ZASTUPITELÉ JEDNALI: HASIČI, ZAVLAŽOVÁNÍ V MAŠKOVCE, KASINA, DLAŽEBNÍ KOSTKY V PALACKÉHO ULICI…

0

Na poměry velmi poklidné a rychlé bylo březnové zasedání turnovských zastupitelů. Větší vzruch v sále Střelnice se odehrál pouze při projednávání navýšení částky na umělé zavlažování v areálu Maškovy zahrady. Úvod jednání patřil výroční zprávě o činnosti Sboru hasičů města Turnova za loňský rok. Podle velitele této poloprofesionální jednotky Martina Bartoníčka vyjížděli hasiči vloni ke 104 mimořádným událostem, z toho ke 38 požárům, 28 dopravním nehodám, dále potom k různé technické pomoci jako jsou únik plynů a ropných látek ad. Na základě mezikrajské spolupráce jednotka vyjížděla i ke 20 případům mimo svůj obvod – nejvážnější byl výjezd k rozsáhlému srpnovému lesnímu požáru v nedaleké Branžeži.

Jednoznačně nejsledovanější byl zásah při požáru ve firmě Agba v průmyslové zóně na Vesecku vloni v prosinci. Požár dodnes patří mezi nejzávažnější v Libereckém kraji v posledním desetiletí, byli zde mrtví i těžce zranění, firma se z následků bude vzpamatovávat ještě několik dalších let. Za zásah, který šel až na samou dřeň, byli nedávno někteří zasahující hasiči po zásluze hejtmanem Libereckého kraje odměněni – včetně velitele turnovské jednotky. Prioritou jednotky je vzhledem k zastaralosti části vybavení nákup nového požárního vozidla určeného pro rychlý zásah. Velký problém hasičům dělá personální obsazení. Čím dál méně zaměstnavatelů je ochotno hasiče pouštět při zásahu ze zaměstnání. Jak k tomu poznamenal starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok), stát přenáší stále více povinností na obce, ale nevytváří podmínky. Podnikatelé a firmy mají být motivováni k tomu, aby dobrovolné hasiče zaměstnávali, jako je tomu třeba na Slovensku a v Polsku.

V rámci rozpočtové změny byl rozdělován výsledný zůstatek na účtu města, kde bylo k 1. lednu 2016 o 13,7 mil. Kč více, než bylo uvažováno v návrhu rozpočtu 2016 – celkem tedy byl zůstatek na účtu 25,8 mil. Peníze byly převedeny na podporu především investičních akcí a do oprav městského majetku. Více peněz je k dispozici na další etapu regenerace sídliště u nádraží, v případě získání dotace od státu letos proběhne rekonstrukce ulic Květinové a Březové, nebude-li dotace poskytnuta, pracovat se bude jen v ulici Květinové. V rozpočtu je také rezerva na spoluúčast při dotaci na fotbalové hřiště s umělou trávou, rezerva na nákup hasičského vozidla, přidáno bylo na opravy komunikací ad. Doplněno o další prvky by mělo být dětské hřiště ve Studentské ulici, na radnici má být instalována nová pamětní deska se jmény čestných občanů, město by rádo mělo nový grafický manuál a vizuální styl.
Největší diskuzi přineslo navýšení částky na instalaci systému zavlažování zeleně, resp. travní plochy v areálu Maškovy zahrady. To mělo původně probíhat po etapách, na první etapu byla vyčleněna částka 500 tisíc Kč. Jak přiblížil starosta města, určitě by bylo levnější trávníky kolem bazénů kropit hadicemi, ale na druhou stranu přece jen by bylo vhodné zavlažování udělat v odpovídající podobě a kvalitě, čili s rozvody v zemi. Radní města navíc odsouhlasili vše udělat najednou v ceně do 1,1 mil. Kč. To se nelíbilo opozičnímu zastupiteli Jiřímu Mikulovi (TOP 09), který požadovat další informace. Tím, že radní rozhodli těsně před veřejným zasedáním zastupitelstva, chyběly podrobnosti k tomuto záměru. Zastupitel Vítězslav Sekanina (Strana svobodných občanů) se ptal, proč zavlažování nebylo v původním projektu. Odpovědí byla skutečnost, že se některé náklady musely škrtnout z důvodu vysoké celkové ceny stavby sportoviště. Nakonec s návrhem rozpočtových změn včetně nové částky na zavlažování v Maškovce souhlasilo 22 zastupitelů, jeden byl proti a tři se hlasování zdrželi.

Z dalších bodů jednání bylo zajímavé mj. vykoupení malého pozemku na Vrchhůře U Tří svatých, kde chce město mezi hvězdárnou a hlavní komunikací vytvořit veřejný odpočinkový prostor, zastupitelé souhlasili s poskytnutím příspěvku na stavbu vodovodu v bytové zóně na Hruštici, souhlasili s rozdělením prostředků z programu regenerace městské památkové zóny. Letos by mělo dojít na opravu hřbitovní zdi u Mariánského hřbitova a na obnovu fasády a oken v budově děkanství římskokatolické církve. Řešil se také spor, jestli v Palackého ulici mezi Baťovnou a Krajířovou ulicí má být položen tzv. tichý asfalt, nebo zde bude i nadále dlažba, na čemž trvají památkáři. A protože silničáři a radní města chtějí asfalt, bude nyní záležet na rozhodnutí orgánů státní správy.

Nově v Turnově nebude možné provozovat kasina. Na území města je vyčleněno pouze sedm míst, kde mohou být provozovány tzv. výherní automaty.
Zastupitelé dále poukázali částku 400 tisíc Kč na Memoriál Ludvíka Daňka, který se letos uskuteční 24. května, občané budou moci poukázat na drobné závady a nedostatky ve městě prostřednictvím internetových stránek, organizace Turnovské památky a cestovní ruch byla pověřena koordinací cestovního ruchu na Turnovsku, rozděleny byly příspěvky na volnočasové mimoškolní aktivity a dotace ze sportovního fondu.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.