ZASTUPITELÉ JEDNALI: STŘEDNÍ ŠKOLY, PROJEKTY, BRUNCLÍK, POZEMKY, ROZHLAS…

0

Budoucnost středních škol, probíhající stavby a projektové přípravy, výkupy a směny pozemků, pokračování rekonstrukce na hradě Valdštejně, aktuální stav prodeje restaurace na Šetřilovsku, ještě jedna diskuze na téma digitalizace videoarchivu M. Brunclíka, výsledky auditu na stavbu terminálu veřejné dopravy a také změny a pokus o zrušení vysílání městského rozhlasu. To byla témata srpnového zasedání zastupitelů, které bylo v tomto funkčním období předposlední. To poslední se koná ve čtvrtek 25. září od 17.00 hodin na Střelnici.

Vzhledem k tomu, že letos na jaře proběhly konkurzy na ředitele dvou turnovských středních škol a oba vyhrály dosavadní ředitelky, byly Jana Rulcová (SUPŠ) a Milena Lednejová (OAHŠ SOŠ) pozvány na jednání zastupitelů, aby předestřely své další záměry. A to za podpory krajské radní pro školství Aleny Losové, protože obě školy zřizuje kraj. Jak uvedla Milena Lednejová, prioritou jsou pro ni připravení absolventi na budoucí zaměstnání, proto se snaží komunikovat s jednotlivými firmami a naslouchat jejich požadavkům. Na dotaz zastupitelky Martiny Pokorné, že vzhledem k úbytku žáků školy byli nastěhováni studenti prvních dvou ročníků hotelové školy do budovy v Alešově ulici, jestli to nesouvisí se záměrem vystěhovat se úplně z budovy ve Zborovské ulici, uvedla zástupkyně kraje, že je na ředitelích škol, aby výuku uzpůsobili, jak jim to nejlépe vyhovuje. A kdyby někdy kraj chtěl budovu ve Zborovské ulici vyklidit, dozví se to město jako vlastník objektu s dostatečným předstihem. Ve smlouvě je dvouletá výpovědní lhůta.
Jana Rulcová po pěti letech obhájila post ředitelky „šperkárny“. Připomněla letošní oslavy 130 let školy i fakt střední, vyšší odborné a bakalářské formy studia. Dobré jméno škole mj. přináší úspěšná spolupráce se školou v Egyptě či účasti na různých uměleckých setkáních u nás i v zahraničí. Studenti se také snaží oživit svými pracemi různá zákoutí Turnova. Prioritou je získat co nejvíce studentů se zájmem o vyučované obory. I zde komunikují a spolupracují přímo s jednotlivými firmami. „Myslím, že obyvatelé Turnova šperkárnu znají jako pojem, ale málokdo ví, jak to vypadá uvnitř. Proto připravujeme projekt Otevřená škola pro občany i návštěvníky města. Nebude problém se podívat i na výuku v průběhu školního roku,“ zve Jana Rulcová. V následné diskuzi se hovořilo i o záměru zrušit internát SUPŠ a studenty přestěhovat na internát ke zdravotní škole. Podle Aleny Losové ale bylo rozhodnutí odloženo.

Radnice připravuje potřebnou rekonstrukci Nádražní ulice ve směru od Hotelu Beneš do Ohrazenic. Hovořilo se o tom v rámci projednávání bodu o projektech odboru správy majetku. Komunikace je sice krajská, ale tím, že město vyhotoví projektovou dokumentaci, může urychlit vlastní realizaci, se kterou se optimisticky počítá nejdéle do tří let. Podle starosty Tomáše Hockeho bude dokumentace hotová ještě letos na podzim, nejdříve bude projednaná v komisích a pak také s veřejností, resp. především s obyvateli zmíněné ulice. V této otázce zastupitelka Martina Pokorná připomněla „vyvalené“ obrubníky a silně na několika místech poškozené chodníky. Ze strany vedení města byla slíbena rychlá oprava nejpostiženějších míst, což se v těchto dnech i fyzicky děje.
Mezi dalšími projekty je hřiště s umělou trávou, pro které bylo zatím jako nejvhodnější místo vytipované bývalé škvárové hřiště v areálu fotbalistů. Ještě se ale probírají rizika spojená s povodněmi. Také je připravována další etapa rekonstrukce sídliště u nádraží, hřbitov v Mašově dostane novou bránu…

V majetkových záležitostech bylo trochu vzruchu při projednávání výměny a vykoupení pozemků, ve kterých příbuzensky figuruje místostarosta Pekař, část z návrhů zastupitelé schválili, část ne. Zásadní bylo asi projednávání návrhu prodloužení termínu úhrady kupní ceny za restauraci Šetřilovsko (3,5 mil. Kč). Novým vlastníkům se nepodařilo v termínu částku uhradit. Jak zaznělo na zasedání zastupitelů, doufejme, že se to povede v prodlouženém termínu a „nekonečný“ příběh prodeje objektu bude definitivně ukončen. Zastupitelé také souhlasili s finanční i morální podporou pokračování stavebních prací na hradě Valdštejně.

Na zasedání zastupitelů se neplánovaně vrátila nabídka odkoupení videoarchivu Milana Brunclíka, resp. platba nákladů na jeho digitalizaci ve výši 2 mil. Kč. Milan Brunclík vystoupil s tvrzením, že svoji nabídku konzultoval v České televizi, kde byla shledána finančně korektní, spíše podhodnocená. Přispěním místostarosty Špetlíka a zastupitelů Maierové a Zikudy padl návrh ještě tuto otázku vrátit na pořad posledního jednání zastupitelů v září. Pro návrh se ale vyslovilo pouze 10 zastupitelů (potřebných je 14 hlasů), zastupitelstvo v tomto složení již toto téma probírat nebude.

Město nesouhlasí s výsledkem auditu ministerstva financí na stavbu integrovaného terminálu veřejné dopravy. Auditní orgán nevyhověl vysvětlení města, které podle názoru vedení nepochybilo. Jak uvedl starosta Hocke: „Budeme hledat cestu, která by město nejméně poškodila.“ Jinak totiž hrozí odvod z dotace ve výši téměř 2,5 mil. Kč.

V závěru jednání se dostalo i na městský veřejný rozhlas. Ten funguje několik posledních měsíců. Zprvu si lidé stěžovali na špatnou slyšitelnost v některých místech, což bylo ve většině případů realizační firmou v rámci zkušebního provozu odstraněno. Nyní se objevily stížnosti, že pravidelné pondělní relace jsou vysílány v 10.00 a v 17.00 hodin. Dopolední vysílání rušilo občany, kteří spali po nočních směnách, proto zastupitelé rozhodli, že nově se bude vysílat v pondělí ve 13.00 a v 17.00 hodin. Zastupitel Ondřej Halama přišel s návrhem, že mu vysílání rozhlasu připomíná minulý režim, a že by uvítal, aby bylo zrušeno a rozhlas sloužil napříště už jen krizovým účelům a ochraně obyvatelstva. Pro jeho návrh ale hlasovali pouze tři zastupitelé.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.