajskou nemocnicí Liberec, je pro budoucnost naší nemocnice tou nejlepší variantou.

* Martina Pokorná (Turnovská koalice):
Ačkoli by se mohlo zdát, že mám o zdravotnictví a nemocnici dostatek informací, paradoxně je budoucnost naší nemocnice tématem, k němuž nejsem schopná si vytvořit jasný názor. Vnímám dvě zásadně odlišná stanoviska lidí, o nichž si myslím, že se ve zdravotnictví orientují lépe než já, a to nemocnici sloučit/pronajmout, nebo neslučovat/nepronajímat. Protože ale neumím věštit z čarodějné koule, pocitově se přikláním k názoru, že spíše sloučit nebo pronajmout, a odůvodňuji si to dosavadními zkušenostmi, kdy nemocnici jako samostatnému subjektu bylo zrušeno dětské a nechali jsme si zrušit porodnici. To se může kdykoliv opakovat u dalších oborů. Zároveň chci tímto dementovat zprávy, které se ke mně dostaly, o tom, že jsem veliký zastánce fúze. Nejsem, pouze městu pomáhám řešit právní otázky s fúzí spojené, jelikož v zastupitelstvu nesedí žádný další právník. A pokud jsem o takovou věc byla požádána, snažím se za daných podmínek docílit stavu, který bude pro město Turnov co možná nejvýhodnější. Co se ale s nemocnicí stane, není schopen s určitostí říci asi žádný z kolegů v ZM.  

* Petr Soudský (TOP 09):
Důvodem fúze dvou subjektů je zpravidla špatný ekonomický stav jednoho z těchto subjektů. Nevím, zda je tomu i v tomto případě, ale domnívám se, že fúze s libereckou nemocnicí skrývá velká nebezpečí pro Turnov. Řeknu příklad – narodil jsem se v Jablonném v Podještědí před 53 lety, tehdy tam byla porodnice, ale i interna a další oddělení, následně již jen LDN pod vedením liberecké nemocnice a nyní se tato LDN má přestěhovat právě do Turnova a v Jablonném patrně nebude nic. Obávám se, aby se tento scénář neopakoval i v Turnově. Navíc si myslím, že pod libereckým vedením by velmi rychle proběhly změny, které se zdají být logické – např. uzavření ortopedie či patologie, tedy oddělení, která nejsou základní a jsou provozována v obou nemocnicích. Rovněž podoba nové akciové společnosti, kde má mít Turnov pouze 10 % akcií, se mně zdá nepříliš výhodná, byť je vlastněna krajem. U ostatních partnerů jsme neviděli konkrétní nabídku. Nicméně jsem zatím toho názoru, že by nemocnice měla zůstat městská, ale s tím, že nelze bazírovat na současné skladbě oddělení a péče, pakliže na tuto péči nebude společenská objednávka a nemůžeme řešit rovnici, která říká, že náklady a výnosy budou v rovnováze. Myslím, že cesta vede v definování toho, co pacienti žádají, a na tento segment péče se zaměřit –  například na poskytování intenzivní rehabilitace a následné péče, nebo třeba některých chirurgických či interních výkonů s větší orientací na geriatrii. Z rehabilitace je možné se orientovat třeba na rehabilitace neurologických pacientů s větším spádem, než pouze Liberecký kraj. Rovněž se domnívám, že tento problém se měl začít řešit již před zhruba pěti lety, tedy v době, kdy proběhlo jasné definování páteřních nemocnic Libereckého kraje, kterými se staly nemocnice v České Lípě, Liberci, Jablonci a Jilemnici.      

* Alena Svobodová (KSČM):
Měli bychom udělat vše pro to, aby v Turnově, čtvrtém největším městě Libereckého kraje, městě s vysokou spádovostí, zůstala zachována nemocnice, která má tak dlouhou tradici. Přišli jsme o dětské oddělení, porodnici… Podle mého názoru mělo vedení nemocnice vyvinout větší snahu o jejich záchranu.
Jsem členkou výboru zastupitelstva, který se problematikou nemocnice zabývá. Myslím, že ideální by bylo zachovat samostatnou městskou nemocnici, což by znamenalo zavést novou kapacitu, nosný obor, který v kraji chybí. To však není vůbec jednoduché a záleží na jednání s pojišťovnami.
Pokud by východiskem měla být fúze nebo nějaká forma spolupráce se strategickým partnerem, preferuji fúzi s Krajskou nemocnicí Liberec před spoluprací se soukromými firmami. Je však třeba důsledně trvat  na stanovených podmínkách – především na zachování rozsahu zdravotní péče a dostatečném zastoupení představitelů Turnova a zachování jejich vlivu v orgánech nové společnosti.

* Tomáš Sláma (ODS):
Ve zdravotnictví se pohybuji celý svůj profesní život. Pracoval jsem na různých postech, zažil jsem různé reformy a systémy financování. Troufám si říct, že rozumím dost dobře, oč tady běží. Jsme menší nemocnice a těm tato doba již dlouho nepřeje. Ve srovnání s velkými nemocnicemi máme nutně vyšší fixní náklady, horší podmínky pro akreditaci pracovišť, pro vzdělávání lékařů, významně horší pozici při smluvním vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a mohl bych pokračovat. Nedělám si iluze, že se to v budoucnosti obrátí, nevidím zde žádnou politickou vůli. Protože chci, aby naše nemocnice fungovala jako nemocnice i v dalším dlouhodobém období, tak jsem před dvěma lety předložil návrh na hledání strategického partnera. Takže můj názor je jasný: ano.

* Otakar Špetlík (ODS):
Já osobně preferuji fúzi s Krajskou nemocnicí Liberec. Výhody spočívající v kooperaci obou nemocnic (migrace lékařů, pacientů, efektivita využití kapacity oddělení v Turnově, vzdělávání lékařů k atestacím aj.) jsou díky dobrému dopravnímu spojení zřejmé. I když i tady jsou rizika,  ovšem díky veřejnoprávnímu zřizovateli mohou být minimalizována.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.