ZASTUPITELÉ JEDNALI: NÁVES V MAŠOVĚ LETOS PROJDE REKONSTRUKCÍ

0

Dubnové zasedání turnovských zastupitelů přineslo trochu vzruchu při projednávání prodeje domů čp. 67 a 68 ve Skálově ulici, což bude nakonec řešeno novým výběrovým řízením. Zastupitelé jednali i o budoucnosti městské knihovny, prodeji bývalé restaurace Šetřilovsko nebo o výsledcích ankety Fóra Zdravého města. Zásadní rozhodnutí učinili v otázce dlouho odkládané rekonstrukce návsi v Mašově. Odhadované náklady jsou ve výši 6 mil. Kč, na což v rozpočtu na tento rok v této výši pamatováno není. Zastupitelé tedy úpravu návsi schválili s dofinancováním prací v hodnotě nad 1,5 mil. Kč v roce 2015. Jak zmínil starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok), byl by velmi rád, kdyby se zde letos na upraveném prostoru mohla uskutečnit městská slavnost k svátku 28. října.

Po letech, kdy jsme byli v otázce budoucnosti Restaurace Šetřilovsko svědky různých rozhodnutí – jedni tvrdí, že objekt patří k rodinnému stříbru a město by ho mělo opravit a provozovat, druzí ho chtějí prodat už třeba proto, že je ve velmi špatném stavu a restaurace je dlouhodobě zavřená. Měnily se i nabídkové ceny. Ke zlomu došlo až právě na dubnovém zasedání zastupitelů. Počtem 19 hlasů byl schválen prodej soukromé osobě za 3,5 mil. Kč. Zdá se tedy, že jedna etapa existence kdysi vyhlášené prvorepublikové restaurace se uzavřela…

Nejvíce času zastupitelům zabrala diskuze kolem prodeje domů čp. 67 a 68, což je bývalé sídlo městské policie ve Skálově ulici. Město tyto objekty prodává bez úspěchu několik let. Až nyní se objevili dva vážní zájemci. Některým zastupitelům (především z ČSSD) vadilo, že jeden z nich projevil zájem až těsně před jednáním minulého – březnového zastupitelstva, což ale není v rozporu se stanoveným postupem. (V březnu zastupitelé proto rozhodli, že domy budou vydraženy, což se také stalo. Dostavil se ale pouze jeden zájemce.)
Protože je kolem toho spousta nejasností, kdy mj. jeden ze zájemců tvrdí, že upozornění na konání dražby neobdržel, podpořili nakonec zastupitelé na dubnovém zasedání 23 hlasy návrh starosty na provedení nového výběrového řízení s jediným kritériem – nejvyšší nabídnutou cenou. To se má uskutečnit 19. května. Minimální kupní cena je 4.010.000 Kč. Jeden ze zájemců by v objektu chtěl zřídit tzv. sociální podnik, ve kterém by mohli pracovat i hendikepovaní, v patře by měly být byty; druhý zájemce chce mít v přízemí cukrárnu s vlastní výrobou a prodejem regionálních produktů, v další části potom penzion a byty.

S informací o jednání Rady Vodohospodářského sdružení Turnov vystoupil starosta Hocke. Podle něho se většina starostů shoduje na faktu, že obce budou ze svého více přidávat na investice a vytvoří se dlouhodobý plán oprav do roku 2018. To vše se záměrem nezvedat cenu vodného a stočného v příštím roce.

Zajímavostí bylo jednání o budoucnosti městské knihovny. Ta by se měla v následujících letech transformovat do podoby moderního komunitního centra. Starosta Hocke u zastupitelů ani u kulturní komise neuspěl se záměrem knihovnu přestěhovat do upraveného objektu Střelnice, z důvodu odlehlosti od centra a náročnosti stavebních úprav není ani vhodné uvažovat o rekonstrukci bývalého kina v Žižkově ulici pro potřeby knihovny, diskutabilní je také záměr hlavní budovu knihovny přesunout k nádraží. Pracovní skupina zastupitelů a odborníků se kloní k výstavbě úplně nového objektu ve Skálově ulici mezi domem A. Marka a letním kinem. Odhadované náklady jsou 40 mil. Kč. Protože je kolem záměru hodně nejasností a protože v minulosti již vznikl obsáhlý materiál na téma budoucnosti knihovny, rozhodli se zastupitelé k tématu ještě vrátit v létě t. r.

Z ostatních bodů je zaznamenáníhodná snaha vedení města – na popud zejména zastupitelek Kordové (Nezávislý blok a Pokorné (Turnovská koalice) – zachovat v Turnově kontaktní místo České správy sociálního zabezpečení. To bylo v Turnově zrušeno a žadatelé, převážně senioři či hendikepovaní, musí jezdit do Semil. Turnov má přitom velkou spádovost a zdálo se jednodušší, aby jedna pracovnice přijela sem, než desítky lidí měsíčně do bývalého okresního města. Jak přiblížil místostarosta Špetlík (ODS), jednal opakovaně přímo z ředitelkou místně příslušné nadřízené správy v Ústí nad Labem. Služba v Turnově prý byla poskytována nad rámec činností úřadu jako nadstandardní a nově je možné sepisovat on-line žádosti pouze v Semilech…

Zastupitelé byli také seznámeni s výsledky ankety v rámci Fóra Zdravého města. To se uskutečnilo 17. února na Střelnici, jeho výsledky je ale nutné podle celostátních pravidel ověřit veřejnou anketou. Té se zúčastnilo, resp. odevzdáno bylo 472 anketních lístků. Zatímco na jednání na Střelnici byly definovány hlavní problémy, jako jsou regulace průmyslových zón, finanční podpora tísňové péče o seniory, odvodnění Palachovy ulice či přístup k obchodnímu centru a supermarketu Lidl z Výšinky, lidé na anketních lístcích jako prioritní viděli nestavět zimní stadion, parkování v sídlištích, či onu regulaci v průmyslových zónách a problematiku drog a kouření mládeže v městském parku.
Z výsledků je patrné, že když se sejde určitá „zájmová“ skupina lidí přímo při prvním jednání na Střelnici, dokáží do čela problémů posunout téma, které třeba zajímá jen je. To pak logicky nekoresponduje s názory lidí v anketě. Navíc naprostá většina obyvatel města k tomuto mlčí úplně… Nad tím se na jednání zastupitelů zamyslel i starosta Hocke, který by si přál větší zájem o fungování města ze strany občanů. Že se na sedmém místě na anketních lístcích umístil názor zrušit městskou policii z důvodu nepořádku v ulicích je opravdu fascinující a svědčí o tom, že někde se stala v komunikaci chyba.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.