ZASTUPITELÉ JEDNALI: HOTELOVKA, UMĚLÁ TRÁVA, TRANSPARENTNOST A DOTAČNÍ STATUT MĚSTA

0

Úvod listopadového veřejného zasedání turnovského zastupitelstva patřil aktuálnímu vývoji v Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole. Starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok) problematiku shrnul až k informaci o doporučení Rady Libereckého kraje ředitelce školy Mileně Lednejové, že obory, resp. studenti, kteří byli v září přesunuti do budovy v Alešově ulici, se mají vrátit zpět do objektu školy ve Zborovské ulici k 1. únoru 2016. Jedná se o obory hotelnictví, obchodní akademie a cestovní ruch. Podle posledních informací má ale jít v případě oboru hotelnictví jen o studenty čtvrtého ročníku. Studenti nižších ročníků mají totiž výuku obecných předmětů spojenou se strojírenským oborem. Město ale trvá na přestěhování všech ročníků všech tří oborů.

V diskuzi zastupitelů přestěhování všech oborů do Zborovské ulice podpořil zastupitel Otakar Špetlík (ODS): „Zázemí pro vyučování gastronomických předmětů je v objektu ve Zborovské ulici v neporovnatelně lepší kvalitě.“ Také zastupitel Petr Soudský (TOP 09) a místostarostka Petra Houšková (Nezávislý blok) trvají na přestěhování všech ročníků.
Na jednání vystoupili také dva zástupci učitelů školy. Podle Ivany Hanzlové je část učitelů rozčarována usnesením rady kraje, které narušilo již zklidněnou atmosféru ve škole. Přestěhování zpět přinese organizační problémy v organizaci výuky, může to také vést k poklesu zájmu rodičů a žáků o studium na této škole. Kdyby na stěhování mělo dojít, tak až od nového školního roku. Části učitelů se také nelíbí štvavá kampaň proti současné ředitelce školy. Druhý z učitelů, Jan Barochovský, se plně postavil za ředitelku školy, což ve svém dopise stvrdili i další učitelé. Výuka v budově v Alešově ulici je plně zajištěna, třídy jsou nadstandardně vybaveny, určité nedostatky ze začátku školního roku byly podle něho odstraněny. Budova ve Zborovské ulici je ve špatném technickém stavu, na rozdíl od budovy v Alešově ulici, která byla v poslední době krajem opravena.
Starosta Hocke reagoval, že peníze z nájmu město do objektu ve Zborovské ulici každoročně investuje do menších či větších oprav, objekt je de facto nový a jeho technický stav není špatný. Problém starosta vidí ve způsobu, jakým byla škola letos o prázdninách sestěhována do jedné budovy v Alešově ulici. „Kdyby tohle udělal některý ředitel školy, kterou zřizuje město, neprojednal to dopředu s námi a udělal to pokoutně, asi by se mně to hodně nelíbilo,“ řekl starosta. Že budova bývalých horních kasáren byla zrekonstruována „na míru“ právě hotelové škole, obhajoval bývalý ředitel Otakar Špetlík. „Byl jsem tři roky předsedou asociace hotelových škol, takové zázemí neměla žádná škola v republice, ostatní nám to záviděli. Majitelem budovy je město, to odpovídá za technický stav, vybavení je ale v kompetenci zřizovatele, tedy kraje,“ vysvětlil Špetlík.
Petr Soudský připomněl závazek k mecenáši B. J. Horáčkovi, který ze svého do rekonstrukce budovy ve Zborovské ulici investoval 60 milionů: „Byla by hanba, kdyby se po 14 letech provozu ta škola vystěhovala.“ Michal Loukota (TOP 09) označil za chybu samotné sloučení dvou škol, které spolu nemají nic společného, stěhovat obory zpět do Zborovské ulice v polovině školního roku mu nepřijde ale moc šťastné.
V usnesení navrženém místostarostkou Houškovou zastupitelé žádají Radu Libereckého kraje o přesun oborů zpět do Zborovské ulice – všech ročníků (pro hlasovalo 22 zastupitelů, jeden se zdržel), zastupitelé také žádají Liberecký kraj jako zřizovatele školy, aby zajistil optimální řízení školy, byl dodržován etický kodex školy, a není-li tomu tak, aby vyvodil patřičné důsledky. Zastupitelé také žádají kraj, aby zajistil plnohodnotnou výuku v budovách ve Zborovské i Alešově ulici (pro bylo 19 zastupitelů, tři se zdrželi).

UMĚLÁ TRÁVA
Zastupitelé dále řešili majetkové otázky. Nejzajímavější byl asi přesun vlastnictví pozemku bývalého škvárového hřiště z majetku Městské sportovní Turnov na město z důvodu podmínek dotačního titulu – má zde vyrůst hřiště s umělou trávou. Někteří zastupitelé to považovali za nestandardní, diskutabilní je podle nich i právní výklad. Pro návrh nakonec hlasovalo 18 zastupitelů, pět se jich zdrželo.

TRANSPARENTNOST MĚSTA
Zastupitelé za TOP 09 chtějí do webových stránek města přidat docházkový systém, aby občané, než se třeba na radnici vydají osobně, si mohli zkontrolovat, jestli je dotyčný úředník přítomen. Druhý návrh se týká transparentnosti účtu radnice, aby každý mohl vidět pohyb na účtu. Starosta Hocke zmínil, že město má v současnosti 18 různých účtů a že si to neumí moc představit, zavedení docházkového systému je podle něho diskutabilní, protože než občan na radnici dorazí, může být úředník někam odvolán apod. Oba návrhy nenašly u zastupitelů dostatečnou podporu, byť pro zavedení docházkového systému chyběl jen jediný hlas (pro bylo 13 zastupitelů, tři byli proti a osm se jich zdrželo), pro transparentní účet města hlasovalo 11 zastupitelů, dva byli proti a 11 se jich zdrželo.

DOTAČNÍ STATUT MĚSTA
Organizace, spolky, pořadatelé akcí či provozovatelé různých zařízení mohou město žádat dle daných pravidel o dotace. Zatímco v jiných oblastech vše, zdá se, funguje, v případě sportu je nastavení pravidel letitý problém. Ukázalo se to i tentokrát, některým zastupitelům vadilo, že o přidělení peněz mají rozhodovat lidé, kteří jsou ve střetu zájmů, jiní kritizovali, že některé podmínky pro udělení dotace jsou málo objektivní. Nakonec pro navržený materiál hlasovalo 17 zastupitelů, sedm se jich zdrželo.

OSTATNÍ
Z dalších bodů zastupitelé schválili změnu určení peněz z již přidělené dotace spolku SLUNCE VŠEM, který v Turnově provozuje denní centrum pro dospělé postižené autismem. Část prostředků nově půjde na pořízení projektové dokumentace přístavby pro odlehčovací služby. Zastupitelé také schválili odměny medailistům, resp. sportovcům z Turnova, kteří dosáhli významného úspěchu v širším měřítku, z kulturního fondu město podpoří vznik nové publikace o malíři Ladislavu Karouškovi.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.