OTEVŘENOST MĚSTA A JEHO ORGÁNŮ SMĚREM K OBČANŮM. JE DOSTAČUJÍCÍ?

0

Turnovská koalice (SZ, KONS, US-DEU) předkládala na březnovém jednání zastupitelstva návrhy, které považuje ve vztahu k občanům za zásadní a otevřené. První návrh se týkal změny webových stránek města, kde nyní není uveden žádný kontakt na zastupitele. „V případě schválení našeho návrhu se zde mělo povinně objevit alespoň e-mailové spojení na zastupitele a další údaje, které by si zastupitel zvolil. Domníváme se, že občané mají právo oslovit své zastupitele a současná podoba jim to příliš neumožňuje, což občané oprávněně kritizují,“ vysvětluje navrhovatelka Martina Pokorná v oficiální tiskové zprávě Turnovské koalice.

Turnovská opozice přišla i s dalšími náměty, které se týkaly hlavně internetových stránek města. Zde by se například po vzoru jiných měst mohl objevit podrobný přepis jednání nebo jeho zvukový záznam. „Vycházeli jsme ze situace, kdy jeden ze záznamů se nevysvětlitelně ztratil a po dvou letech ho nelze dohledat, takže nevíme, co na zasedání zastupitelstva skutečně proběhlo. Ztracený záznam je přitom klíčový, protože se jednání týkalo vykácení aleje ve Zborovské ulici,“ píše se v tiskové zprávě Turnovské koalice. Poslední opoziční návrh se týkal úpravy veřejných zakázek, které by měly být transparentnější, a měl by být sladěn způsob jejich zveřejňování na městském webu.

„Z našich návrhů prošel jen ten, že se na web města doplňují termíny jednání rady a zastupitelstva a zápis z jednání zastupitelstva. Považujeme to za další hřebík do rakve otevřenosti vůči občanům. Je to o to víc překvapivé, že koalice vládnoucí Turnovu deklarovala ve svém programovém prohlášení, že chce být otevřenější. Zatím se však chovají spíše opačně. Je příznačné, že pro naše návrhy hlasovala celá opozice a nikdo z vládnoucí koalice,“ dodala Martina Pokorná.

 

NÁZOR MÍSTOSTAROSTY

Na dotaz, jaký názor má na zveřejňování dalších údajů a kontaktů na zastupitele a co si myslí o tom, že by na internetových stránkách města měl být zveřejněn například zvukový záznam z jednání zastupitelstva, místostarosta Otakar Špetlík (ODS) ve svém písemném stanovisku uvedl:

n201104151600_zap_112_2011_spetlikTo, jaké údaje o zastupitelích budou zveřejněny na webu města, nelze podle zákona o ochraně osobních údajů přikázat. Pokud vím, tak v minulosti se snaha tajemníka města Šmirause o zveřejnění údajů o zastupitelích nesetkala s jejich (naším) pochopením. Údaje včetně telefonu a mailu nás dodala ani ne třetina. A vím, že na některé nekoaliční zastupitele dodnes ani e-mailová adresa není k dispozici. Prý ji vůbec nemají.

Vedení města, tedy paní starostka i my místostarostové, máme na webu zveřejněn nejen e-mail a telefonní linku, ale i fotografii.  Tytéž údaje jsou k dispozici i o všech úřednících a navíc je uvedena i jejich náplň práce. Pokud by s obdobnou formou souhlasili i ostatní zastupitelé, není to problém, naopak to uvítáme. Formulář pro zastupitele, kde bude uveden jejich vlastnoruční podpis jako souhlas se zveřejněním jimi uvedených údajů, mám na příští zastupitelstvo již připravený.

Zvukové záznamy ze všech jednání zastupitelstva pořizuje a zpracovává pro město kulturní centrum za úplatu na CD. Takto to probíhá již několik let a ke ztrátě záznamu došlo pouze v tomto jediném případě. Zveřejnit záznam na webu není, jak jsem zjišťoval u správce městského webu, technický problém, ale právní. Pokud si budeme přát záznam strukturovat po jednotlivých bodech jednání, tak to je také možné. Ale podle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů: „…v  souladu s ustanovením § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím je uvedeno, že při poskytování informace ze zápisu o jednání zastupitelstva podle tohoto zákona je nezbytné osobní údaje v těchto zápisech obsažené redukovat anebo anonymizovat“. To znamená, že ve zvukovém záznamu (a stejně tak i ve zveřejněném zápisu z jednání) nesmí být například při prodeji nebo koupi  pozemku uvedeno jméno, příjmení, bydliště, čísla a rozměry pozemků. To vše se musí odstranit. Jakou informační hodnotu pak takový záznam má? Pokud však občan města nebo fyzická osoba jako vlastník nemovitosti na území města nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území obce (ne však ostatní!) chce do zápisu nahlédnout nebo si poslechnout zvukový záznam z jednání, tak tuto možnost má již nyní. A tyto záznamy jsou autentické a obsahují tedy i osobní údaje. Já nemám s uveřejněním zvukového záznamu na webu města problém, není to ani problém technický, ale bude to práce navíc a přitom s pochybným efektem. Považuji to jen za populistické gesto opozice. 

 

NÁZOR RADNÍHO

Podobný dotaz jsme položili i Ondřeji Halamovi, radnímu za KDU-ČSL. Ten redakci sdělil:

n201104151601_zap_113_2011_halamaOtevřenost a transparentnost volených zástupců i státních a obecních orgánů na všech úrovních je základním předpokladem fungování demokracie. Z toho vyplývá také důraz na otevřenost města vůči občanům, která je uvedena v programovém prohlášení čtyř koaličních stran. Na tom, jako zastupitelé tvořící koalici, stojíme.

Návrhy, které podává (není to poprvé) Turnovská koalice, tedy opoziční strana, byly odmítnuty z důvodů věcných a technických, nikoliv politických. A dodávám, že například o směrnici o veřejných zakázkách se minule hlasovalo napříč politickým spektrem, ne tedy podle příslušnosti ke koalici či opozici. To, že nelze zvoleného zastupitele přimět k tomu, aby dal své osobní údaje a kontakty pokud nechce, je fakt. Myslím, že kontakty na většinu zastupitelů jsou snadno dohledatelné, ve výběrových komisích zasedají i členové opozice, kteří tak mohou zhodnotit jejich průběh a nahrávky všech zasedání zastupitelstva – až na to jedno nešťastné – jsou pro zájemce k dispozici.

Právě v této době, kdy se odkrývají temná zákoutí vysoké politiky, by bylo velmi nešťastné, kdyby někdo v Turnově chtěl vzbudit dojem, že „radnice“ chce cosi tajit a že tedy je co tajit. Pokud já vím, není tomu tak.

Související články (celkem 62)

Zobrazit další související články...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.