ZASTUPITELÉ JEDNALI: VHS, NEMOCNICE, PAMÁTNÝ DEN, TRANSPARENTNOST MĚSTA…

0

V úvodu svého květnového zasedání se turnovští zastupitelé seznámili s plány Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) na příští roky. Především tedy s plány investičními v Turnově. Ty budou v příštích čtyřech letech největší na území členských měst a obcí VHS. Aktuálně začnou výstavba vodovodu ze Sobotecké ulice do Maškovy zahrady, oprava kanalizace a vodovodu na Výšince nad Lidlem a obnova sítí ve Sportovní ulici na sídlišti u nádraží. Z chystaných akcí je to rekonstrukce horní části Nádražní ulice, vodojem v Ohrazenicích, rekonstrukce vodovodů v průmyslové zóně Vesecko, intenzifikace úpravny vody v Nudvojovicích, rekonstrukce vodojemů na Károvsku a další.

V souvislosti s Krajskou nemocnicí Liberec (KNL), jejíž součástí je od loňského roku také turnovská nemocnice, se v poslední době hovoří o záchraně nemocnice v Semilech (viz samostatný článek). KNL hospodaří podle generálního ředitele Luďka Nečesaného se ziskem, lékaři v Turnově si meziročně polepšili na platech o 11 %, zdravotní sestry o 13 %. Rozdíl mezi platy v Turnově a Liberci jsou už jen čtyři procenta. Jak na jednání zaznělo, město Turnov v současné době nemusí svoji nemocnici dotovat z rozpočtu ani korunou. V létě by měla být v areálu turnovské nemocnice k dispozici prodejna zdravotnických potřeb, stále platí otevření nového Centra léčby střevních zánětů (na konci roku), v srpnu by měl být v Panochově nemocnici otevřen babybox. Pro zvýšení transparentnosti hospodaření v nejbližší době vznikne dceřiná společnost KNL – Catering s. r. o. Ředitel Nečesaný popsal i vývoj kolem možné spolupráce s nemocnicí v Semilech, která se dostala do situace, kdy nahromaděné problémy není schopna zvládnout bez strategického partnera. KNL se bude bránit vstupu soukromé společnosti do této nemocnice, lepší by pro Semily podle Nečesaného byla spolupráce s Jilemnicí, ale v případě nutnosti je KNL připravena do Semil vstoupit třeba jako minoritní akcionář. Řešení je nutné najít do září, aby nový subjekt mohl fungovat od ledna příštího roku.
Turnovští zastupitelé chtěli také vysvětlit nestandardní poskytování některých zdravotnických potřeb. Konkrétně tzv. odlehčené sádry. Ředitel Nečesaný připomněl špatně uzavřenou smlouvu s lékárnou v nemocnici minulým managementem a neexistenci zdravotnických potřeb v areálu turnovské nemocnice, což by ale mělo být v blízké době napraveno.
V usnesení zastupitelé pověřili starostu města, aby na červnové valné hromadě KNL hlasoval pro všechna navržená usnesení včetně usnesení o spolupráci s nemocnicí v Semilech.

Město vyhlásilo prodej objektu čp. 72 ve Skálově ulici, kde mj. sídlí odbor dopravy, živnostenský odbor a odbor kultury. Město chce budovu prodat Libereckému kraji za cenu dle aktuálního posudku, tedy za 3,8 mil. Kč. Liberecký kraj chce budovu začlenit do Muzea Českého ráje, kde vznikne nová expozice historie horolezectví. Kraj chce na rekonstrukci objektu získat dotaci z operačních programů EU. Předpokládané náklady jsou mezi 30 až 35 miliony, práce by v ideálním případě mohly začít koncem roku 2016 nebo na počátku roku 2017.

Poměrně velkou diskuzi vyvolala přírodní zkáza z přelomu dubna a května na Mariánském hřbitově. Pádem vzrostlého stromu zde bylo poškozeno několik hrobů, některé přímo devastujícím způsobem. Diskuze se vedla o formě pojistky, protože podle některých je pojištěn pouze hřbitov jako takový, jednotlivé hroby by si měli pojistit jejich vlastníci. To málokterý z nich tuší a spoléhá na to, že když si pozemek pronajímá od města, je pojištěn i samotným pomník. Tématem se zastupitelé po zjištění dalších skutečností budou zabývat opět v červnu.

Na návrh Daniela Hodíka (TOP 09) zastupitelé vzpomněli na nedávno zesnulého malíře a varhaníka Pavla Holase. Zastupitelé rozhodli tuto osobnost navrhnout k některému z ocenění města in memoriam.
Na podnět Milana Brunclíka, resp. radní Evy Kordové, po byl delší diskuzi  odhlasován návrh, aby se 28. květen stal turnovským památným dnem a zastupitelé deklarací poděkovali Michaelu Kocábovi, Josefu Kunetkovi a Václavu Šolcovi za bezproblémový odchod okupační Rudé armády z Turnova v roce 1990. Naše město bylo první v zemi, odkud před 25 lety sovětská armáda odešla!

Zastupitelé schválili akční plán sociálních služeb v tomto roce, rozdělili menší částky na podporu činnosti spolků, souhlasili s uskutečněním srpnového mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech v Turnově (přímý přenos bude na ČT Sport), odložili nákup počítačového programu pro hlášení závad na městském majetku (poškozené komunikace, lavičky, nepořádek atd.) včetně provázání s městským webem na jednání o rozpočtu roku 2016.

Zastupitelé za TOP 09 připravili k projednání materiál s návrhem na větší transparentnost města. Požadují tzv. rozklikávací rozpočet města, chtějí zveřejňovat záznamy z jednání zastupitelstva na YouTube, město by mělo pro jednání zastupitelstva koupit hlasovací zařízení a zavést elektronický objednávkový systém pro občany v agendách: žádost o občanský průkaz, žádost o cestovní doklad, výdej občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, registr vozidel, záležitosti ohledně živnostenského oprávnění, ověření listin a podpisů. Po diskuzi byl nakonec 15 hlasy schválen návrh zastupitele V. Sekaniny (Strana svobodných občanů), aby tajemník města na příští jednání zajistil podrobnější informace k jednotlivým návrhům.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.